Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Aknemycin Plus płyn do stosowania na skórę | (40mg+250mcg)/g | 25 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Erythromycinum, Tretinoinum
Podmiot odpowiedzialny: ALMIRALL HERMAL GMBHTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Aknemycin Plus

Kiedy stosujemy lek Aknemycin Plus?

Wszystkie postaci trądziku, w tym postaci niezapalne z zaskórnikami i zapalne z grudkami krostkowymi, zwłaszcza u pacjentów z dużym łojotokiem.

Jaki jest skład leku Aknemycin Plus?

1 g płynu na skórę zawiera 40 mg erytromycyny (Erythromycinum) i 0,25 mg tretynoiny (Tretinoinum).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Aknemycin Plus?

Nie należy stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na substancje czynne produktu leczniczego - erytromycynę i tretynoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- w ostrym wyprysku, 

- w trądziku różowatym,

- w ostrych stanach zapalnych skóry, zwłaszcza w okolicy ust (okołowargowe zapalenie skóry)

- w pierwszym trymestrze ciąży.


Aknemycin Plus – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Do oceny częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację: 

Bardzo często 

(≥ 1/10)

Często 

(≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często 

(≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko 

(≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko 

(< 1/10 000)

Rzadko: 

zmniejszenie pigmentacji skóry, podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, pieczenia, suchości i złuszczania.

Bardzo rzadko: 

powyższe działania niepożądane mogą być objawem reakcji nadwrażliwości (alergiczny wyprysk kontaktowy).

W początkowym okresie leczenia może nastąpić zaostrzenie zmian trądzikowych z nasileniem odczynu zapalnego.


Aknemycin Plus - dawkowanie leku

Do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli

Produkt leczniczy Aknemycin Plus należy stosować na chorobowo zmienioną skórę raz do dwóch razy na dobę, po uprzednim oczyszczeniu skóry.

Aknemycin Plus należy nanieść bezpośrednio na skórę za pomocą dołączonego aplikatora.

Aplikator zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń ze skóry do płynu.

Czas leczenia zależy od ogólnego stanu skóry, lecz nie może przekraczać okresu 12 tygodni. 


Aknemycin Plus – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy uważać, aby produkt leczniczy Aknemycin Plus nie dostał się do oczu lub pod powieki.

W razie kontaktu produktu leczniczego z oczami, należy starannie przemyć oczy dużą ilością wody.

Produktu leczniczego Aknemycin Plus nie należy nanosić w okolice warg i nozdrzy.

W początkowym okresie leczenia może nastąpić zaostrzenie zmian trądzikowych z nasileniem odczynu zapalnego - jest to wskazówka, że lek rozpoczął swoje działanie, a objawy te mają zwykle charakter przemijający. Nie stanowi to powodu do przerwania leczenia, można natomiast zmniejszyć okresowo częstość stosowania produktu leczniczego.

Produkt leczniczy należy zawsze nanosić za pomocą dołączonego aplikatora. Jeśli mimo użycia aplikatora dojdzie do kontaktu z palcami, należy dokładnie umyć ręce.

Podczas terapii może wystąpić reakcja nadwrażliwości na światło. Podrażnienie skóry występujące podczas stosowania produktu leczniczego może ulec nasileniu na skutek działania promieniowania UV (światło słoneczne, lampy kwarcowe, solarium), promieniowania RTG lub kąpieli w słonej lub chlorowanej wodzie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przez długi czas są narażone na działanie światła słonecznego oraz pacjentów szczególnie wrażliwych na promieniowanie słoneczne. Podczas terapii produktem leczniczym Aknemycin Plus pacjenci powinni unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowane słoneczne lub inne źródła promieniowania ultrafioletowego (UV) takie jak solaria, lampy opalające lub łóżka opalające. Przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym Aknemycin Plus należy wyleczyć wszelkie oparzenia słoneczne.


Przyjmowanie leku Aknemycin Plus w czasie ciąży

Ciąża 

Ze względów bezpieczeństwa produktu leczniczego Aknemycin Plus nie należy stosować w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Należy unikać stosowania produktu leczniczego w pozostałym okresie ciąży i u kobiet, które zamierzają zajść w ciążę.

Karmienie piersią

Należy zachować szczególną ostrożność w razie konieczności stosowania w okresie karmienia piersią. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu produktu leczniczego ze skórą noworodka, w okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu leczniczego Aknemycin Plus na piersi.


Charakterystyka produktu leczniczego Aknemycin Plus

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Aknemycin Plus z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Aknemycin Plus z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.