Dostępny w ponad połowie aptek

 

Peritol tabletki | 4 mg | 20 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Cyproheptadini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: EGIS PHARMACEUTICALS PLCOpis produktu Peritol

Kiedy stosujemy lek Peritol?

Peritol stosuje się w leczeniu chorób alergicznych, szczególnie tych, którym towarzyszy świąd, np. ostra i przewlekła pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, wyprysk, zapalenie skóry z wypryskiem, kontaktowe zapalenie skóry, neurodermit, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny), naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, choroba posurowicza, miejscowe reakcje alergiczne występujące po ukąszeniu przez owady, w naczyniowych bólach głowy (migrena, bóle zależne od histaminy), u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym (anoreksją).

Peritol - działanie leku

Cyproheptadyna, substancja czynna leku Peritol należy do grupy leków nazywanych przeciwhistaminowymi. Blokuje działanie histaminy i innych wytwarzanych przez organizm substancji wywołujących alergię lub świąd. Jest antagonistą serotoniny i histaminy.


Jaki jest skład leku Peritol?

- Substancją czynną leku jest cyproheptadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 4 mg cyproheptadyny chlorowodorku (co odpowiada 4,3 mg półtorawodnego chlorowodorku cyproheptadyny).

- Pozostałe składniki to: żelatyna (typ B), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana, talk.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Peritol?

Kiedy nie stosować leku Peritol

- jeśli pacjent ma uczulenie na cyproheptadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli u pacjenta występuje ostry napad astmy,

- jeśli pacjent ma jaskrę,

- jeśli u pacjenta występuje zwężenie między żołądkiem a jelitem cienkim, wywołujące wymioty niestrawioną treścią pokarmową, tak jak to się dzieje przy wrzodach żołądka w określonej lokalizacji,

- jeśli u pacjenta występuje objawowy rozrost gruczołu krokowego lub zwężenie szyi pęcherza moczowego, którym towarzyszy zatrzymanie moczu,

- jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki należące do grupy zwanej inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO),

- jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią,

- u noworodków i niemowląt,

- u pacjentów wyniszczonych, w tym osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).


Peritol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Peritol i wezwać lekarza lub karetkę pogotowia, lub zgłosić się na ostry dyżur najbliższego szpitala:

- reakcja alergiczna (będąca wynikiem nadwrażliwości), wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk rąk, stóp lub twarzy,

- ciężka reakcja nadwrażliwości z towarzyszącymi trudnościami w oddychaniu, zawrotami głowy.

W rzadkich przypadkach długotrwałe leczenie lekiem Peritol może powodować zaburzenia hematologiczne (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek prowadzące do słabszej odporności przed chorobami zakaźnymi, zmniejszenie liczby płytek krwi, niedokrwistość spowodowana rozpadem czerwonych krwinek). Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, jeśli w czasie przewlekłego leczenia wystąpi gorączka, ból gardła, owrzodzenie w jamie ustnej, bladość, żółtaczka, omdlenie, trudności w oddychaniu, podbiegnięcia krwawe na skórze, nietypowe lub uporczywe krwawienie o nieznanej przyczynie.

Ponadto w czasie stosowania leku Peritol mogą wystąpić następujące objawy:

- brak apetytu lub zwiększenie apetytu.

- dezorientacja, omamy wzrokowe, niepokój ruchowy, drażliwość, nerwowość, agresywne zachowanie, bezsenność, euforia, histeria.

- senność; zwykle jest to przemijający objaw niepożądany, który często ustępuje po pierwszych 3-4 dniach leczenia.

- nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie, drętwienie, zapalenie nerwów (objawiające się nasileniem odczuwania bólu, niezdolnością do wykonywania ruchów, drgawkami), drgawki, bóle głowy, osłabienie.

- nieostre widzenie, zaburzenia akomodacji oka (rozszerzenie źrenic), podwójne widzenie.

- ostrezapalenie ucha wewnętrznego, zawroty głowy z uczuciem wirowania, szumy uszne.

- przyspieszone lub nieregularne bicie serca, uczucie kołatania serca.

- niedociśnienie.

- suchość nosa i gardła, obecność gęstej wydzieliny oskrzelowej, trudności w oddychaniu, uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa.

- suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunka i zaparcie.

- zażółcenie skóry i oczu, czasami z gorączką, odbarwionymi stolcami i ciemnym moczem. Takie objawy sugerują chorobę wątroby, zamknięcie przewodów w wątrobie, zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby.

- wysypka skórna, silne poty, nadwrażliwość na światło.

- częste parcie na mocz, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.

- wczesne miesiączki.

- ucisk w klatce piersiowej, zmęczenie, dreszcze.

- zwiększenie masy ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Peritol - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12 mg (1 tabletka 3 razy na dobę).

W przewlekłej pokrzywce lek można stosować w całkowitej dawce dobowej 6 mg (3 razy po pół tabletki).

W ostrych napadach migreny zalecana dawka wynosi 4 mg (1 tabletka) raz na dobę. Jeżeli utrzymuje się migrenowy ból głowy po upływie pół godziny dawkę można powtórzyć. Należy pamiętać, aby nie przekraczać dawki 8 mg (2 tabletki) w ciągu 4 do 6 godzin.

W jadłowstręcie psychicznym zalecana dawka wynosi 4 mg (1 tabletka) trzy razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: całkowita dawka dobowa 12 mg (1 tabletka 3 razy na dobę) jest przeważnie dawką wystarczającą.

Maksymalna dawka dobowa: 20 mg (5 tabletek).

Stosowanie leku Peritolu osób w podeszłym wieku i (lub) wyniszczonych jest przeciwwskazane, gdyż ta grupa pacjentów może być szczególnie podatna na wystąpienie niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla leków przeciwhistaminowych (np. zawroty głowy, senność, niedociśnienie).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Peritolnie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecana dawka u dzieci w wieku powyżej 2 lat to 0,25 mg/kg masy ciała na dobę, tzn. 8 mg/m2 powierzchni ciała.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: zalecana dobowa dawka początkowa to 2 mg dwa lub trzy razy na dobę (pół tabletki 2 lub 3 razy na dobę) dostosowana do wagi i odpowiedzi klinicznej pacjenta. Jeśli potrzebna jest dodatkowa dawka to należy ją podać przed snem. Maksymalna dawka dobowa w tej grupie wiekowej wynosi 8 mg (2 tabletki).

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: zalecana dawka dobowa to 8 do 12 mg (2 lub 3 razy po 1 tabletce). Jeśli potrzebna jest dodatkowa dawka to należy ją podać przed snem. Maksymalna dawka dobowa w tej grupie wiekowej to 16 mg (4 tabletki).

Dzieci w wieku od 15 do 18 lat: brak danych dotyczących stosowania cyproheptadyny u dzieci w wieku 15-18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: ze względu na możliwość zmniejszenia szybkości metabolizmu substancji czynnej leku, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: wydalanie leku odbywa się przede wszystkim przez nerki, z tego względu lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Lekarz poinformuje, ile czasu będzie trwało leczenie lekiem Peritol.

Należy przyjmować lek Peritol mniej więcej o stałej porze każdego dnia. Będzie to najkorzystniejsze i pomoże również pamiętać o przyjmowaniu tabletek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Peritol jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Peritol

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Peritol niż zalecanalub, jeżeli ktoś inny przypadkowo przyjął lek, należy zgłosić się na ostry dyżur do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i wszystkie pozostałe tabletki, aby pokazać je lekarzowi.

Objawy przedawkowania: nadmierne uspokojenie, senność, śpiączka, stany pobudzenia i drgawki, suchość w jamie ustnej, sztywne rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie skóry, jak również objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Leczenie: W razie podejrzenia przedawkowania leku Peritol zaleca się wywoływanie wymiotów, wykonanie płukania żołądka, podawanie węgla aktywowanego i stosowanie leczenia podtrzymującego. Podawanie osmotycznych środków przeczyszczających, które ściągają wodę do jelit i rozcieńczają ich zawartość, może być pomocne. Należy unikać podawania środków stymulujących OUN. Niedociśnienie należy leczyć podając leki o działaniu kurczącym naczynia krwionośne (wazopresyjnym).

Pominięcie zastosowania leku Peritol

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Peritol – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z wymienionych chorób, przed rozpoczęciem stosowania leku Peritol należy omówić to z lekarzem:

- astma oskrzelowa w wywiadzie,

- podwyższone ciśnienie śródgałkowe,

- nadczynność tarczycy,

- choroba serca i układu krążenia,

- nadciśnienie tętnicze.

W przypadku stosowania leku Peritol po raz pierwszy należy przyjąć lek po kolacji, ponieważ może on powodować senność.

Zawsze należy powiadamiać lekarza, jeśli w czasie stosowania leku Peritol wystąpią którekolwiek z następujących objawów: gorączka, ból gardła, owrzodzenie w jamie ustnej, bladość, zażółcenie skóry i białkówek oczu, zasinienia, nietypowe lub niedające się opanować krwawienie. W takich przypadkach lekarz może zlecić wykonanie pewnych badań laboratoryjnych. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że stwierdzane zaburzenia są spowodowane podawaniem leku, lekarz może rozważyć przerwanie

stosowania leku Peritol. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Nie wolno podawać dzieciom żadnych leków bez porozumienia z lekarzem.

Jeżeli lekarz przepisał Peritol dziecku należy upewnić się, że lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. U niektórych dzieci podczas leczenia występuje niepokój. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli wydaje się, że zachowanie dziecka ma związek z przyjmowanym lekiem.


Przyjmowanie leku Peritol w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Przyjmowanie tego leku jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Peritol

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Peritol z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Peritol z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki pobudzające apetyt

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.