Dostępny w ponad połowie aptek

 

Davercin roztwór na skórę | 25 mg/ml | 30 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Erythromycini cyclocarbonas
Podmiot odpowiedzialny: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "POLFA" S.A.Opis produktu Davercin

Kiedy stosujemy lek Davercin?

Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.

Davercin - działanie leku

- bakteriostatyczne - bakteriobójcze

Jaki jest skład leku Davercin?

1 ml roztworu zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-węglanu erytromycyny A(Erythromycini cyclocarbonas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Davercin?

Nadwrażliwość na erytromycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie


Davercin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane pojawiające się po zastosowaniu produktu leczniczego można sklasyfikować jako występujące: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zagrożenia pasożytnicze

częstość nieznana: podczas długotrwałego lub powtórnego leczenia erytromycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek bakterii.

Zaburzenia oka częstość nieznana: podrażnienie oczu podczas stosowania roztworu na skórę twarzy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

częstość nieznana: w miejscu nałożenia produktu może wystąpić pieczenie, wysuszenie naskórka, swędzenie, łuszczenie, rumień, przetłuszczenie skóry.


Davercin - dawkowanie leku

Zmienione chorobowo miejsca na skórze smarować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) wacikiem nasączonym roztworem produktu Davercin.

Roztwór należy nakładać na oczyszczoną, suchą skórę.

Po nałożeniu roztworu należy dokładnie umyć ręce. Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 tygodni.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.


Davercin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

W razie przypadkowego kontaktu roztworu Davercin z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć letnią wodą.

Jeśli w miejscach aplikacji roztworu wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zaprzestać jego stosowanie.

Roztworu nie należy stosować na uszkodzoną skórę (skaleczenia, otwarte, sączące rany).

Jeśli podczas stosowania roztworu wystąpi nadmierne rozmnażanie opornych na erytromycynę bakterii, należy przerwać leczenie i zastosować odpowiednią kurację przeciwbakteryjną.

Może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami makrolidowymi.


Przyjmowanie leku Davercin w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Davercin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Davercin z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Davercin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Davercin


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.