Trudno dostępny w aptekach

 

Aclotin tabletki powlekane | 250 mg | 20 tabl. | 1x20

od 0 , 00  do 12 , 84

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Ticlopidini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.

Aclotin cena

12,84Opis produktu Aclotin

Kiedy stosujemy lek Aclotin?

Wskazania do stosowania:
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne w wywiadzie).
Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fezie chromania przestankowego. Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

Aclotin - działanie leku

Tiklopidyna hamuje agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia, zapobiegając tworzeniu się zakrzepów tętniczych i żylnych. Mechanizm jej działania polega na zahamowaniu zależnej od ADP aktywacji płytek krwi oraz na zablokowaniu łączenia się fibrynogenu z receptorem glikoproteinowym (II b i III a) płytki. W ten sposób tiklopidyna uniemożliwia agregację płytek krwi, wydłuża czas krwawienia oraz zmniejsza lepkość krwi.

Jaki jest skład leku Aclotin?

1 tabletka zawiera 250 mg chlorowodorku tiklopidyny.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Aclotin?

Nadwrażliwość na tiklopidynę, skazy krwotoczne, choroby mogące powodować krwawienia (wrzód żołądka), ostre krwotoczne udary mózgowe, choroby krwi przebiegające z wydłużeniem czasu krwawienia, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia, ciężkie upośledzenie czynności wątroby, ciąża i okres karmienia piersią. Ostrożnie stosuje się u chorych leczonych kortykosteroidami.

Aclotin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

- Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwłaszcza biegunka i nudności na początku leczenia. W większości przypadków są one łagodne i rzadko zmuszają do przerwania leczenia. - Niekiedy, średnio po 11 dniach podawania leku, mogą wystąpić: wysypki skórne, pokrzywka, świąd. U niektórych chorych objawy te są uogólnione i ustępują po odstawieniu leku. - Notowano także zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferaz oraz zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów w osoczu. - Opisywano nieliczne przypadki zapalenia wątroby i żółtaczki zastoinowej w ciągu pierwszych miesięcy leczenia. - Do najpoważniejszych działań niepożądanych należą zaburzenia składu krwi: neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza, rzadko pancytopenia i plamica małopłytkowa. - Mogą także wystąpić powikłania krwotoczne: podbiegnięcia krwawe na skórze, krwawienia z nosa, krwiomocz, krwawienia pooperacyjne. Objawy te zwykle ustępują w ciągu 1-2 tygodni po odstawieniu leku.

Aclotin - dawkowanie leku

Doustnie, 1 tabletka (250 mg) dwa razy dziennie podczas posiłków.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwzakrzepowe

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej, spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi, a także przeciwdziałającym powstaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

https://ktomalek.pl/blog

Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.