Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań podskórnych   1 fiol. po 3 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 fiol. po 3 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Mieszanki alergenów
Podmiot odpowiedzialny: HALL ALLERGY SP. Z O.O.Opis produktu Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50%

Kiedy stosujemy lek Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50%?

Lek Purethal roztocza stosowany jest w leczeniu reakcji alergicznych takich jak katar lub zatkany nos, kichanie, łzawienie, pieczenie lub swiąd oczu czy astma alergiczna, wywołanych uczuleniem na alergeny roztoczy kurzu domowego.
Lek Purethal roztocza można stosować u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 5 lat.

Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% - działanie leku

Podczas ekspozycji organizmu na alergeny przez dłuższy czas organizm przyzwyczaja się do alergenów, co sprawia, że pacjent staje się mniej wrażliwy lub niewrażliwy na te alergeny.

Jaki jest skład leku Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50%?

1 ml leku Purethal roztocza zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów roztoczy kurzu domowego.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50%?

U pacjentów z zakażeniami oczu, nosa lub dróg oddechowych o nasileniu ostrym lub z towarzyszącą gorączką.
Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę dróg oddechowych, na przykład rozedmę płuc (powolne niszczenie pęcherzyków płucnych pacjenta, stopniowo wywołujące duszność).
Jeśli pacjent choruje na ciężką chorobę autoimmunologiczną lub nowotwór.
U pacjentów z osłabienie naturalnej odporności lub leczonych lekami immunosupresyjnymi.
Jeśli pacjent cierpi na ciężką, niewyrównaną astmę.
U pacjentek w ciąży.
Jeśli pacjent choruje na ciężką chorobę krążenia (ze względu na ryzyko dotyczące zastosowania adrenaliny jako leku ratunkowego).
U pacjentów przyjmujących leki ß-adrenolityczne (w tym leki ß-adrenolityczne stosowane w preparatach do oczu).
Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas stosowania leku Purethal roztocza pacjent będzie narażony na substancje mogące wywołać miejscowe reakcje alergiczne i/lub reakcje alericzne obejmujące cały organizm. Mogą wystąpić miejscowe reakcje alergiczne o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (takie jak obrzęk, zaczerwienie i swiąd w miejscu wstrzyknięcia), bądź objawy alergiczne, takie jak katar lub zatkany nos, kichanie oraz świąd lub zapalenie oczu.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, znane jako reakcje anafilaktyczne. Typowe wczesne objawy to: ogólny świąd i uczucie gorąca - szczególnie w okolicach skóry głowy, jamy ustnej, gardła, dłoni i stóp; cięzki, świszczący oddech bądź głośne lub utrudnione oddychanie; ciężka pokrzywka; obrzęk ust lub gardła; blada lub zaczerwieniona na szaro skóra; przyspieszone bicie serca; uczucie omdlewania lub upadek.
Inne zgłaszane działania niepożadane po podaniu wstrzyknięcia leku Purethal roztocza to atopowe zapalenie skóry, szybki i ciężki obrzęk skóry oraz wymioty.

Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% - dawkowanie leku

Lek Purethal roztocza jest wstrzykiwany przez lekarza pod skórę (podskórnie) w okresie leczenia od 3 do 5 lat.
Lek Purethal roztocza może być stosowany przez cały rok (trwale). Wstępne leczenie może zostać zakończone w ciągu 5 tygodni, podczas których podanych zostanie 6 rosnących dawek. Po zakończeniu leczenia wstępnego pacjent będzie otrzymywać wstrzyknięcia co dwa tygodnie. Następnie, w fazie podtrzymującej, raz w miesiącu podawane będą wstrzyknięcia o maksymalnej objętości 0,5 ml.
Dawkę można zwiększać tylko w przypadku, gdy pacjent dobrze tolerował ostatnią dawkę oraz jeśli nie wystąpiły żadne poważne reakcje skórne bądź inne ciężkie działania niepożądane. Należy poinformować lekarza o tym, jak pacjent tolerował ostatnie wstrzyknięcie.
Po podaniu wstrzyknięcia pacjent musi pozostać pod opieką lekarza przez co najmniej 30 minut.

Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego (sport, sauna, ciężka praca fizyczna) przed wstrzyknięciem i po każdym wstrzyknięciu leku.
Pacjent musi być pod ścisłą kontrolą lekarską przez co najmniej 30 minut po ostatnim wstrzyknięciu.

Przyjmowanie leku Purethal Roztocza D. pteronyssinus + D. farinae 50%/50% w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie należy rozpoczynać stosowania leku Purethal roztocza.

Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.