Ketonal interakcje ulotka żel 25 mg/g 50 g | tuba

Dostępny w większości aptek

 

Ketonal żel | 25 mg/g | 50 g | tuba


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ketoprofenum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBHOpis produktu Ketonal

Kiedy stosujemy lek Ketonal?

Ketonal jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, działającym miejscowo przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Wskazaniami do stosowania żelu Ketonal są: y ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, ból mięśni i ból reumatyczny, skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe.

- ból mięśniowo-szkieletowy i obrzęk spowodowanyurazami sportowymi.

- ból w zapaleniu stawów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Ketonal - działanie leku

Niesteroidowy lek przeciwzapalny wykazujący działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Jaki jest skład leku Ketonal?

Każdy gram 2,5% żelu zawiera 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ketonal?

- Znane reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka) po podaniu ketoprofenu, fenofibratu, kwasu tiaprofenowego, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

- Uszkodzenia lub chorobowe zmiany na skórze, takie jak wyprysk, trądzik, różne dermatozy, otwarte rany lub rany zakażone. y Stosowanie opatrunku okluzyjnego. y Jednoczesne nakładanie na tę samą powierzchnię skóry innych leków działających miejscowo. y Trzeci trymestr ciąży. y Reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie.

- Alergia skórna w wywiadzie po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego, fenofibratu, filtrów UV lub perfum.

- Ekspozycja na światło słoneczne (nawet wówczas, gdy niebo jest zachmurzone), a także na promienie UV w solarium w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu Ketonal.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.


Ketonal – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem ketoprofenu w żelu mają charakter miejscowy.

Klasyfikacja działań niepożądanych według konwencji MedDRA i częstości:

bardzo często (1/10);często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), z pojedynczymi przypadkami włącznie;

Zaburzenia układu immunologicznego

Na reakcje nadwrażliwości mogą się składać reakcje niespecyficzne oraz anafilaksja. Bardzo rzadko: w związku z miejscowym i ogólnym podawaniem ketoprofenu opisywano występowanie reakcji anafilaktycznych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd, rumień, wyprysk, uczucie pieczenia i łagodne, przemijające zapalenie skóry.

Rzadko: ciężkie reakcje, takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą się rozprzestrzeniać lub być uogólnione, reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, plamica, rumień wielopostaciowy, liszajowate zapalenie skóry, martwica skóry i zespół Stevensa-Johnsona.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, jeden przypadek ciężkiego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego brakiem higieny i ekspozycją na światło słoneczne i jeden przypadek ciężkiej, rozsianej, długotrwałej reakcji fotoalergicznej.

Czasami nawet jednorazowe zastosowanie ketoprofenu może spowodować długotrwałą nadwrażliwość na światło.

Opisano występowanie toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: opisano jeden przypadek pogorszenia przewlekłej niewydolności nerek po zastosowaniu ketoprofenu w postaci żelu. Miejscowo stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wywołać śródmiąższowe zapalenie nerek.


Ketonal - dawkowanie leku

Ketonal przeznaczony jest do stosowania u dorosłych.

Ketonal jest produktem leczniczym do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

Żel Ketonalnależy wcierać delikatnie w skórę jeden lub dwa razy na dobę. Dawkę żelu należy dostosować do wielkości obszaru objętego procesem chorobowym: 5 cm żelu wyciśniętego z tubki odpowiada dawce 100 mg ketoprofenu, a 10 cm dawce 200 mg ketoprofenu.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie zaleca się stosowania opatrunków okluzyjnych (patrz punkt 4.3).

Po każdym nałożeniu żelu należy niezwłocznie dokładnie umyć ręce.

Żel Ketonal można stosować w skojarzeniu z innymi preparatami Ketonal (w postaci kapsułek lub tabletek). Całkowita maksymalna dawka dobowa ketoprofenu, niezależnie od zastosowanej postaci farmaceutycznej, nie powinna być większa niż 200 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną, gdyż pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na występowanie działań niepożądanych.

Dzieci:

Nie ustalono dawkowania u dzieci.


Ketonal – jakie środki ostrożności należy zachować?

- Stosowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. y Żelu Ketonal nie należy stosować na błony śluzowe (w tym okolice odbytu i narządów płciowych). Należy unikać kontaktu żelu z oczami lub okolicą oczu.

- Chociaż ogólnoustrojowe działania niepożądane ketoprofenu stosowanego miejscowo powinny być niewielkie, żel należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, chorobą wrzodową lub zapalną chorobą jelit w wywiadzie, krwotokiem mózgowym lub skłonnością do krwawień.

- W razie rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych (np. wysypki), w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen, leczenie należy natychmiast przerwać.

- Miejscowe stosowanie ketoprofenu może wywołać u predysponowanych osób napad astmy. Duże ilości miejscowo stosowanego żelu mogą powodować działania ogólne, w tym reakcje nadwrażliwości i astmę.

• Po każdorazowym zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce.

• W trakcie leczenia i przez 2 tygodnie po zakończeniu stosowania zaleca się chronienie leczonych obszarów skóry przez noszenie odzieży, aby uniknąć ryzyka nadwrażliwości na światło słoneczne.


Przyjmowanie leku Ketonal w czasie ciąży

Ciąża

Nie dowiedziono bezpieczeństwa stosowania ketoprofenu w okresie ciąży. Należy unikać stosowania ketoprofenu w dwóch pierwszych trymestrach ciąży, chyba że możliwa korzyść z leczenia przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Stosowanie ketoprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Stosowanie ketoprofenu w ostatnim trymestrze ciąży może spowodować opóźnienie porodu, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla i nadciśnienie płucne u noworodka.

Karmienie piersią

Nie dowiedziono bezpieczeństwa stosowania ketoprofenu w okresie karmienia piersią. Żelu Ketonal nie należy stosować w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Ketonal

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Ketonal z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Ketonal z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ketonal

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Pokarm obniża jednak biodostępność ketoprofenu, dlatego w terapii ostrego bólu należy go przyjmować na czczo. W każdym innym przypadku zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem leku.


Inne opakowania Ketonal


Grupy

  • Leki na bóle mięśni i stawów

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.