Dostępny w ponad połowie aptek

 

Vitaminum A Medana płyn doustny | 50 000 j.m./ml | 10 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Retinoli palmitas
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.Opis produktu Vitaminum A Medana

VITAMINUM A MEDANA

(Retinoli palmitas)
50 000 j.m./ ml, płyn doustny
10 ml


Skład


1 ml (ok. 30 kropli) roztworu  zawiera 50 000 j.m. palmitynianu witaminy A (Retinoli palmitas) oraz substancje pomocnicze:  cremophor EL, sacharoza (150 mg/ml), sodu benzoesan E 211 (5 mg/ml), sodu salicylan, aromat anyżowy, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.
1 kropla zawiera 1 670 j.m. witaminy A.

W opakowaniu
znajduje się: 10 ml roztworu.


Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:


Medana Pharma SA
98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10


Spis treści ulotki:


1. Co to jest lek Vitaminum A Medana i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum A Medana
3. Jak stosować lek vitaminum A Medana
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vitaminum A Medana
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Vitaminum A Medana


1. Co to jest lek Vitaminum A Medana i w jakim celu się go stosuje:


Witamina A jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów wzrostowych młodego organizmu, jak również procesów regeneracji przez udział w regulacji tworzenia się nowych komórek, zwłaszcza nabłonkowych. Odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia rodopsyny, barwnika decydującego o zdolności widzenia o zmierzchu. Bierze udział w metabolizmie białek, tłuszczy i węglowodanów, współdziała z niektórymi gruczołami wewnętrznego wydzielania (tarczyca, nadnercza, gonady). Działa na mechanizmy odpornościowe ustroju. Długotrwały niedobór witaminy A prowadzi do wysychania spojówek i rogówki oka (kseroftalmia), ślepoty zmierzchowej, a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia narządu wzroku i ślepoty; ponadto wystąpić mogą zmiany na skórze i błonach śluzowych.
Retinol jest łatwo wchłaniany z jelita cienkiego do limfy, a następnie magazynowany w wątrobie. Zasoby wątrobowe mogą pokrywać zapotrzebowanie organizmu na witaminę A nawet przez kilka miesięcy. Poziom witaminy A we krwi zdrowego człowieka ulega nieznacznym wahaniom, zależnie od pory roku, wieku i spożywanych produktów. Stężenie retinolu w osoczu w warunkach prawidłowych wynosi 30 - 70 ?g/100 ml, a w stanach niedoboru jest mniejsze niż 10 ?g/100 ml. Okres półtrwania wynosi 9,1 h. Witamina A z organizmu człowieka wydalana jest z moczem i kałem.
Przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiet karmiących piersią.
Wskazania do stosowania
Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy A, prowadzącego do niedowidzenia zmierzchowego, zapalenia rogówki, czy kseroftalmii.
Uzupełnianie diety w stanach, w których wystąpić może zwiększone zapotrzebowanie na witaminę A, jak biegunka, gastrektomia, hipertyroidyzm, przewlekłe zakażenia, choroby przewodu pokarmowego (celiakia, choroba Crohna), zaburzenia wchłaniania związane z niewydolnością trzustki, odra, ciężki niedobór białek oraz leczenie wspomagające w chorobach skóry związanych z niedoborem witaminy A.


2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum A Medana


Nie należy stosować leku, jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,hiperwitaminoza A.


Zachować szczególną ostrożność stosując Vitaminum A Medana:

jeśli stosujesz doustne leki przeciwzakrzepowe, glikozydy nasercowe, retinoidy oraz doustne środki antykoncepcyjne,u kobiet w ciąży i karmiących piersią.


Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Vitaminum A Medana nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku:
Preparat ze względu na obecność benzoesanu sodu może wykazywać niewielkie działanie drażniące na skórę, błony śluzowe i spojówkę oka, a także zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków. Ze względu na obecność sacharozy niewskazany jest u osób z wrodzonym zespołem nietolerancji fruktozy, glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania lub u osób z niedoborem sacharozo-izomaltazy.
Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Wchłanianie witaminy A może być upośledzone w przypadku równoczesnego stosowania cholestyraminy, cholestipolu, doustnie podanej neomycyny, oleju mineralnego. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki witaminy A.
Przyczyną zmniejszonego wchłaniania witaminy A może być również stosowanie orlistatu.
Doustne leki antykoncepcyjne podwyższają stężenie witaminy A w osoczu.
Stosowanie witaminy A równolegle z innymi retinoidami może prowadzić do zwiększenia jej toksyczności.
Wysokie dawki witaminy A, powyżej 50 000 j.m. w połączeniu z tetracykliną mogą być przyczyną wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego.
Łączne stosowanie z alkoholem może prowadzić do nasilenia działania hepatotoksycznego.


3. Jak stosować lek Vitaminum A Medana:


Lek Vitaminum A Medana  należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek stosuje się doustnie.
Podawać w łyżce płynu.
Aby dokładnie odmierzyć dawkę, należy podczas liczenia kropli trzymać butelkę pod kątem 45 °.


W profilaktyce niedoborów

Niemowlęta i dzieci do lat 10: 1 kropla/dobę (tj. ok. 1 670 j.m./dobę).Mężczyźni (młodzież i dorośli): 2 krople/dobę (tj. ok. 3 330 j.m./dobę).Kobiety (młodzież i dorosłe kobiety): 1 kropla/dobę (tj. ok. 1 670 j.m./dobę).Kobiety w ciąży: 1 kropla/dobę, (tj. ok. 1670 j.m./dobę)Kobiety karmiące piersią: 3 krople/dobę (tj. ok. 5 000 j.m./dobę).


W razie niedoboru dawkowanie powinien ustalić lekarz, w zależności od stopnia zaawansowania niedoboru.
Kseroftalmia

Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku: 60 kropli/dobę (tj. ok. 100 000 j.m./dobę).Dzieci powyżej 1 roku: 120 kropli/dobę (tj. ok. 200 000 j.m./dobę).Dorośli: 15-30 kropli/dobę (tj. ok. 25 000-50 000 j.m./dobę). 

Odra

Dzieci od 6 miesiąca  – 1 roku: 60 kropli (ok. 100 000 j.m.) w postaci jednorazowej dawki.Dzieci powyżej 1 roku: 120 kropli (ok. 200 000 j.m.) w postaci jednorazowej dawki

W przypadku wrażenia, że działanie Leku Vitaminum A Medana  jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Vitaminum A Medana niż zalecana:
W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana dawka, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W ostrym zatruciu witaminą A, zwłaszcza u dzieci, występuje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wymioty. W przewlekłym zatruciu witaminą A występuje: utrata łaknienia, podwójne widzenie, złe samopoczucie, bóle głowy, łysienie, pękanie warg, nadmierna pobudliwość, podokostnowe zgrubienie kości i bóle kostne, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hipoplastyczna, leukopenia, niekiedy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wodogłowie. U dzieci występuje przedwczesne kostnienie nasad kości długich.


4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Vitaminum A Medana może powodować działania niepożądane.


W zasadzie nie występują przy podawaniu leku w zalecanych dawkach.
Przyjmowanie witaminy A w większych dawkach może prowadzić do rozwoju hiperwitaminozy A. Mogą wówczas wystąpić: zawroty i bóle głowy, drażliwość, jadłowstręt, zajady, wypadanie włosów, suchość skóry, wymioty, bóle brzucha, niedokrwistość, podwyższone stężenie Ca w krwi, obrzęki tkanki podskórnej i bóle kostno-stawowe.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum A Medana mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.


5. Przechowywanie leku  Vitaminum A Medana


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Vitaminum A Medana po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Chronić od światła.


6. Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Kierownik Działu Medycznego
Medana Pharma SA
98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10
Numer telefonu: 43/ 822-89-47


Data opracowania ulotki: 05.08.2010


Charakterystyka produktu leczniczego Vitaminum A Medana

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Vitaminum A Medana z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Vitaminum A Medana z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Witaminy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.