Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Zinnat tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

od 0 , 00  do 32 , 34

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | import równoległy
Substancja czynna: Cefuroximum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMAVITAE SP. Z O.O. SP.K.

Zinnat cena

32,34Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Zinnat

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

UWAGA: Zachowaj ulotkę, informacja na opakowaniu bezpośrednim w języku obcym.

Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane

(Cefuroximum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Zinnat i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zinnat

3. Jak stosować Zinnat

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Zinnat

6. Inne informacje

1. CO TO JEST ZINNAT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Aksetyl cefuroksymu - substancja czynna leku Zinnat, jest w organizmie przekształcany do antybiotyku z grupy cefalosporyn II generacji (J01 DA 06 wg klasyfikacji ATC). Służy do podawania doustnego. Mechanizm działania przeciwbakteryjnego polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej drobnoustroju przez wiązanie białek biorących udział w tym procesie.

Zinnat w postaci tabletek powlekanych wskazany jest do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefuroksym:

- zakażenia górnych dróg oddechowych - zapalenie gardła, zapalenie krtani, angina oraz zapalenie zatok obocznych nosa;

- zakażenia dolnych dróg oddechowych - ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc;

- zapalenie ucha środkowego;

- zakażenia układu moczowego - odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, cewki moczowej;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich - czyraczność, ropowica, liszajec;

- rzeżączka - ostre niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy;

- choroba z Lyme (borelioza), wczesna faza oraz zapobieganie jej późnym powikłaniom u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZINNAT

Kiedy nie stosować leku Zinnat

Nie należy stosować leku Zinnat, tabletki powlekane, jeśli u pacjenta występuje lub występowała nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku lub nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zinnat

Szczególnie ostrożnie antybiotyk należy stosować u pacjentów, u których stwierdzono reakcję alergiczną na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

Podobnie jak w przypadku leczenia innymi antybiotykami, stosowanie cefuroksymu może powodować

nadmierny wzrost drożdżaków chorobotwórczych. Przedłużone stosowanie cefuroksymu może powodować także nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, co może powodować konieczność przerwania kuracji.

Jeśli w okresie stosowania leku Zinnat u pacjenta wystąpi biegunka, należy zwrócić się do lekarza. Znane są przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tej możliwości u pacjentów, u których wystąpiła biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa) w trakcie leczenia antybiotykami lub po jego zakończeniu. W lekkich przypadkach wystarczy odstawienie antybiotyku. W cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco.

Podczas stosowania aksetylu cefuroksymu w chorobie z Lyme (borelioza) może wystąpić reakcja, objawiająca się gorączką, dreszczami, bólami głowy i mięśni, przyspieszoną czynnością serca i oddechu (tak zwana reakcja Jarischa-Herxheimera). Jest to częsta reakcja, ustępująca samoistnie, będąca wynikiem działania cefuroksymu lub innego antybiotyku na komórkę bakterii wywołującej boreliozę.

Podczas stosowania terapii sekwencyjnej moment zmiany antybiotyku na postać doustną zależy od nasilenia zakażenia, stanu klinicznego pacjenta oraz wrażliwości bakterii wywołującej zakażenie. Zmiany takiej dokona lekarz jedynie wtedy, gdy nastąpi wyraźna poprawa stanu pacjenta. Jeżeli nie ma poprawy stanu zdrowia pacjenta w ciągu 72 godzin stosowania leczenia pozajelitowego, należy zwrócić się do lekarza, który zweryfikuje sposób leczenia.

Stężenie cefuroksymu w surowicy zmniejsza się po dializach.

Stosowanie leku Zinnat z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, lek Zinnat może zaburzać skład flory jelitowej, prowadząc do zmniejszenia wchłaniania estrogenów i zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Podczas stosowania tego leku należy stosować dodatkowe, niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Równoczesne stosowanie probenecydu z lekiem Zinnat może spowodować zwiększone stężenie i przedłużone utrzymywanie się cefuroksymu w surowicy, dlatego nie zaleca się ich równoczesnego podawania.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

U pacjentów leczonych aksetylem cefuroksymu wyniki oznaczeń stężenia glukozy we krwi metodami nieenzymatycznymi mogą ulec zafałszowaniu.

Antybiotyk ten nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę. W czasie leczenia cefalosporynami obserwowano dodatni odczyn Coombs'a. Zjawisko to może mieć znaczenie podczas wykonywania prób zgodności krzyżowej grupy krwi.

Stosowanie leku Zinnat tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

W celu optymalnego wchłaniania, Zinnat tabletki powlekane należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Zinnat można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie ma żadnych doświadczalnych dowodów na szkodliwe działanie leku na zarodek i płód.

Cefuroksym przenika do pokarmu kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność stosując go u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ponieważ lek może powodować zawroty głowy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zinnat

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, dlatego też, może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ ZINNAT

Zinnat, tabletki powlekane, należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zwykle leczenie trwa od 5 do 10 dni.

Nie należy przerywać kuracji, nawet jeśli nastąpiła poprawa. Lek mógł nie zadziałać w pełni i może dojść do nawrotu choroby.

Dorośli

 

W większości zakażeń

250 mg dwa razy na dobę

Zakażenia dróg moczowych

125 mg dwa razy na dobę

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg dwa razy na dobę.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

 

lekkie i średnio nasilone (zapalenie oskrzeli)

250 mg dwa razy na dobę

ciężkie lub podejrzenie zapalenia płuc

500 mg dwa razy na dobę

Niepowikłana rzeżączka

jednorazowa dawka 1 g

Choroba z Lyme (borelioza)

 

dorośli i dzieci powyżej 12 lat

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni

Terapia sekwencyjna (leczenie najpierw postacią pozajelitową leku, potem doustną)

Zewnątrzszpitalne zapalenie płuc

Zinacef (cefuroksym sodowy) w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i infuzji, 1500 mg co 12 godzin (dożylnie) przez 48 do 72 godzin, a następnie Zinnat (aksetyl cefuroksymu) w postaci tabletek powlekanych 500 mg co 12 godzin przez 7 do 10 dni.

Bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

Zinacef (cefuroksym sodowy) w postaci proszku do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań i roztworu do wstrzykiwań, 750 mg, co 12 godzin (domięśniowo lub dożylnie) przez 48 do 72 godzin, a następnie Zinnat (aksetyl cefuroksymu) w postaci tabletek powlekanych 500 mg, co 12 godzin przez 5 do 10 dni. Czas trwania obu rodzajów terapii (pozajelitowej i doustnej) zależy od nasilenia zakażenia i stanu klinicznego pacjenta.

Dzieci

U dzieci lekarz dobierze dawkę leku Zinnat odpowiednio do wieku i masy ciała.

W większości zakażeń

zwykle 125 mg dwa razy na dobę (lub

 

20 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach),

 

maksymalnie 250 mg na dobę

W zapaleniu ucha środkowego u dzieci od

125 mg dwa razy na dobę (lub 20 mg/kg

3 miesięcy do 2 lat

mc./dobę w dwóch dawkach),maksymalnie

 

250 mg na dobę

W ciężkich zakażeniach lub w zapaleniu ucha

250 mg dwa razy na dobę (lub 30 mg/kg

środkowego u dzieci powyżej 2 lat

mc./dobę w dwóch dawkach), maksymalnie

 

500 mg na dobę

W razie konieczności zastosowania dawki mniejszej niż 125 mg oraz u dzieci, które nie mogą połknąć tabletki, zaleca się podanie leku w postaci dostępnej na rynku zawiesiny.

Nie ma doświadczeń klinicznych z podawaniem leku dzieciom w wieku poniżej 3 miesięcy.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, dializowanych oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności stosowania specjalnych środków ostrożności podczas podawania leku Zinnat w dawce nie przekraczającej 1 g na dobę.

Sposób podawania

Zinnat w postaci tabletek powlekanych należy przyjmować po posiłku w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania. Tabletek powlekanych Zinnat nie należy dzielić ani kruszyć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zinnat tabletki powlekane jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Zinnat

Przedawkowanie cefalosporyn może powodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, aż do wystąpienia drgawek.

Usuwanie cefuroksymu z organizmu przyspiesza hemodializa lub dializa otrzewnowa.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Zinnat

Należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to możliwe i dalej kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zinnat może powodować działania niepożądane.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) bóle głowy, zawroty głowy; niestrawność, biegunka, nudności, bóle brzucha;

przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AIAT i LDH); zakażenie drożdżakowe (kandydoza);

eozynofilia (zwiększenie odsetka granulocytów kwasochłonnych we krwi).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

- wymioty;

- wysypki skórne;

- dodatni odczyn Coombs'a, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, zazwyczaj o niewielkim nasileniu), małopłytkowość.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) pokrzywka, świąd skóry; rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego;

- śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) żółtaczka (głównie spowodowana zastojem żółci), zapalenie wątroby;

- gorączka polekowa, choroba posurowicza (występujące po kilku, kilkunastu dniach gorączka, rumień, obrzęk i wysypka na skórze, pokrzywka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle mięśni, zaczerwienienie i obrzęk stawów, czasami bóle brzucha i biegunka), wstrząs anafilaktyczny (występujący

natychmiastowo zespół objawów: złe samopoczucie, poblednięcie, świąd dłoni i stóp obejmujący całe ciało, utrata przytomności, szybki i płytki oddech wymioty, biegunkę, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie tętnicze, poty, zimne kończyny);

ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka;

niedokrwistość hemolityczna (spowodowana rozpadem krwinek czerwonych). Antybiotyki z grupy cefalosporyn mają tendencję do „przyczepiania" się do powierzchni błony komórkowej krwinek czerwonych i reagują z przeciwciałami skierowanymi przeciwko cząsteczkom leku. Prowadzi to do występowania dodatniego odczynu Coombs'a (co może mieć znaczenie podczas wykonywania prób krzyżowych krwi) oraz bardzo rzadko do niedokrwistości hemolitycznej.

W przypadku zaobserwowania wysypki, świądu, pokrzywki, innych objawów skórnych lub trudności w oddychaniu, należy przerwać podawanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU ZINNAT

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zinnat

- Substancją czynną leku jest cefuroksym: Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg cefuroksymu w postaci aksetylu

- Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, laurylosiarczan sodu, uwodorniony olej roślinny, koloidalny dwutlenek krzemu;

skład otoczki: hypromeloza, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, Opaspray biały M-1-7120J.

Jak wygląda lek Zinnat i co zawiera opakowanie

Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane, dostępny w jest w blistrach zawierających 10 lub 50 tabletek. Tabletki są białe, podłużne, dwuwypukłe, gładkie z jednej strony oraz z napisem „GX EG2" z drugiej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny w Rumunii, kraju eksportu:

Glaxo Wellcome UK Ltd., Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Wielka Brytania

Wytwórcy:

1. GlaxoSmithKline Manufacturing SpA, Via Allessandro Fleming 2, 37135 Verona, Włochy

2. Glaxo Operations UK Limited, Harmire Road, Barnard Castle, Country Durham, DL 12 8DT, Wielka Brytania

Importer równoległy:

PharmaYitae Sp. z o.o. sp. k., ul. Świerczewskiego 3/35, 59-820 Leśna

Przepakowano w:

Prodlekpol Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa Damco Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Nr pozwolenia w Rumunii, kraju eksportu: 2018/2009/01 Nr pozwolenia na import równoległy:

Data zatwierdzenia ulotki: 2012-06-28


Zamienniki leku Zinnat

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 16 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,67 zł.

Cefuroxime Genoptim interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Cefuroxime Genoptim

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,67 zł


Ceroxim interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Ceroxim

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,96 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,58 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,58 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,10 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,15 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,15 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

33,49 zł


Furocef interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Furocef

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

33,72 zł


Zinnat interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinnat

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,72 zł


Cefox interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Cefox

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,96 zł


Xorimax 500 interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Xorimax 500

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

34,03 zł


Zinoxx interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zinoxx

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

35,17 zł


Zamur 500 interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Zamur 500

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

35,98 zł


Xorimax 500 interakcje ulotka tabletki drażowane 500 mg 10 tabl.

Xorimax 500

tabletki drażowane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

37,00 zł


Bioracef interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 10 tabl.

Bioracef

tabletki powlekane | 500 mg | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

41,02 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Zinnat

Na czczo/po posiłku

Cefuroksym wchłania się lepiej w obecności pokarmu. Dla otrzymania szybszego efektu terapeutycznego należy przyjmować ten lek z posiłkiem lub zaraz po nim.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.