Trudno dostępny w aptekach

 

Alugen 10 tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 26 , 64

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Alfuzosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN IRELAND LIMITED

Alugen 10 cena

26,64

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Alugen 10?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Alugen 10

Kiedy stosujemy lek Alugen 10?

Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang.

benign prostatic hyperplasia-BPH).Jaki jest skład leku Alugen 10?

Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum)

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera8 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alugen 10?

- Nadwrażliwość na alfuzosynę lub inne chinazoliny (np. terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi.

- Niewydolność wątroby.

- Stosowanie skojarzone z innymi blokerami receptorów adrenergicznych alfa1.


Alugen 10 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszanym objawem niepożądanym są zawroty głowy, które występują u około 5% leczonych pacjentów.

Działania niepożądane, dla których uznaje się co najmniej prawdopodobny związek ze stosowanym leczeniem, wymieniono poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji układowonarządowej i częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

• Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: zmęczenie i (lub) oszołomienie, bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt częste: senność

• Zaburzenia oka:

Niezbyt częste: zaburzenia widzenia

• Zaburzenia serca i naczyń:

Częste: niedociśnienie ortostatyczne (głównie przy rozpoczynaniu leczenia zbyt dużą dawką lub jeśli wznawia się leczenie po krótkiej przerwie)

Niezbyt częste: tachykardia, omdlenia (szczególnie na początku leczenia), kołatanie serca

Bardzo rzadkie: wystąpienie lub nasilenie dławicy piersiowej (patrz punkt 4.4)

• Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt częste: nieżyt błony śluzowej nosa, zakażenia układu oddechowego

• Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste: ból brzucha, nudności, dyspepsja, biegunka, suchość w ustach Niezbyt częste: wymioty

• Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadkie: hepatotoksyczność

• Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt częste: wysypka (pokrzywka, osutka), świąd Bardzo rzadkie: obrzęk naczynioruchowy

• Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt częste: nietrzymanie moczu.

Bardzo rzadkie: opisywano pojedyncze przypadki priapizmu

• Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częste: osłabienie, złe samopoczucie

Niezbyt częste: obrzęki, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej


Alugen 10 – dawkowanie leku

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu,

Dorośli

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg raz na dobę. Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed położeniem się spać. Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio po posiłku, codziennie o tej samej porze.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Farmakokinetyczne i kliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa dowodzą, że nie ma potrzeby zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku. Można rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej u pacjentów, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zaburzenie czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek

Jeśli mniejsza dawka jest niewystarczająca, dawkę leku można zwiększyć do 1 tabletki 10 mg na dobę w zależności od odpowiedzi klinicznej. Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed położeniem się spać.

Ciężka niewydolność nerek

Produkt Alugen 10 mg nie może być stosowany u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), gdyż brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Produkt Alugen 10 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazany u chorych z niewydolnością wątroby. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby można zastosować lek o natychmiastowym uwalnianiu, który zawiera mniejszą dawkę alfuzosyny. Dane na temat dawkowania można znaleźć w informacji dotyczącej odpowiedniego produktu.


Alugen 10 – jakie środki ostrożności należy zachować?

• Produktu Alugen 10 mg nie należy stosować u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), gdyż nie ma dostępnych danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów.

• Należy zachować ostrożność stosując Alugen 10 mg u chorych leczonych lekami hipotensyjnymi. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze, szczególnie na początku leczenia.

• U niektórych chorych w ciągu kilku godzin po podaniu leku może dojść do hipotonii ortostatycznej, z objawami (zawroty głowy, osłabienie, poty) lub bez tych objawów. W takich przypadkach pacjent powinien leżeć do chwili całkowitego ustąpienia objawów. Działanie to jest przemijające. Zdarza się na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia takiego niepożądanego działania leku.

• Należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych, którzy reagowali hipotonią na podanie innych blokerów receptorów adrenergicznych α1.

• U pacjentów z nadwrażliwością na inne blokery receptorów adrenergicznych α1 leczenie alfuzosyną należy rozpoczynać od mniejszych dawek.

• Podobnie jak w przypadku wszystkich innych blokerów receptorów adrenergicznych α1, należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych z ostrą niewydolnością serca.

• U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należy kontynuować jej leczenie, pamiętając o tym, że jednoczesne stosowanie azotanów i alfuzosyny może zwiększać ryzyko hipotonii. Jeśli wystąpi lub nasili się dławica piersiowa, należy przerwać stosowanie produktu Alugen.

• Pacjentów należy poinformować, aby połykali tabletki w całości. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Niewłaściwy sposób przyjęcia leku może być przyczyną zmienionego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej, co wiąże się z ryzykiem wczesnych działań niepożądanych.

• Lek zawiera laktozę. Pacjenci z takimi rzadkimi zaburzeniami wrodzonymi, jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinni przyjmować tego leku.

U niektórych pacjentów leczonych wcześniej tamsulozyną, podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome – IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). Odnotowano również pojedyncze przypadki wystąpienia IFIS podczas stosowania innych blokerów receptorów adrenergicznych α1 i nie można wykluczyć wystąpienia tego zespołu dla innych leków tej klasy . Ponieważ IFIS może prowadzić do powikłań w przebiegu operacji należy poinformować okulistę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym o stosowaniu blokerów receptorów adrenergicznych α1,


Przyjmowanie leku Alugen 10 w czasie ciąży

Produkt Alugen nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.


Zamienniki leku Alugen 10

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 7 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,80 zł.

Dalfaz Uno interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

Dalfaz Uno

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

19,84 zł


Dalfaz Uno interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

Dalfaz Uno

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

19,89 zł


Alfurion interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

Alfurion

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,46 zł


Dalfaz Uno interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

Dalfaz Uno

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

20,46 zł


Alfabax interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

Alfabax

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,33 zł


AlfuZostad 10 mg interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

AlfuZostad 10 mg

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,98 zł


Dalfaz Uno interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 30 tabl.

Dalfaz Uno

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

36,67 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak poprawić swoją pamięć?

Porady

Jak poprawić swoją pamięć?

Kłopoty z zapamiętywaniem i koncentracją zdarzają się każdemu. Niestety z wiekiem problem ten się pogłębia i coraz trudniej jest nam nauczyć się czego...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8361911

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.