Spamilan interakcje ulotka tabletki 10 mg 60 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Spamilan tabletki | 10 mg | 60 tabl.

od 0 , 00  do 27 , 64

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy
Substancja czynna: Buspironi hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: INPHARM SP. Z O.O.

Spamilan cena

27,64Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Spamilan

Kiedy stosujemy lek Spamilan?

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.


Jaki jest skład leku Spamilan?

Jedna tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg buspironu chlorowodorku (Buspironi hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

jedna tabletka Spamilan, 5 mg zawiera 55,7 mg laktozy jednowodnej; jedna tabletka Spamilan, 10 mg zawiera 111,4 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Spamilan?

Produktu leczniczego Spamilan nie należy stosować u pacjentów:

? z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

? z padaczką;

? z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l);

? z ciężką chorobą wątroby.


Spamilan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Buspiron jest na ogół dobrze tolerowany. Działania niepożądane występują zazwyczaj na początku leczenia i zwykle ustępują w czasie leczenia i (lub) po zmniejszeniu dawki. W badaniach kontrolowanych, działaniami niepożądanymi obserwowanymi znacząco częściej w grupie leczonej buspironem niż w grupie otrzymującej placebo były: zawroty głowy, bóle głowy, nerwowość, zaburzenia równowagi, pobudzenie i nudności.

W rzadkich przypadkach obserwowano też tachykardię, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, senność, splątanie, drgawki, suchość w jamie ustnej, zmęczenie oraz nadmierną potliwość.


Spamilan - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Dawkowanie należy dostosować w zależności od stanu pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa lub trzy razy na dobę i można ją zwiększać co 2-3 dni. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, natomiast maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie należy dostosować w zależności od stanu pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa lub trzy razy na dobę i w razie potrzeby można ją zwiększać. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, natomiast maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono stosowania buspironu u dzieci. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania buspironu u dzieci.


Spamilan – jakie środki ostrożności należy zachować?

W kontrolowanych badaniach z udziałem zdrowych ochotników buspiron w pojedynczej dawce do 20 mg nie powodował znaczącego zaburzenia czynności poznawczych i sprawności psychomotorycznej.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników buspiron nie nasilał wywołanego przez alkohol upośledzenia sprawności psychofizycznej. Jednakże brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania buspironu w pojedynczych dawkach nie większych niż 20 mg z alkoholem. Dlatego podczas leczenia buspironem nie należy pić alkoholu. Ponieważ buspiron nie wykazuje tolerancji krzyżowej z benzodiazepinami i innymi często stosowanymi lekami uspokajającymi/nasennymi, nie przeciwdziała też wystąpieniu objawów

odstawiennych, często występujących po przerwaniu długotrwałego leczenia tymi lekami. Przed rozpoczęciem leczenia buspironem, wymienione leki stosowane dotychczas należy stopniowo odstawić.

Buspiron należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i (lub) nerek w wywiadzie.

Jedna tabletka Spamilan 5 mg zawiera 55,7 mg laktozy a Spamilan 10 mg 111,4 mg laktozy. Dlatego lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Spamilan w czasie ciąży

W niektórych badaniach podawanie dużych dawek buspironu ciężarnym zwierzętom wpływało na przeżywalność, masę urodzeniową i masę ciała po zaprzestaniu karmienia mlekiem matki, jednak nie miało wpływu na rozwój płodu. Ponieważ nie ustalono znaczenia tych wyników dla ludzi, buspiron jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.


Zamienniki leku Spamilan

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników.

Spamilan interakcje ulotka tabletki 10 mg 60 tabl.

Spamilan

tabletki | 10 mg | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,68 zł


Spamilan interakcje ulotka tabletki 10 mg 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

Spamilan

tabletki | 10 mg | 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

35,14 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.