Moviprep interakcje ulotka proszek do sporządzania roztworu doustnego  1 zest.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Moviprep proszek do sporządzania roztworu doustnego | 1 zest.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: NORGINE B.V.Opis produktu Moviprep

Kiedy stosujemy lek Moviprep?

Oczyszczenie jelita przed zabiegami klinicznymi wymagającymi oczyszczonego jelita, jak np. przed badaniem endoskopowym lub radiologicznym jelita.


Jaki jest skład leku Moviprep?

Składniki produktu leczniczego Moviprep znajdują się w dwóch osobnych saszetkach.

Saszetka A zawiera następujące substancje czynne:

Makrogol 3350 100 g

Sodu siarczan bezwodny 7,500 g

Sodu chlorek 2,691 g

Potasu chlorek 1,015 g

Saszetka B zawiera następujące substancje czynne:

Kwas askorbowy 4,700 g

Sodu askorbinian 5,900 g

Stężenie jonów elektrolitów po rozpuszczeniu obu saszetek w jednym litrze wody wynosi:

Sód 181,6 mmol/l (z czego absorbowalne jest nie więcej niż 56,2 mmol)

Siarczany 52,8 mmol/l

Chlorki 59,8 mmol/l

Potas 14,2 mmol/l

Askorbinian 29,8 mmol/l

Produkt zawiera 0,233 g aspartamu w saszetce A.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Moviprep?

Nie podawać pacjentom, u których stwierdzono lub podejrzewa się:

- niedrożność lub perforację jelit lub żołądka

- zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastroparezę)

- niedrożność jelita

- fenyloketonurię (ze względu na zawartość aspartamu)

- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ze względu na zawartość askorbinianów)

- nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku

- toksyczne rozszerzenie okrężnicy olbrzymiej — poważne powikłanie ostrych stanów zapalnych jelita grubego, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Nie stosować u nieprzytomnych pacjentów.


Moviprep – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Biegunka jest spodziewanym skutkiem przygotowywania jelit do zabiegu. Ze względu na charakter zabiegu, działania niepożądane występują u większości pacjentów podczas przygotowywania jelit. Działania niepożądane różnią się w każdym przypadku, często jednak obserwowane są nudności, wymioty, wzdęcia, ból brzucha, podrażnienie odbytu i zaburzenia snu.

Tak jak w przypadku innych produktów zawierających makrogol, istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznych, w tym wysypki, pokrzywki, świądu, obrzęku naczynioruchowego i anafilaksji.

Dostępne są dane z badań klinicznych prowadzonych w grupie 825 pacjentów leczonych produktem Moviprep, u których wystąpiły działania niepożądane. Ponadto zgłaszano również działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku Moviprep została określona według następującej reguły:

Bardzo często ³ 1/10 (³10%)

Często ³ 1/100, < 1/10 (³ 1%, < 10%)

Niezbyt często ³ 1/1000, < 1/100 (³ 0,1%, < 1%)

Rzadko ³ 1/10 000 < 1/1000 (³ 0,01%, < 0,1%)

Bardzo rzadko < 1/10 000 (< 0,01%)

Nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych)

System układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Anafilaksja

Zaburzenia psychiczne

Często

Zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ból głowy.

Nieznana

Konwulsje powiązane ze znaczną hiponatremią.

Zaburzenia serca

Nieznana

Przejściowy wzrost ciśnienia krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, nudności, rozdęcie brzucha, dyskomfort okolic odbytu.

Często

Wymioty, niestrawność.

Niezbyt często

Trudności z przełykaniem.

Nieznana

Wzdęcia, odruchy wymiotne.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Świąd, pokrzywka, wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Złe samopoczucie.

Często

Drgawki, pragnienie, głód.

Niezbyt często

Dyskomfort.

Badania diagnostyczne

Nieznana

Zaburzenia stężenia elektrolitów łącznie z obniżeniem stężenia wodorowęglanów we krwi, hiper- i hipokalcemią, hipofosfatemią,hipokaliemią i hiponatremią (ostatnie dwa zaburzenia występują częściej u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki mające wpływ na pracę nerek takie jak inhibitory ACE i diuretyki) oraz zmianami stężenia chlorków we krwi.


Moviprep - dawkowanie leku

Dorośli i osoby starsze: Pojedyncza seria leczenia polega na przyjęciu dwóch litrów roztworu Moviprep. Zaleca się, aby podczas serii leczenia pacjent przyjął również dodatkowy litr płynów, w skład których wchodzić mogą woda, lekkie, klarowne zupy, soki owocowe bez miąższu, napoje bezalkoholowe, herbata i/lub kawa bez mleka.

Litr roztworu Moviprep przygotowuje się rozpuszczając zawartość jednej „Saszetki A” i jednej „Saszetki B” w jednym litrze wody. Tak przygotowany roztwór należy wypić w ciągu jednej do dwóch godzin. Tak samo należy przygotować i wypić drugi litr roztworu Moviprep.

Pojedyncza seria leczenia może polegać:

- na przyjęciu 1 litra roztworu Moviprep wieczorem dnia poprzedniego i 1 litra wcześnie rano w dniu badania,

- lub na przyjęciu dwóch litrów roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg.

Od zakończenia przyjmowania płynu (Moviprep lub innego klarownego płynu) do rozpoczęcia kolonoskopii powinna upłynąć co najmniej godzina.

Nie należy przyjmować żadnych pokarmów stałych od chwili rozpoczęcia przyjmowania leku Moviprep do zakończenia zabiegu.

Dzieci: Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie zbadano dotychczas działania leku Moviprep w tej podgrupie.


Moviprep – jakie środki ostrożności należy zachować?

Biegunka jest spodziewanym efektem wynikającym ze stosowania leku Moviprep.

Moviprep należy stosować z zachowaniem ostrożności u bardzo osłabionych pacjentów w złym stanie ogólnym lub u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami klinicznymi takimi jak:

- upośledzony odruch gardłowy lub tendencja do zadławiania lub zarzucania pokarmu

- zaburzenia przytomności

- ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min)

- niewydolność serca (III lub IV stopnia w skali NYHA)

- odwodnienie

- poważna choroba zakaźna o ostrym przebiegu

Odwodnienie należy wyleczyć przed podaniem leku Moviprep.

Pacjenci z zaburzeniami świadomości lub pacjenci z tendencją do zadławiania lub zarzucania pokarmu powinni być uważnie obserwowani podczas stosowania leku, szczególnie, jeżeli jest on podawany przez zgłębnik żołądkowy.

W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zmiany poziomu płynów/elektrolitów (np. obrzęk, duszności, nasilające się zmęczenie, niewydolność serca), należy dokonać pomiaru stężenia elektrolitów w osoczu i zastosować odpowiednie leczenie.

W przypadku pacjentów osłabionych i wyniszczonych, pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek oraz zagrożonych zaburzeniem równowagi elektrolitowej lekarz powinien rozważyć wykonanie oznaczenia stężenia elektrolitów i testu czynności nerek przed i po zastosowaniu produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia znacznego wzdęcia, rozdęcia brzucha, bólu brzucha lub innych reakcji utrudniających przygotowanie do zabiegu pacjent może ograniczyć lub chwilowo zaprzestać przyjmowania leku Moviprep i skonsultować się z lekarzem.


Przyjmowanie leku Moviprep w czasie ciąży

Brak jest danych dotyczących przyjmowania leku Moviprep w okresie ciąży i laktacji, lek powinien więc być przyjmowany wyłącznie, jeśli lekarz uzna to za konieczne.


Charakterystyka produktu leczniczego Moviprep

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Moviprep z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Moviprep z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki stosowane w zaparciach i przeczyszczające

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.