Vessel Due F interakcje ulotka kapsułki miękkie 250 j. LSU 50 kaps.

Dostępny w większości aptek

 

Vessel Due F kapsułki miękkie | 250 j. LSU | 50 kaps.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Sulodexidum
Producent: ALFA WASSERMANN S.P.A.Opis leku Vessel Due F

Wskazania

Choroby naczyń z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy.Skład

1 kapsułka miękka zawiera 250 LSU sulodeksydu (Sulodexidum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu

parahydroksybenzoesan sodowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, heparynę lub leki heparynopodobne.

Jednoczesne stosowanie heparyny lub doustnych antykoagulantów.

Skaza krwotoczna i choroby przebiegające z krwawieniami.


Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób -Bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie badań klinicznych (uczestniczyło w nich w sumie 3258 pacjentów)

Zaburzenia ucha i błędnika:

- często: zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

- często: ból w nadbrzuszu, biegunka, ból żołądka, nudności;

- niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, dyspepsja, wzdęcia, wymioty;

- bardzo rzadko: krwawienie w obrębie żołądka, obrzęki obwodowe. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

- niezbyt często: ból w miejscu podania, krwiak w miejscu podania (w przypadku produktu przeznaczonego do wstrzyknięć).

Zaburzenia układu nerwowego:

- niezbyt często: ból głowy;

- bardzo rzadko: utrata przytomności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- często: wysypka;

- niezbyt często: wyprysk, rumień, pokrzywka.

Działania niepożądane, które obserwowano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, poza przedstawionymi powyżej, obserwowano również następujące działania niepożądane:

- bardzo rzadko:

po zastosowaniu leku w postaci kapsułek - niedokrwistość, ból brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, smołowate stolce, zaburzenia metabolizmu białek osocza krwi, obrzęk i rumień w obrębie genitaliów, zbyt częste miesiączkowanie, obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


Dawkowanie

Leczenie rozpoczyna się od podawania produktu w postaci roztworu do wstrzykiwań (Vessel due F 300 LSU/ml roztwór do wstrzykiwań) w dawce 1 ampułka na dobę, domięśniowo lub dożylnie, przez 15 do 20 dni.

W późniejszym okresie leczenie kontynuuje się przez 30 do 40 dni, stosując doustnie, między posiłkami, kapsułki miękkie Vessel due F 250 LSU w dawce 1 do 2 kapsułek 2 razy na dobę. Pełen cykl leczenia należy powtarzać co najmniej 2 razy w ciągu roku. Wielkość dawki i czas leczenia mogą ulec zmianie, w zależności od oceny lekarza.


Środki ostrożności

W związku z niewielką toksycznością produktu nie zaleca się szczególnych środków ostrożności w czasie jego stosowania. Podczas jednoczesnego podawania innych leków przeciwzakrzepowych niezbędna jest jednak regularna kontrola parametrów krzepnięcia krwi. Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan sodowy oraz propylu parahydroksybenzoesan sodowy i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Vessel Due F w czasie ciąży

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania sulodeksydu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwzakrzepowe

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej, spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi, a także przeciwdziałającym powstaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Vessel Due F

Zgodnie z naszymi informacjami możemy powiedzieć, że sprzedaż w zestawie krew i układ krwiotwórczy uległa zmianie o 16.46%. Największa sprzedaż w kategorii krew i układ krwiotwórczy została przez ktomalek.pl odnotowana dla tych województw: lubuskie, opolskie, podlaskie. Miesiąc z najniższą sprzedażą różni się od miesiąca z najwyższą sprzedażą o ponad 500%.

Vessel Due F - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

W przypadku omawianego leku możemy powiedzieć, że ilość wyszukiwań uległa sporej zmianie. Mazowieckie, podkarpackie, śląskie to regiony, w których lek Vessel Due F był wyszukiwany najczęściej. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Vessel Due F to Kraków, Rzeszów, Warszawa.

Wypada ponadto dodać, że lek Vessel Due F należy do grupy krew i układ krwiotwórczy. Wymieniona kategoria znajduje się w 20% wyszukiwań na stronie KtoMaLek.pl. Z naszych danych wynika, że województwo mazowieckie to region, w którym najczęściej sięga się po krew i układ krwiotwórczy

W miesiącach wrzesień, październik, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Vessel Due F. Najniższa ilość wyszukiwań dla tego produktu została przez nas zaobserwowana we wskazanych miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień . Pomiędzy wskazanymi miesiącami różnica wynosi 2.27%.

Substancje czynne leku Vessel Due F?

Lek zawiera wskazane substancje czynne: Sulodexidum - 0.97% opakowań z grupy krew i układ krwiotwórczy zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Vessel Due F?

Większość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma wymieniony lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem łatwo dostępnym na terenie Polski.

Czy Vessel Due F jest lekiem refundowanym?

Vessel Due F nie jest lekiem refundowanym.

Czy Vessel Due F jest lekiem na receptę?

Vessel Due F jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie internetowej KtoMaLek.pl musisz wiedzieć, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Vessel Due F opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: