Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Vermox interakcje ulotka tabletki 0,1 g 6 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Vermox tabletki | 0,1 g | 6 tabl.

Rodzaj: lek na receptę | import równoległy
Substancja czynna: Mebendazolum
Podmiot odpowiedzialny: DELFARMA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Vermox?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Vermox

Teksty do zamieszczenia na ulotce informacyjnej produktu leczniczego sprowadzani w ramach importu równoległego - pozwolenie 73/06 (II miejsce przepakowania) (I numer pozwolenia w Grecji):

VERMOX* 100 mg tabletki do żucia

* - znak towarowy zastrzeżony (Mebendazolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vermox i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Vermox

3. Jak zażywać lek Vermox tabletki do żucia

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vermox

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VERMOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vermox jest lekiem o działaniu przeciwrobaczym, o szerokim zakresie działania. Jest wskazany w leczeniu zarażeń pasożytniczych (infestacji), pojedynczych lub mieszanych, następującymi gatunkami robaków: owsiki, glista ludzka, włosogłówka, tęgoryjec dwunastniczy, tęgoryjec amerykański.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU VERMOX

Kiedy nie stosować leku Vermox

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vermox.

- Jeśli pacjentka jest w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vermox

Bardzo ważne jest utrzymywanie higieny osobistej w czasie leczenia i po jego zakończeniu, aby zapobiec nawrotowi zarażenia oraz przeniesieniu pasożytów na inne osoby. Podczas leczenia nie jest konieczne przestrzeganie specjalnej diety ani stosowanie środków przeczyszczających.

Zastosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Lek Vermox można podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko, np. gdy zarażenie pasożytem zaburza w sposób istotny stan odżywienia dziecka i jego rozwój fizyczny.

Zażywanie leku Vermox z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie leków zawierających cymetydynę może spowodować zwiększenie stężenia mebendazolu we krwi. U pacjentów przyjmujących jednocześnie cymetydynę i mebendazol lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia mebendazolu we krwi i ewentualnie skoryguje dawki obu leków.

Stosowanie leku Vermox z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.

Tabletki można żuć, połykać z małą ilością wody lub zmiażdżyć i wymieszać z pożywieniem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Leku Vermox nie należy stosować w ciąży.

Nie wiadomo czy mebendazol przenika do mleka kobiecego i dlatego nie należy podawać leku matkom karmiącym. Jeśli konieczne jest zastosowanie mebendazolu, należy przerwać karmienie piersią w okresie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Vermox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vermox

Lek zawiera barwnik żółcień pomarańczową (El 10), który może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VERMOX

Lek Vermox należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, dotyczącymi dawkowania i czasu trwania leczenia. Dawkowanie ustali lekarz w zależności od gatunku pasożyta, który wywołał zarażenie.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat (niezależnie od masy ciała i wieku).

Owsica

100 mg(l tabletka) jednorazowo.

Ze względu na ryzyko częstych ponownych zakażeń pasożytami, zaleca się powtórzenie leczenia po 2 do 4 tygodniach.

Glistnica, zarażenie wlosogłówką lęgoryjcem i zarażenia mieszane

200 mg na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem) przez 3 kolejne dni.

Sposób podawania

Lek do stosowania doustnego. Tabletki można żuć, połykać z małą ilością wody lub zmiażdżyć i wymieszać z pożywieniem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vermox

Objawy

Przypadkowe przedawkowanie leku może wywołać skurcze w jamie brzusznej, nudności, wymioty i biegunkę.

U pacjentów leczonych dużymi dawkami leku przez dłuższy czas z powodu zarażenia bąblowcem rzadko obserwowano przemijające zaburzenia czynności wątroby i neutropenię (niedobór granulocytów).

Leczenie przedawkowania

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku.

Brak swoistego antidotum. W ciągu godziny od zażycia leku można wykonać płukanie żołądka. W razie konieczności można podać węgiel aktywowany.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Vermox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Vermox

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vermox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli lek stosowany jest w zalecanych dawkach, zazwyczaj nie powoduje żadnych dolegliwości. Sporadycznie zgłaszano przemijający ból brzucha i biegunkę u pacjentów z masywnym zarażeniem pasożytami.

Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości objawiające się obrzękiem naczynioruchowym (nagły obrzęk skóry i błon śluzowych), wykwitami skórnymi, wysypką, pokrzywką.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VERMOX

Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15hc do 25°c. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Vermox po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vermox

- Substancją czynna leku jest mebendazol.

Każda tabletka zawiera 100 mg mebendazolu. Inne składniki leku to: sodu laurylosiarczan, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobiowy, talk, sodu sacharynian, utwardzony olej roślinny, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy, krzemionka koloidalna, barwnik żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Vermox i co zawiera opakowanie

6 tabletek do żucia w blistrze. Płaskie tabletki w kształcie dysku, o ściętych brzegach i nieznacznym charakterystycznym zapachu, z napisem ?Me 100" po jednej stronie oraz linią dzielącą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny w Grecji, kraju eksportu:

JANSSEN - CILAG PHARMACEUTICA SA

56 Eirinis Avenue

151 21 Pefki

Ateny

Grecja

Wytwórca:

FAMAR S.A. (49KLM - AVLONAS)

49 kim NATIONAL HIGHWAY ATHENS-LAMIA

190 11 AYLONAS

Grecja

Importer równoległy:

Delfarma Sp.z.o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Przepakowano w:

Biogened S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź

Numer pozwolenia w Grecji, kraju eksportu: 583/9-1-1998

Nr pozwolenia na import równoległy: 73/06

Uwaga!

Zachowaj ulotkę.

Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

Data weryfikacji ulotki: XX.YY.ZZZZ r.

2010-05-25


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Vermox

Inne

Posiłki bogate w tłuszcze przyspieszają i zwiększają wchłanianie mebendazolu z przewodu pokarmowego. W czasie trwania terapii i przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie tłuszczów: tłusta wędlina, masło, smalec, produkty typu fast food.


Inne opakowania


Grupy


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.