Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Ferrum Lek syrop | 0,05 g Fe(III)/5ml | 100 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ferri hydroxydi polysomaltosum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Ferrum Lek

Kiedy stosujemy lek Ferrum Lek?

Produkt leczniczy Ferrum Lek jest stosowany:

- w leczeniu utajonego niedoboru żelaza,

- w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza), - w zapobieganiu niedoborom żelaza w okresie ciąży.

Ferrum Lek - działanie leku

Uzupełnia niedobory żelaza w niedokrwistości .


Jaki jest skład leku Ferrum Lek?

1 ml syropu zawiera 10 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą (Ferri hydroxidum polymaltosum).

5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 50 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ferrum Lek?

‚ Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

‚ Nadmierne zasoby żelaza w organizmie (np. hemochromatoza, hemosyderoza).

‚ Zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (np. niedokrwistość spowodowana zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoachrestyczna, talasemia).

‚ Niedokrwistość niespowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość megaloblastyczna w wyniku niedoboru witaminy B12).


Ferrum Lek – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Produkt leczniczy Ferrum Lek jest zwykle dobrze tolerowany. Działania niepożądane są zwykle lekkie i przemijające. Bardzo rzadko mogą występować niepożądane działania żołądkowo-jelitowe, takie jak uczucie pełności w żołądku, ucisk w nadbrzuszu, nudności, zaparcie lub biegunka. Ciemne zabarwienie stolca wywołane przez żelazo nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból brzucha, zaparcie, biegunka, nudności, ból żołądka, niestrawność, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pokrzywka, wysypka, świąd.


Ferrum Lek – dawkowanie leku

Dawkowanie i czas trwania leczenia są zależne od stopnia niedoboru żelaza.

Utajony niedobór żelaza

Leczenie trwa około 1-2 miesięcy.

Niemowlęta w wieku do 1 roku

Nie należy stosować syropu Ferrum Lek ze względu na zbyt małe dawki.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

2,5 do 5 ml (1/2 do 1 łyżki miarowej) syropu Ferrum Lek na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią

5 do 10 ml (1 do 2 łyżek miarowych) produktu leczniczego Ferrum Lek syrop na dobę.

Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)

Czas trwania leczenia wynosi około 3-5 miesięcy, do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny.

Po tym okresie należy kontynuować terapię przez kilka tygodni w celu uzupełnienia zapasów żelaza.

Niemowlęta w wieku do 1 roku

Dawka początkowa syropu Ferrum Lek wynosi 2,5 ml (1/2 łyżki miarowej, 25 mg żelaza) na dobę. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do 5 ml (1 łyżka miarowa, 50 mg żelaza) na dobę.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

5 do 10 ml (od 1 do 2 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek na dobę (50-100 mg żelaza).

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią

Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi od 10 do 30 ml (2 do 6 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek.

Kobiety w ciąży

Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)

20 do 30 ml (4 do 6 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek, do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny. Następnie 10 ml (2 łyżki miarowe) na dobę co najmniej do końca ciąży, w celu uzupełnienia zapasów żelaza.

Utajony niedobór żelaza i zapobieganie niedoborom żelaza 5 do 10 ml (1 do 2 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek na dobę.

Dawki dobowe syropu Ferrum Lek w zapobieganiu i leczeniu niedoboru żelaza

 

Jawny niedobór żelaza

Utajony niedobór żelaza

Zapobieganie

Niemowlęta (do 1 roku)

2,5–5 ml

(25–50 mg żelaza)

-

-

Dzieci

(od 1 roku do 12 lat)

5–10 ml

(50–100 mg żelaza)

2,5–5 ml

(25–50 mg żelaza)

-

Dzieci (> 12 lat), dorośli i kobiety karmiące piersią

10–30 ml

(100–300 mg żelaza)

5–10 ml

(50–100 mg żelaza)

-

Kobiety w ciąży

20–30 ml

(200–300 mg żelaza)

10 ml

(100 mg żelaza)

5–10 ml

(50–100 mg żelaza)

- Syropu Ferrum Lek nie należy stosować w tych wskazaniach ze względu na zbyt małe dawki, które należy zastosować u pacjenta.

Dawkę dobową można podawać jako dawkę jednorazową lub w dawkach podzielonych. Syrop Ferrum Lek można zmieszać z sokiem owocowym lub warzywnym albo dodać do pokarmu podawanego dziecku butelką i podać w trakcie lub tuż po posiłku. Łyżka miarowa dołączona do opakowania umożliwia dokładne dawkowanie.

Niewielka zmiana barwy syropu nie wpływa na jego smak ani skuteczność.


Ferrum Lek – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Ferrum Lek w postaciach doustnych oraz inne preparaty żelaza mogą powodować ciemne zabarwienie stolca. Objaw ten nie ma znaczenia klinicznego.

W przypadku niedokrwistości spowodowanej zakażeniem lub procesem nowotworowym żelazo zapasowe jest magazynowane w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, z którego jest uruchamiane i wykorzystywane dopiero po wyleczeniu choroby podstawowej.

Ważne informacje o niektórych składnikach produktu leczniczego Ferrum Lek

Syrop Ferrum Lek zawiera sacharozę i sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Uwaga dla pacjentów z cukrzycą: 1 ml syropu zawiera 0,04 WW.

Syrop Ferrum Lek zawiera niewielkie ilości etanolu (mniej niż 100 mg/30 ml). Może to być szkodliwe u osób nadużywających alkoholu. Należy to również uwzględnić stosując produkt leczniczy Ferrum Lek syrop u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci, u pacjentów z chorobą wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu lub chorobami mózgu. Produkt leczniczy Ferrum Lek może zmieniać lub nasilać działanie innych leków.

Syrop Ferrum Lek zawiera metylu parahydroksybeznoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Ferrum Lek w czasie ciąży

Badania wpływu żelaza na reprodukcję zwierząt nie wskazują na szkodliwy wpływ produktu leczniczego Ferrum Lek na rozwój zarodka i płodu. Kontrolowane badania u kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze nie wykazały żadnych działań niepożądanych na organizm matki i noworodka. Brak dowodów na ryzyko stosowania produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży, a szkodliwy wpływ na rozwój płodu jest mało prawdopodobny.

Żelazo przenika do mleka kobiecego, gdzie występuje ono w postaci laktoferyny. Z kompleksu wodorotlenku żelaza z polimaltozą tylko niewielka część żelaza przenika do mleka kobiecego, ale jest mało prawdopodobne, aby powodowało to działania niepożądane u karmionego piersią noworodka. Syrop Ferrum Lek może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który ocenia stosunek ryzyka do korzyści z leczenia.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Lekki stosowane w niedokrwistości

    W tej kateorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu anemii, stosowane w zaburzeniach związanych z czerwonymi krwinkami i ilością hemoglobiny, zawietające kwas foliowy oraz związki żelaza.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Dializa a wyjazd na wakacje

Zdrowie

Dializa a wyjazd na wakacje

Pacjenci z chorobami nerek mogą podróżować i wypoczywać w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Zanim jednak wybiorą się na wakacje z dializą gości...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.