Megalia interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Megalia zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

od 0 , 00  do 137 , 09

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Megestroli acetas
Podmiot odpowiedzialny: VIPHARM S.A.

Megalia cena

137,09

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Megalia?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Megalia

Kiedy stosujemy lek Megalia?

Preparat MEGALIA wskazany jest w leczeniu braku łaknienia (anoreksji) lub utraty masy ciała będącej wynikiem choroby nowotworowej lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).


Jaki jest skład leku Megalia?

Substancją czynną jest octan megestrolu(Megestroli acetas).

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg octanu megestrolu zmikronizowanego.

Substancje pomocnicze: 1 ml zawiera 300 mg płynnego maltytolu.

Płynny maltytol składa się głównie z maltytolu, sorbitolu oraz uwodornionych oligo- i polisacharydów.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Megalia?

Produkt leczniczy MEGALIA jest przeciwwskazany:

− u pacjentów z nadwrażliwością na octan megestrolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

− u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.


Megalia – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

U pacjentów z zaawansowanym typem nowotworu, którzy otrzymywali octan megestrolu z powodu anoreksji i utraty masy ciała, zwykle występowały takie działania niepożądane jak: duszność, nudności, obrzęki, ból i biegunka. Rzadko, podczas długotrwałego podawania octanu megestrolu występuje pokrzywka, przypuszczalna reakcja idiosynkrazji na lek. Opisano również objawy zaburzeń zakrzepowo-zapalnych, z zakrzepowym zapaleniem żył i zatorem tętnicy płucnej włącznie (w niektórych przypadkach kończących się zgonem).

W badaniach klinicznych u pacjentów z AIDS nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w nasileniu działań niepożądanych między grupą otrzymującą lek a grupą otrzymującą placebo. Opisano następujące działania niepożądane: biegunkę, impotencję, wysypkę, wzdęcia, osłabienie i ból. Z wyjątkiem impotencji, wszystkie opisane działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących placebo. Zaparcia i częste oddawanie moczu opisywano u pacjentów, którzy otrzymywali octan megestrolu w dużych dawkach.

U pacjentów, u których odstawiono lek, opisywano kliniczne i laboratoryjne objawy łagodnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku nagłego odstawienia preparatu należy uważnie obserwować pacjenta.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca

kołatanie serca, kardiomiopatia

Zaburzenia naczyniowe

zakrzepowe zapalenie żył, zator tętnicy płucnej, nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności, wzdęcia, wymioty, zaparcia, suchość jamy ustnej, powiększenie wątroby, niestrawność

Zaburzenia układu nerwowego

zmiany nastroju, osłabienie, bezsenność, neuropatia, splątanie, drgawki, parestezja, depresja, ból głowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

infekcja układu moczowego, białkomocz, nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwawienia międzymiesiączkowe, obniżenie popędu płciowego

Zaburzenia układu endokrynologicznego

twarz owalna ?księżycowata? z objawami przekrwienia (cushingoidalna), hiperglikemia, hiperkalcemia, obrzęki, obrzęki uogólnione

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność, kaszel, zapalenie płuc, zapalenie gardła

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia, leukopenia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, łysienie, opryszczka, świąd, potliwość, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

zespół cieśni nadgarstka

Zaburzenia oka

niedowidzenie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból, infekcje, kandydoza, mięsaki, uderzenia gorąca


Megalia - dawkowanie leku

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Produkt leczniczy MEGALIA podawany jest doustnie w postaci zawiesiny 400-800 mg octanu megestrolu w pojedynczej dawce dobowej. Zaleca się kontynuowanie leczenia preparatem przez okres co najmniej 2 miesięcy.

Dzieci

Brak danych z badań klinicznych dotyczących stosowania preparatu MEGALIA u dzieci.


Megalia – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy MEGALIA należy ostrożnie stosować:

− u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył w wywiadzie,

− u pacjentów z cukrzycą - może wystąpić zwiększone zapotrzebowanie na insulinę.

Podczas leczenia lub po odstawieniu octanu megestrolu opisywano kliniczne i laboratoryjne objawy łagodnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku nagłego odstawienia leku należy uważnie obserwować pacjenta, szczególnie w kierunku takich objawów jak: niedociśnienie, nudności, wymioty, zawroty głowy czy osłabienie.

Opublikowano doniesienia sugerujące związek między wewnątrzmaciczną ekspozycją na progestageny w pierwszym trymestrze ciąży i nieprawidłowościami narządów moczowopłciowych u płodów męskich i żeńskich. Ryzyko spodziectwa, wynoszące w ogólnej populacji 5 do 8 na 1000 chłopców, może być podwojone po ekspozycji na te leki. Nie ma wystarczających danych, aby ocenić ryzyko związane z ekspozycją na progestageny płodów żeńskich, jednak niektóre z tych leków mogą wywoływać łagodną wirylizację zewnętrznych narządów płciowych. Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży podczas leczenia preparatem MEGALIA.

Ze względu na zawartość maltytolu lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.


Przyjmowanie leku Megalia w czasie ciąży

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz prowadzący powinien być poinformowany o istniejącej lub planowanej ciąży pacjentki. Preparatu MEGALIA nie należy podawać kobietom w ciąży. Badania wpływu na płodność zwierząt wykazały przemijający, feminizujący wpływ na niektóre płody szczurze płci męskiej.

Z uwagi na brak kontrolowanych badań dla kobiet karmiących piersią, w czasie stosowania preparatu MEGALIA nie należy karmić piersią.


Zamienniki leku Megalia

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników.

Cachexan interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Cachexan

zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

137,09 zł


Megace interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Megace

zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

137,09 zł


Megastril interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Megastril

zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

137,09 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki hormonalne stosowane w terapii przeciwnowotworowej

    W tej kategorii znajdziesz leki hormonalne, które znalazły swoje zastosowanie w leczeniu nowotworów.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak poradzić sobie ze stresem?

Porady

Jak poradzić sobie ze stresem?

W ciągu całego swojego życia zmagamy się z wieloma stresowymi sytuacjami. W wielu przypadkach krótkotrwały stres jest czymś pozytywnym, gdyż motywuje ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.