Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań podskórnych   1 amp. po 0.5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.) zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 amp. po 0.5 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Vacc. diphtheriae et tetani adsorbatum
Podmiot odpowiedzialny: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.)

Kiedy stosujemy lek Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.)?

Clodivac służy do czynnego uodparniania młodzieży i dorosłych przeciw tężcowi i błonicy, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych:

Szczepienie podstawowe:

– osoby dorosłe, które nie były szczepione przeciw błonicy i tężcowi (szczepionkami DTP lub DT).

Szczepienie przypominające:

 młodzież w wieku 14 i 19 lat,  dorośli, którzy otrzymali pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy.

Szczepienia przeciw tężcowi u osób zranionych

W przypadku zranienia, szczepionka Clodivac może być zastosowana zamiast szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (T), jeżeli jest wskazana w tym terminie dawka przypominająca przeciw błonicy.Jaki jest skład leku Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.)?

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 40 j.m. Toksoid błoniczy1 nie mniej niż 5 j.m.

1 3+

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym nie więcej niż 0,5 mg Al

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.)?

– Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

– Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

– Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby.

– Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionek zawierających antygeny: T, DT, Td, D lub d. Jeżeli istnieją przeciwwskazania do podania szczepionki błoniczej, to należy podać szczepionkę zawierającą tylko toksoid tężcowy (T).

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Clodivac, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

W przypadku zranienia i istniejących przeciwwskazań do szczepienia szczepionką Td lub T należy niezwłocznie podać immunoglobulinę przeciwtężcową.


Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość działań niepożądanych definiowana jest w następujący sposób:

– bardzo często (≥1/10)

– często (≥1/100 do < 1/10)

– niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

– rzadko (≥1/10000 do < 1/1000)

– bardzo rzadko (< 1/10000)

– częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

– bardzo często: gorączka, uczucie rozbicia, odczyn i/lub ból w miejscu podania.

Działania niepożądane pochodzące z monitorowania spontanicznego po wprowadzeniu szczepionki do obrotu (częstość nieznana):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

– trombocytopenia

– powiększenie, bolesność lokalnych węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego

– objawy nadwrażliwości (w tym wysypka uogólniona lub miejscowa, świąd, obrzęk twarzy oraz skurcz krtani), do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie Zaburzenia układu nerwowego

– ból głowy

– zawroty głowy

– zaburzenia ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego

– drgawki niegorączkowe

– omdlenia, utrata świadomości, hipotonia

– niedowład kończyny, w którą dokonano szczepienia, mogące być objawem porażenia lub zapalenia splotu ramiennego

– zespół Guillain-Barre Zaburzenia żołądka i jelit

– zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, ból brzucha)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

– ograniczona ruchomość, ból, obrzęk i ocieplenie stawu kończyny, w którą dokonano szczepienia,

– bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

– niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

– ogólne działania niepożądane: gorączka, dreszcze, nadmierne pocenie się, złe samopoczucie, objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 godzinach

– działania niepożądane w miejscu podania: zaczerwienienie, bolesny obrzęk i swędzenie. Może pojawić się również swędzący limfatyczny naciek. Tego typu reakcje występują najczęściej u osób wielokrotnie szczepionych. Może dochodzić do powstania podskórnych guzkówziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (1: 100 000). Ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin.


Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.) – dawkowanie leku

Dawkowanie

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki:

– dwie dawki szczepionki w odstępie 4 tygodni (szczepienie pierwotne)

– trzecia dawka szczepionki po upływie 6-12 miesięcy od podania drugiej dawki (szczepienie uzupełniające).

Szczepienie przypominające Jedna dawka szczepionki:

– młodzież w 14 roku życia (druga dawka przypominająca)

– młodzież w 19 roku życia (trzecia dawka przypominająca) – osoby dorosłe z wykonanym szczepieniem podstawowym, co 10 lat.

Dawkowanie w przypadku zranienia

Historia szczepienia pacjenta

Ryzyko wystąpienia tężca

Niskie

Wysokie

Nieszczepieni lub niekompletnie szczepieni lub historia szczepień niepewna

Szczepionka tężcowobłonicza lub tężcowa następnie kontynuować kolejne dawki

szczepienia podstawowego według schematu: 0, 1, 6 miesiąc

Szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa + antytoksyna (LIT – swoista immunoglobulina 250/500 j.m.), następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu: 0, 1, 6 miesiąc

Szczepienie podstawowe lub przypominające - ostatnia dawka

więcej niż 10 lat temu

Szczepionka tężcowobłonicza lub tężcowa - jedna dawka przypominająca

Szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa

- jedna dawka przypominająca

+ antytoksyna (LIT – swoista

immunoglobulina 250/500 j.m.)

Szczepienie podstawowe lub przypominające - ostatnia dawka

5 - 10 lat temu

Szczepionka tężcowobłonicza lub tężcowa - jedna dawka przypominająca

Szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa

- jedna dawka przypominająca

Szczepienie podstawowe lub przypominające - ostatnia dawka mniej niż 5 lat temu

Nie wymaga

Nie wymaga, ewentualnie gdy szczególnie wysokie ryzyko należy rozważyć szczepionkę tężcowo-błoniczą lub tężcową

- jedna dawka przypominająca

Dawkowanie w czasie ciąży

Kobiety nieszczepione lub z niepełnym szczepieniem podstawowym, które są narażone na urodzenie dziecka w niehigienicznych warunkach, powinny być zaszczepione w drugim trymestrze ciąży. Kobiety, które otrzymały jedną lub dwie dawki szczepionki przed stwierdzeniem ciąży, powinny uzupełnić szczepienie w czasie ciąży.

Kobiety ciężarne, które były szczepione wcześniej niż 10 lat temu powinny otrzymać dawkę przypominającą w drugim trymestrze ciąży.

Sposób podawania

Dawkę 0,5 ml należy podaćgłęboko podskórnie w mięsień naramienny.


Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takich przypadkach zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych i przeciwtężcowych po szczepieniu.

W procesie wytwarzania szczepionki Clodivac używany jest tiomersal (związek rtęci) i dlatego w produkcie końcowym obecne są jego śladowe ilości, które mogą powodować reakcje alergiczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki u osób, u których występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz u których wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

Nie podawać donaczyniowo.

Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.


Przyjmowanie leku Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.) w czasie ciąży

Ciąża

Szczepionka może być stosowana w ciąży, jeżeli jest takie wskazanie (patrz punkt 4.2).

W pierwszym trymestrze ciąży szczepionka może być zastosowana tylko wtedy, kiedy istnieje poważne zagrożenie zakażeniem. W takim przypadku decyzję podejmuje lekarz.

Karmienie piersią

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia szczepionką Clodivac.

Płodność

Szczepionka Clodivac nie była oceniana w badaniu dotyczącym płodności.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Szczepionki

    W tej kategorii znajdziesz szczepionki stymulujące układ odpornościowy do walki i zapobiegania chorobom wywołanym przez różnego pochodzenia patogeny.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 5896002

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.