Budenofalk interakcje ulotka pianka doodbytnicza 2 mg/daw. 1 poj. po 14 daw.

Trudno dostępny w aptekach

 

Budenofalk pianka doodbytnicza | 2 mg/daw. | 1 poj. po 14 daw.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Budesonidum
Podmiot odpowiedzialny: DR FALK PHARMA GMBHOpis produktu Budenofalk

Kiedy stosujemy lek Budenofalk?

Leczenie czynnego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ograniczonego do odbytnicy
i esicy.


Jaki jest skład leku Budenofalk?

Substancją czynną leku Budenofalkjest budezonid.

Każde podanie doodbytnicze (rozpylenie) zawiera 2 mg budezonidu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Budenofalk?

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na budezonid lub którykolwiek
z pozostałych składników leku Budenofalk;

Jeśli u pacjenta występuje miejscowe zakażenie bakteryjne, pełzakowe, grzybicze, wirusowe
w obrębie jelita;

Jeśli u pacjenta jest niszczona tkanka wątroby (późne stadium marskości wątroby) i występują objawy podwyższonego ciśnienia w żyle wrotnej (nadciśnienie wrotne).


Budenofalk - dawkowanie leku

Lek wyłącznie do podawania doodbytniczego, w związku z czym musi być wprowadzany przez odbyt. Nie jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Nie połykać.

Lek Budenofalkmożna podawać rano lub wieczorem.

Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku zastosowania leku Budenofalkpo defekacji.

Nie należy pić soku grejpfrutowego w trakcie terapii lekiem Budenofalk, ponieważ może nasilać działanie leku.


Budenofalk – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli u pacjenta występuje jedna z następujących chorób: Gruźlica;  Wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie tętnicze);  Cukrzyca;  Kruchość kości (osteoporoza);  Wrzody w żołądku lub dwunastnicy (choroba wrzodowa);  Podwyższenie ciśnienia w oku (jaskra);  Zaćma;  Jeśli cukrzyca lub jaskra występują często w rodzinie pacjenta.

Pacjent nie chorował jeszcze na ospę wietrzną lub odrę.

W takim przypadku należy unikać kontaktów z osobami chorymi na ospę wietrzną, półpasiec lub odrę.

Choroby te mogą mieć ciężki przebieg, a nawet okazać się śmiertelne, u osób stosujących lek Budenofalk.

Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie, może być konieczne leczenie właściwymi przeciwciałami. Przeciwciała są białkami, które organizm wytwarza w ramach obrony przed obcymi substancjami.

Po potwierdzeniu rozpoznania ospy wietrznej konieczne jest zastosowanie u pacjenta leku przeciwko wirusom (wirusostatycznego).

Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie, powinien bezzwłocznie zgłosić się do lekarza!

Jeśli pacjent chce się poddać szczepieniom. W trakcie stosowania leku Budenofalk nie należy poddawać się szczepieniom z użyciem żywych szczepionek! Jeśli szczepienie jest wykonywane z użyciem zabitej szczepionki, istnieje mniejsze ryzyko zmniejszenia ochrony przed zakażeniem.

Należy również zachować ostrożność w przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby.

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub narażenia na innego rodzaju stres zaleca się dodatkowe podanie glikokortykosteroidów działających ogólnie.


Przyjmowanie leku Budenofalk w czasie ciąży

Przed zastosowaniem leku Budenofalk należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub sądzi, że jest już w ciąży.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Budenofalk ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zleci inaczej.

Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, konieczne jest wykluczenie ciąży przed rozpoczęciem przyjmowania leku Budenofalk i zastosowanie skutecznych metod antykoncepcji w trakcie leczenia.

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania budezonidu do mleka matek karmiących piersią, lek Budenofalk w tym okresie należy stosować tylko w przypadku zaleceń lekarza.

 


Charakterystyka produktu leczniczego Budenofalk

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Budenofalk z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Budenofalk z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Budenofalk

Cytrusy

Sok grejpfrutowy może zwiększać w osoczu stężenie budezonidu podanego doustnie.


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.