Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Jodid 200 tabletki | 0,2 mg | 100 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Kalii iodidum
Podmiot odpowiedzialny: MERCK KGAA

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Jodid 200

Jodid 200

200 mg, tabletka

(Kalii iodidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet gdy objawy ich choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.       Co to jest lek Jodid 200 i w jakim celu się go stosuje

2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Jodid 200

3.       Jak stosować lek Jodid 200

4.       Możliwe działania niepożądane

5.       Jak przechowywać lek Jodid 200

6.       Inne informacje

1.             CO TO JEST LEK JODID 200 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

Dostateczne spożywanie jodu jest niezbędne do wewnątrzustrojowej syntezy hormonów tarczycy oraz do prawidłowej budowy i funkcjonowania tarczycy. Niedostateczna podaż jodu jest potencjalną przyczyną choroby, która może prowadzić do wola (rozrostu/powiększenia tarczycy), a w ciężkich przypadkach – wrodzonych zaburzeń czynności mózgu (obniżenie inteligencji). Jodid 100 / Jodid 200 dostarczają jodu i są wskazane w zapobieganiu i leczeniu niedoborów jodu.

Lek Jodid stosuje się w:

zapobieganiu powstawania wola w przypadku niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią;zapobieganiu nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznym na wolu wywołanym niedoborem jodu;leczeniu wola powstałego w wyniku niedoboru jodu u noworodków, dzieci i młodzieży. 

2.       INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU JODID 200

Kiedy nie stosować leku Jodid 200

jawnej nadczynności tarczycyutajonej nadczynności tarczycy, przy dawkach jodu przekraczających 150 mg/dobęautonomicznego gruczolaka tarczycy oraz przy występowaniu ogniskowych i rozsianych woli guzkowych o autonomicznym wydzielaniunadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Jodid 200przed zastosowaniem preparatu konieczne jest ustalenie czy u chorego nie występuje obecnie ani nie stwierdzano w przeszłości nadczynności tarczycy ani wola guzkowatego.przed rozpoczęciem leczenia jodem należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia rozlanego lub ogniskowego autonomicznego wydzielania hormonów tarczycy,

ponieważ w takich przypadkach podawanie jodu w dawkach przekraczających 150 mg/dobę może wywołać nadczynność tarczycy.

podawanie jodu może uniemożliwić planowane leczenie radioaktywnym jodem przy nadczynności tarczycy, obecności guzków autonomicznych czy w nowotworze tarczycy.przy podejrzeniu nowotworu tarczycy nie należy podawać jodu.jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku  Jodid 200 z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

niedobór jodu nasila odpowiedź na leczenie przeciwtarczycowe w nadczynności tego gruczołu, nadmiar jodu osłabia tę odpowiedź. W związku z tym, jeśli tylko można zaprzestać podawania jodu należy zrobić to przed i w trakcie leczenia nadczynności tarczycy.leki przeciwtarczycowe blokują organiczne wiązanie jodu w gruczole tarczowym i dlatego mogą działać jako czynniki wolotwórcze.wychwyt jodu w tarczycy jest kompetycyjnie blokowany przez substancje o takim samym mechanizmie „wyłapywania” (jak nadchloran, który blokuje też wewnętrzny obieg jodu) oraz przez substancje nie transportowane, jak tiocyjanian (w stężeniach powyżej 5 mg/dl).jednoczesne podawanie dużych dawek jodu, który blokuje wydzielanie hormonów w gruczole tarczowym, i litu może sprzyjać powstaniu wola i niedoczynności tarczycy.duże dawki jodku potasu w połączeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas mogą wywołać hiperkalemię.

Ciąża i okres karmienia piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią zwiększa się zapotrzebowanie na jod. Z tego względu szczególnie ważne jest przyjmowanie jodu w odpowiedniej ilości (200 mg /dobę). Jod przechodzi przez łożysko i jest wydzielany do mleka (30-krotna koncentracja). Ze względu na wysoką wrażliwość tarczycy płodu i noworodka, należy unikać podawania w ciąży i w okresie karmienia bardzo wysokich dawek jodu (rzędu mg). Wyjątkiem jest oczywiście profilaktyczne blokowanie tarczycy dużymi dawkami jodu po katastrofach nuklearnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jod nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

3.  JAK STOSOWAĆ LEK JODID 200

Lek Jodid 200 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej stosuje się następujące schematy dawkowania:

Zapobieganie powstawaniu wola w przypadku niedoboru jodu:

Niemowlęta i dzieci:

50 – 100 mg jodu/dobę

Młodzież i dorośli:

100 – 200 mg jodu/dobę

Okres ciąży i karmienia piersią:

200 mg jodu/dobę

Zapobieganie nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznym na wolu wywołanym niedoborem jodu:

100 – 200 mg jodu/dobę

Leczenie wola powstałego w wyniku niedoboru jodu:

Noworodki, dzieci:

100 – 200 mg jodu/dobę

Młodzież:

200 mg jodu/dobę

Sposób stosowania: po posiłkach z odpowiednią ilością płynu.

Profilaktyczne podawanie tabletek z jodkiem zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia.

W terapii wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarcza 2 – 4- tygodniowe leczenie. Dzieci i młodzież zwykle wymagają podawania jodu przez 6 – 12 miesięcy, a nawet dłużej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Jodid 200

objawami przedawkowania toksycznego mogą być: brązowe śluzówki, wymioty, bóle brzucha i biegunkę.może dojść do odwodnienia i wstrząsu.w rzadkich przypadkach obserwowano stenozę przełyku.zgony występowały wyłącznie po przyjęciu niezwykle wysokich dawek jodu (30 – 250 ml jodyny).przewlekłe przedawkowanie może prowadzić do tzw. jodzicy przebiegającej z zapaleniem spojówek, podrażnieniem śluzówek nosa, żołądka i oskrzeli.

Leczenie ostrego zatrucia polega na płukaniu żołądka, leczeniu objawowym zaburzeń wodno-elektrolitowych, leczeniu wstrząsu. W przypadku przewlekłego przedawkowania wystarczy przerwać podawanie jodu. Przy niedoczynności tarczycy wywołanej jodem zaleca się przerwanie podawania jodu i podanie hormonów tarczycy. Nadczynność tarczycy wywołana jodem leczona jest lekami przeciwtarczycowymi; w bardzo ciężkich przypadkach konieczne jest umieszczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej, plazmafereza, a niekiedy nawet tyreoidektomia .

4.       MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku gdy w tarczycy istnieją duże ogniska wydzielania autonomicznego nie można całkowicie wykluczyć jawnej nadczynności tarczycy spowodowanej dawkami jodu przekraczającymi 150 mg /dobę.

5.         JAK PRZECHOWYWAĆ LEK JODID 200 Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać  w opakowaniu zewnętrznym, chronić przed światłem

Nie należy stosować leku Jodid 200 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.       INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Jodid 200

substancje czynna: jodek potasu

każda tabletka preparatu Jodid 200 mg zawiera 261,6 mg jodku potasu, co odpowiada 200 mg jodu

substancje pomocnicze: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, celuloza w proszku, laktoza jednowodna

Jak wygląda lek Jodid 200 i co zawiera opakowanie

Okrągła tabletka o kolorze zbliżonym do białego, płaska po obu stronach, z wytłoczoną linią podzaiału po obu stronach, ze ściętymi krawędziami i napisem na górze EM 70

Rodzaj opakowania

Blistry PCW/Al lub PP/Al w tekturowym pudełku. Jeden blister zawiera 25 tabletek.

Wielkość opakowań:

- 50 tabletek (2 blistry)

- 100 tabletek (4 blistry).

Podmiot odpowiedzialny

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

D-64293 Darmstadt

Niemcy

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Merck Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 178

02-486 Warszawa

tel.53-59-700

Data opracowania ulotki:

21-06-2011


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki stosowane w chorobach tarczycy

    W tej kategorii znajdziesz produkty zawierające jod oraz hormony tarczycy stosowane w leczeniu zarówno niedoczynności jak i nadczynności tego narządu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.