Xylometazolin VP interakcje ulotka krople do nosa 500 mcg/g 10 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Xylometazolin VP krople do nosa | 500 mcg/g | 10 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Xylometazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ICN POLFA RZESZÓW S.A.Opis produktu Xylometazolin VP

Kiedy stosujemy lek Xylometazolin VP?

Niedrożność przewodów nosowych spowodowana obrzękiem błony śluzowej nosa w przebiegu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przeziębieniach i grypie). Zapalenie zatok przynosowych.

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny).


Jaki jest skład leku Xylometazolin VP?

1 g kropli do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Substancja pomocnicza: benzalkoniowy bromek (10% roztwór). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Xylometazolin VP?

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Produktu Xylometazolin VP (0,5 mg/g) nie należy stosować u dzieci w wieku do 2 lat.


Xylometazolin VP – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowe pieczenie (może wystąpić po długotrwałym stosowaniu ksylometazoliny), drażliwość

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: suchość błony śluzowej nosa, wtórny obrzęk błony śluzowej nosa (polekowe zapalenie błony śluzowej nosa), kichanie (objawy te mogą wystąpić po długotrwałym stosowaniu ksylometazoliny)

- Zaburzenia układu nerwowego: ból i zawroty głowy

- Zaburzenia psychiczne: bezsenność

- Zaburzenia serca: kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca

- Zaburzenia żołądka i jelit: nudności

- Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie

- Badania diagnostyczne: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


Xylometazolin VP - dawkowanie leku

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: miejscowo, 1 do 2 kropli produktu Xylometazolin VP (0,5 mg/g) do każdego otworu nosowego 1 lub 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: należy stosować produkt o większym stężeniu ksylometazoliny chlorowodorku (1 mg/g).


Xylometazolin VP – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym oraz nadczynnością tarczycy. Produktu nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.

Ze względów higienicznych (możliwość przeniesienia zakażenia) opakowanie produktu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.


Przyjmowanie leku Xylometazolin VP w czasie ciąży

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania ksylometazoliny u kobiet w ciąży. Ksylometazoliny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka kobiecego. Dotychczas nie odnotowano, by stosowanie jej przez matki karmiące piersią wpływało niekorzystnie na dziecko, jednak produkt należy stosować w tym okresie z ostrożnością.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na katar

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone do leczenia kataru. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, syropu, kropli, aerozoli i sprayu do nosa itp. Odszukasz tu również produkty homeopatyczne, stosowane w nieżytach nosa i zatok


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.