Trudno dostępny w aptekach

 

Ursocam tabletki | 250 mg | 25 tabl. | pojemnik


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Acidum ursodeoxycholicum
Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.Opis produktu Ursocam

Kiedy stosujemy lek Ursocam?

Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana.Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby, pod warunkiem, że nie występuje niewyrównana marskość wątroby.


Jaki jest skład leku Ursocam?

Jedna tabletka zawiera 250 mg kwasu ursodeoksycholowego (Acidum ursodeoxycholicum).

substancje pomocnicze


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ursocam?

- nadwrażliwość na substancję czynną i (lub) substancje pomocnicze,

- ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,

- niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego.

Preparatu Ursocam nie należy stosować, jeśli pęcherzyk żółciowy jest niewidoczny na zdjęciu rentgenowskim, jeśli występują zwapnienia w obrębie złogów, jeśli czynność skurczowa pęcherzyka żółciowego jest zaburzona lub jeśli często występuje kolka żółciowa.


Ursocam – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań nieporządanych określa się według następujących klasyfikacji:Bardzo często: u ponad 1 na 10 pacjentów;Często: u ponad 1 na 100 pacjentów;Niezbyt często: u ponad 1 na 1000 pacjentów;Rzadko: u ponad 1 na 10 000 pacjentówBardzo rzadko: w jednym przypadku na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki.Zaburzenia żołądka i jelit:W badaniach klinicznych często zgłaszano jasne stolce lub biegunkę podczas przyjmowania kwasu ursodeoksycholowego.Bardzo rzadko podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej występował silny ból w prawym górnym kwadrancie brzucha.Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:W trakcie leczenia kwasem ursodeoksycholowym w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do zwapnienia kamieni żółciowych.W trakcie leczenia ciężkiej pierwotnej marskości żółciowej wątroby obserwowano bardzo rzadko przypadki nasilenia objawów choroby wątroby, które częściowo ustępowały po odstawieniu leku.Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:Bardzo rzadko może wystąpić pokrzywka.


Ursocam - dawkowanie leku

- rozpuszczanie kamieni żółciowychdoustnie, 8-10 mg/kg mc. na dobę, podzielone na 2 dawki.(według schematu podanego w tabeli)

Liczba tabletek
Masa ciałaDawka dobowaranowieczorem
do 60 kg500 mg2
do 80 kg750 mg12
do 100 kg1000 mg13
ponad 100 kg1250 mg23

- pierwotna żółciowa marskość wątroby 5-10 mg/kg mc. na dobę, jednorazowo lub w dawkach podzielonych.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby

    W tej kategorii znajdziesz produkty chroniące oraz wspomagające pracę wątroby i dróg żółciowych, a także stosowane w leczeniu chrób wątroby i dróg żółciowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.