Relanium interakcje ulotka zawiesina doustna 2 mg/5ml (31,25 mg) 100 g

Trudno dostępny w aptekach

 

Relanium zawiesina doustna | 2 mg/5ml (31,25 mg) | 100 g

od 0 , 00  do 7 , 87

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Diazepamum
Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Relanium cena

7,87

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Relanium

Kiedy stosujemy lek Relanium?

Diazepam jest stosowany w krótkotrwałym (2 do 4 tygodni) leczeniu stanów lękowych, które mogą być także związane z bezsennością; jako lek uspokajający i środek do premedykacji; w leczeniu objawów nagiego odstawienia alkoholu; pomocniczo w leczeniu niektórych typów padaczki, np. drgawki kłoniczne mięśni; w leczeniu stanów zwiększonego napięcia mięśniowego.


Jaki jest skład leku Relanium?

5 ml zawiesiny zawiera 2 mg diazepamu, 100 g zawiesiny zawiera 31,25 mg diazepamu (Diazepamum).

Substancje pomocnicze, patrz: pkt. 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Relanium?

- nadwrażliwość na substancję czynną, jakikolwiek składnik preparatu lub inne leki z grupy benzodiazepin,

- ciąża i okres karmienia piersią (patrz: pkt. 4.6),

- ostre zatrucie alkoholem, opioidami, środkami nasennymi, neuroleptykami i solami litu,

- zaburzenia świadomości,

- wstrząs,

- zaburzenia oddychania, ostra niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego,

- ciężka niewydolność wątroby,

- myasthenia gravis (nużliwość mięśni), - nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.


Relanium – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania:

- często (> = 1/100, < 1/10) -rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000)

Zaburzenia serca:

Rzadko : przyspieszenie czynności serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego :

Rzadko: leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość, trombocytopenia, limfocytoza z eozynofilią.

Zaburzenia układu nerwowego :

Często: bóle i zawroty głowy, zmniejszenie sprawności intelektualnej, dyzartria, zmęczenie, senność. Rzadko : nadpobudliwość, niepokój, stany agresji, omamy, bezsenność i zaburzenia snu, zaburzenia czucia, zaburzenia pamięci (niepamięć następcza)

Z aburzenia oka:

Rzadko : zaburzenie widzenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko : zaburzenia oddychania.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko : nudności, wymioty, zaparcia, biegunki, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych :

Rzadko : krwiomocz.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

Rzadko-, zaczerwienienie twarzy, wysypki skórne, świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieietowe i tkanki łącznej :

Często: niezborność, zwiększenie napięcia mięśniowego, osłabienie mięśni, drżenie.

Rzadko-, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia naczyniowe :

Rzadko-, obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych :

Rzadko : zwiększenie aktywności transaminaz i fosfatazy alkalicznej, żółtaczka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi :

Rzadko : zaburzenia miesiączkowania.

Zaburzenia psychiczne :

Często: splątanie.

Rzadko: euforia, depresja, psychozy, niewłaściwe zachowanie, uczucie oszołomienia, zaburzenia libido, zwiększone lub zmniejszone łaknienie.


Relanium - dawkowanie leku

Lek stosuje się doustnie.

5 ml zawiesiny zawiera 2 mg diazepamu.

Zwykle stosuje się:

Dzieci powyżej 1 roku życia:

- w stanach lękowych, stanach zwiększonego napięcia mięśniowego lub jako środek przectwdrgawkowy - 1 do 2,5 mg 3 do 4 razy na dobę

lub 0,04 do 0,2 mg/kg mc 3 do 4 razy na dobę.

Dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od skuteczności i nasilenia działań niepożądanych.

Dorośli:

- stany lękowe - 2 do 10 mg 2 do 4 razy na dobę

- bezsenność związana ze stanami lękowymi - 5 do 15 mg na dobę przed zaśnięciem

- leczenie objawów nagiego odstawienia alkoholu - 10 mg 3 do 4 razy w pierwszych 24 godzinach, następnie dawkę można zmniejszyć do 5 mg 3 do 4 razy na dobę

-jako środek do premedykacji - 5 do 15 mg przed zabiegiem

- stany zwiększonego napięcia mięśniowego - 2 do 15 mg na dobę w dawkach podzielonych -jako lek przeciwdrgawkowy - 2 do 10 mg 2 do 4 razy na dobę.

U osób w podeszłym wieku, osób osłabionych stosuje się mniejsze dawki (podawać początkowo dawkę 2 mg raz lub dwa razy na dobę i stopniowo zwiększać, w zależności od reakcji pacjenta i tolerancji, do uzyskania koniecznej dawki).

U osób z niewydolnością wątroby należy stosować mniejsze dawki.

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Do opakowania dołączona jest skalowana miarka.


Relanium – jakie środki ostrożności należy zachować?

Diazepam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne - czas trwania leczenia diazepamem nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

Nie należy nagle przerywać podawania leku. Nagłe przerwanie leczenia diazepamem może powodować objawy z odstawienia (w tym ból głowy, ból mięśni, niepokój, napięcie, pobudzenie ruchowe, dezorientacje, drażliwość). W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: derealizacja

(odczuwanie nierealności otoczenia), depersonalizacja (poczucie niepewności lub nierealności własnej osobowości), drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady padaczkowe.

W celu uniknięcia lub zmniejszenia objawów z odstawienia należy stopniowo redukować dawki diazepamu.

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu, ponieważ alkohol nasila działanie diazepamu. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami osobowości, u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, miastenią, z przewlekłymi stanami skurczowymi oskrzeli, u pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych, w niewydolności krążenia i u pacjentów z niedociśnieniem.

Ponieważ stwierdzono pojedyncze przypadki neutropenii i żółtaczki wskazane jest wykonanie badań krwi i czynności wątroby podczas leczenia.

Preparat zawiera małą ilość (25 mg /dawkę) etanolu.

RELANIUM ze względu na obecność substancji pomocniczych może wykazywać działanie alergizujące, powodować wystąpienie napadu astmy u pacjentów chorych na astmę, pokrzywki (beznoesan sodu, parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu) oraz działanie niepożądane u pacjentów chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, z nietolerancją fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy (sacharoza). Unikać stosowania (lub ograniczyć czas stosowania) u osób z alkoholizmem w wywiadzie i uzależnieniem od leków w wywiadzie. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby. Po zastosowaniu benzodiazepin możliwe jest wystąpienie reakcji paradoksalnych (szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku) takich jak: niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne).

Po wystąpieniu powyższych objawów należy przerwać podanie leku.

Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku (ryzyko niepamięci następczej).

Niepamięć następcza może wystąpić po zastosowaniu dawek terapeutycznych, ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem dawek. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej należy zapewnić pacjentowi nieprzerwany sen przez 7-8 godzin.

W leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją diazepamu nie należy stosować w monoterapii.

Diazepamu nie stosować w leczeniu przewlekłych psychoz lub fobii oraz natręctw.


Przyjmowanie leku Relanium w czasie ciąży

Podawanie leków z grupy benzodiazepin w ciąży może powodować uszkodzenia płodu, dlatego stosowanie leku u kobiet w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki

jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Diazepam przenika przez łożysko. Stwierdzono, że jego przyjmowanie w pierwszym trymestrze ciąży powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wad wrodzonych.

U noworodków, których matkom krótko przed porodem podano jednorazowo diazepam, obserwowano wystąpienie hipotonii, zaburzenie wrażliwości na zimno, braku odruchu ssania, zmniejszenie aktywności, ciśnienia i wystąpienie niewydolności oddechowej. U dzieci matek, które przyjmowały długotrwale diazepam w okresie ciąży, stwierdzono objawy zespołu odstawiennego.

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią (lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Relanium

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm diazepamu. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Relanium

Alkohol

Alkohol może zwiększyć efekt kliniczny diazepamu powodując nadmierną sedację, depresję oddechową i/lub sercowo-naczyniową . W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

dwie kobiety na łące z alergią

Zdrowie

Alergio, ach to TY!

Katar, drapanie w gardle, swędzenie oczu, bóle głowy? To przykładowe objawy alergii na pyłki roślin. Farmaceuta udziela porady, jak przetrwać tę sezon...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.