Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Milgamma 100 drażetki | 0,1g+0,1g | 30 draż.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Benfothiaminum, Pyridoxini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Milgamma 100?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Milgamma 100

Kiedy stosujemy lek Milgamma 100?

Choroby układu nerwowego wywołane udokumentowanym niedoborem witaminy B, i B6.


Jaki jest skład leku Milgamma 100?

1 drażetka zawiera 100 mg Benfothiaminum (bcnfotiaminy - witaminy Bi) i 100 mg Pyridoxini hydrochloridum (pirydoksyny chlorowodorku - witaminy B6) oraz substancje pomocnicze, m.in. sacharozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Milgamma 100?

Nadwrażliwości na tiaminę, pirydoksyny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocnicza produktu


Milgamma 100 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane podczas leczenia produktem Milgamma 100 występują rzadko.

Działania niepożądane uszeregowano według następującego schematu:

bardzo często: > =1/10

często: > = 1/100 do < 1/10

niezbyt często: > = 1/1000 do < 1/100

rzadko: > = 1/10 000 do < 1/1000

bardzo rzadko: < 1/10 000

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: neuropatie obwodowe


Milgamma 100 - dawkowanie leku

Zazwyczaj stosowana dawka leku Milgamma 100 to 1 drażetka 1 do 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować popijając odpowiednią ilością płynu.

Po czterech tygodniach leczenia lekarz powinien zadecydować, czy konieczne jest kontynuowanie leczenia.


Milgamma 100 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek pirydoksyny związane jest z rozwojem neuropatii obwodowych. Efekty neurotoksyczne mogą pojawić się przy dłuższym przyjmowaniu witaminy B(„ przez ponad dwa miesiące w dawkach przekraczających 500 mg.

W przypadkach reakcji nadwrażliwości, takich jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne, należy przerwać stosowanie produktu Milgamma 100 oraz, jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie leczenie.

Pacjenci z bardzo rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny przyjmować produktu Milgamma 100.


Przyjmowanie leku Milgamma 100 w czasie ciąży

Podczas ciąży i w okresie karmienia piersią zalecana dzienna dawka witaminy Bi wynosi około 1,4 -1,6 mg a witaminy Bf) 2,4 -2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy Bi lub ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone.

Witaminy B| i B() przenikają do mleka kobiecego.

Duże dawki witaminy B6 mogą hamować wytwarzanie mleka.

Podczas ciąży lub karmienia piersią produkt Milgamma 100 można stosować jedynie po dokładnej analizie korzyści i ryzyka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Witaminy

    W tej kategorii znajdziesz produkty zawierające witaminy i minerały uzupełniające braki mikro i makroelementów, na wzmocnienie odporności i różne inne dolegliwości, produkty wielowitaminowe dla dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób starszych, produkty zawierające witaminy z grupy B oraz A , D, E i C.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.