Trudno dostępny w aptekach

 

Asamax 500 czopki doodbytnicze | 0,5 g | 30 czop. | (5 blist. po 6 czop.)

od 0 , 00  do 87 , 24

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Mesalazinum
Podmiot odpowiedzialny: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Asamax 500 cena

87,24Opis produktu Asamax 500

Kiedy stosujemy lek Asamax 500?

Wrzodziejące zapalenie odbytnicy.


Jaki jest skład leku Asamax 500?

Jeden czopek ASAMAX 500 zawiera 500 mg mesalazyny.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Asamax 500?

− Nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.


Asamax 500 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja układów i narządów

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

zmieniona liczba krwinek (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia)

Zaburzenia układu immunologiczne go

     

reakcje nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, pancolitis

Zaburzenia układu nerwowego

   

ból głowy, zawroty głowy

neuropatia obwodowa

Zaburzenia serca

   

zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

     

alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc (między innymi: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc)

Zaburzenia

żołądka i jelit

   

ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty

ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

zmiana parametrów czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, wystąpienie parametrów cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

     

łysienie

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

     

ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

zaburzenia czynności nerek, między innymi: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i  piersi

     

przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu


Asamax 500 - dawkowanie leku

Dawkowanie

Doodbytniczo, 500 mg mesalazyny trzy razy na dobę. W fazie remisji, w celu uniknięcia nawrotu choroby, dawkowanie może być zmniejszone do 250 mg mesalazyny trzy razy na dobę, doodbytniczo.

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Czopek należy wsunąć do odbytnicy przez odbyt. Najłatwiej wsunąć czopek do odbytnicy, kiedy pacjent leży na boku z lekko podkurczonymi nogami.


Asamax 500 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz prowadzący powinien zlecić wykonanie badań krwi (morfologia, parametry czynności wątroby takie jak AspAT i AlAT, stężenie kreatyniny w surowicy) oraz badania ogólnego moczu (testy paskowe). Zaleca się powtórzenie badań po 14 dniach od zakończenia leczenia, a następnie 2 do 3 razy w odstępie 4 tygodni.

Jeżeli wyniki mieszczą się w normie kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów badania należy wykonać niezwłocznie.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Mesalazyny nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się podczas leczenia, należy rozważyć możliwość toksycznego działania mesalazyny na nerki.

Podczas leczenia mesalazyną należy bardzo dokładnie obserwować pacjentów z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową.

Podczas leczenia mesalazyną należy dokładnie obserwować pacjentów u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę. W przypadku gdy po zastosowaniu mesalazyny wystąpią objawy nietolerancji takie jak: skurcze żołądka i jelit, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka należy natychmiast przerwać leczenie.


Przyjmowanie leku Asamax 500 w czasie ciąży

Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania mesalazyny u kobiet ciężarnych.

Jednakże dane uzyskane w ograniczonej grupie kobiet narażonych na mesalazynę w okresie ciąży nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Inne dane epidemiologiczne nie są do chwili obecnej dostępne.

W jednym przypadku po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g doustnie) podczas ciąży, donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci doustnej nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciąże, rozwój zarodka lub płodu, poród czy rozwój noworodka.

Mesalazynę należy stosować podczas ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem.

Kwas N-acetylo-5-salicylowy i, w mniejszym stopniu, mesalazyna są wydzielane do mleka kobiecego. Do chwili obecnej istnieją tylko ograniczone dane pochodzące od kobiet karmiących piersią. U dziecka karmionego piersią nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości takich jak biegunka. Dlatego, mesalazynę należy stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka należy przerwać karmienie piersią.


Zamienniki leku Asamax 500

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 43,66 zł.

Salaza interakcje ulotka czopki doodbytnicze 0,5 g 30 czop.

Salaza

czopki doodbytnicze | 0,5 g | 30 czop.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

43,58 zł


Crohnax interakcje ulotka czopki doodbytnicze 0,5 g 30 czop.

Crohnax

czopki doodbytnicze | 0,5 g | 30 czop.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

48,12 zł


Salofalk 500 interakcje ulotka czopki doodbytnicze 0,5 g 30 czop.

Salofalk 500

czopki doodbytnicze | 0,5 g | 30 czop.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

89,32 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

    W tej kategorii znajdziesz produkty, przeciwbiegunkowe, przywracające równowagę mikroflory jelitowej, zmniejszajace ryzyko powikłań związanych z antybiotykoterapią, skrócenie czesu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagających odporność, produkty uzupełniające elektrolity utracowe w trakcie biegunki


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.