Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Kreon 40 000 interakcje ulotka kapsułki dojelitowe twarde 40 000 j. Ph.Eur. 100 kaps. | butelka

Brak informacji o dostępności produktu

 

Kreon 40 000 kapsułki dojelitowe twarde | 40 000 j. Ph.Eur. | 100 kaps. | butelka

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Pancreatinum
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Kreon 40 000?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Kreon 40 000

Kiedy stosujemy lek Kreon 40 000?

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki. Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki związana jest z następującymi schorzeniami:

 • zwłóknieniem torbielowatym (mukowiscydozą)
 • przewlekłym zapaleniem trzustki
 • po usunięciu trzustki (pankreatektomia)
 • po usunięciu żołądka (gastrektomia)
 • rakiem trzustki
 • po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II)
 • zwężeniem przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu)
 • zespołem Shwachmana-Diamonda
 • ostrym zapaleniem trzustki.


Jaki jest skład leku Kreon 40 000?

1 kapsułka preparatu Kreon 40 000 zawiera, jako substancję czynną 400 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności:

Amylazy 25 000 j. Ph.Eur. (j. BP)

Lipazy 40 000 j. Ph.Eur. (j. BP)

Proteazy 1 600 j. Ph.Eur.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Kreon 40 000?

Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którykolwiek inny składnik leku.


Kreon 40 000 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniach klinicznych więcej niż 600 pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki spowodowaną mukowiscydozą przyjmowało Kreon.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym były zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które były początkowo łagodne i umiarkowane.

Podczas badań klinicznych zgłaszano działania niepożądane z następującą częstością:

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (≥1/100, < 1/10): nudności, wymioty, zaparcia i wzdęcia.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe są głównie związane z chorobą podstawową. Działaniami o podobnej lub niższej częstości w porównaniu do placebo były biegunka (częste ≥1/100, < 1/10) i bóle brzucha (bardzo częste ≥1/10).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (≥1/1000, ≤1/100): wysypka.

Świąd i pokrzywka były dodatkowo zgłaszane jako działania niepożądane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Nie jest możliwe określenie częstości występowania tych działań niepożądanych, ponieważ pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych z populacji o nieokreślonej wielkości.

Wieloośrodkowe badania kliniczne były przeprowadzane na innych populacjach pacjentów: z wirusem HIV, ostrym zapaleniem trzustki, cukrzycą. W tych trzech grupach pacjentów nie odnotowano żadnych dodatkowych działań niepożądanych.

Populacja pediatryczna

W populacji pediatrycznej nie odnotowano żadnych specyficznych działań niepożądanych. Częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci z mukowiscydozą były podobne jak u dorosłych.


Kreon 40 000 – dawkowanie leku

Sposób podawania

Dawkowanie powinno być dostosowane do potrzeb indywidualnych w zależności od nasilenia choroby i składu pożywienia.

Zalecane jest przyjmowanie enzymów w trakcie posiłku, lub zaraz po posiłku.

Kapsułki należy połykać w trakcie posiłków lub po każdym posiłku lub przekąsce w stanie nienaruszonym, bez rozgryzania i żucia, popijając odpowiednią ilością płynu (np. ok. 100 ml). Jeżeli połykanie kapsułek sprawia trudności (np. w przypadku małych dzieci lub osób w podeszłym wieku), można je ostrożnie otworzyć i dodać minimikrosfery do miękkiego pokarmu (pH < 5,0) niewymagającego żucia lub przyjmować z płynem (pH < 5,0), np. sokiem owocowym. Mieszaninę minimikrosfer z pokarmem lub płynem należy zużyć natychmiast; nie wolno jej przechowywać.

Ważne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia przez cały okres leczenia, zwłaszcza w okresach nasilonej utraty płynów. Niewłaściwe nawodnienie może wzmagać zaparcia.

Dawkowanie w przypadku dzieci i osób dorosłych ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki

Na podstawie wytycznych Konferencji ds. Zwłóknienia Torbielowatego (Cystic Fibrosis Consensus Conference) i badań kliniczno-kontrolnych (badanie Amerykańskiej Fundacji Zwłóknienia Torbielowatego i badanie przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie), można zaproponować następujące zalecenia ogólne dotyczące dawkowania w leczeniu substytucyjnym przy pomocy enzymów trzustkowych:

 • Dawkowanie enzymów w przeliczeniu na masę ciała należy rozpoczynać od 1000 j. lipazy/kg mc./posiłek w przypadku dzieci w wieku poniżej czterech lat i 500 j. lipazy/kg mc./posiłek dla dzieci w wieku powyżej czterech lat.
 • Dawkowanie należy dostosować uwzględniając nasilenie choroby, kontrolę biegunek tłuszczowych i utrzymanie dobrego stanu odżywienia.
 • U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10 000 j. lipazy/kg masy ciała na dobę lub 4000 j. lipazy/g spożytego tłuszczu.

Dawkowanie w przypadku innych zaburzeń związanych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki

Dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta w zależności od nasilenia zaburzeń trawienia i zawartości tłuszczu w pożywieniu. Dawka wymagana w przypadku głównego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) mieści się w przedziale od około 25 000 do 80 000 j. Ph.Eur. lipazy, a w przypadku przekąsek między posiłkami połowę indywidualnie wyznaczonej dawki.


Kreon 40 000 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz okrężnicy wstępującej (kolonopatia włókniejąca), a także zapalenie jelita grubego było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki preparatów pankreatyny. Badania kliniczno-kontrolne nie wykazały dowodów świadczących o związku przyczynowym między stosowaniem preparatu Kreon 40 000, a występowaniem kolonopatii włókniejącej.

W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów powinny być zbadane w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia jelita grubego zwłaszcza, jeżeli pacjent przyjmuje ponad 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/ kg masy ciała/dobę.

Kreon 40 000, tak jak wszystkie obecnie wprowadzone do obrotu produkty zawierające pankreatynę wieprzową, jest pozyskiwany z trzustek wieprzowych zwierząt przeznaczonych do konsumpcji. Pomimo, że poprzez badania i unieczynnienie pewnych wirusów w procesie produkcji zmniejszono ryzyko przeniesienia na ludzi czynników infekcji przez Kreon 40 000, istnieje teoretyczne ryzyko przeniesienia choroby wirusowej, włączając choroby wywołane przez nowe i niezidentyfikowane wirusy.

Nie można całkowicie wykluczyć obecności w wieprzowinie wirusów, które mogą zakazić ludzi. Jednakże pomimo długiego czasu stosowania nie odnotowano żadnego przypadku przeniesienia choroby zakaźnej w wyniku przyjmowania ekstraktów pankreatyny pochodzenia wieprzowego.


Przyjmowanie leku Kreon 40 000 w czasie ciąży

Płodność i ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania enzymów trzustkowych u kobiet ciężarnych. W badaniach na zwierzętach nie udowodniono wchłaniania enzymów trzustkowych pochodzenia wieprzowego. Z tego powodu nie przewiduje się toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu Kreon 40 000 u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie przewiduje się wpływu na dzieci karmione piersią, ponieważ badania na zwierzętach nie wykazały wpływu enzymów trzustkowych na organizm matki.

Enzymy trzustkowe mogą być stosowane w czasie laktacji.

Jeśli konieczne jest stosowanie produktu Kreon 40 000 w czasie ciąży lub karmienia piersią powinny być stosowane wystarczające dawki tak, aby zapewnić odpowiedni poziom odżywienia.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.