Iporel interakcje ulotka tabletki 0,075 mg 50 tabl. | 2 blist.po 25szt.

Dostępny w większości aptek

 

Iporel tabletki | 0,075 mg | 50 tabl. | 2 blist.po 25szt.

od 0 , 00  do 8 , 61

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Clonidine hydrochloride
Producent: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.

Iporel cena

8,61Opis produktu Iporel

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne wszystkich stopni ciężkości.Skład

1 tabletka zawiera 75 pg klonidyny chlorowodorku (Clonidini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu Iporel u:

- pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub inne składniki produktu,

- pacjentów z ciężką bradyarytmią w przebiegu zespołu chorego węzła bądź bloku przedsionkowo-kontorowego drugiego lub trzeciego stopnia,

- u dzieci poniżej 12. roku życia.


Działania niepożądane

Na początku leczenia u niektórych pacjentów występuje senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej. Objawy te ustępują zazwyczaj w miarę kontynuacji leczenia.

Inne objawy niepożądane.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często {> = 1/100 do < 1/10) nudności i wymioty, zaparcia.

Brak łaknienia, zapalenie ślinianki przyusznej, pseudo-niedrożność jelita grubego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przejściowe podwyższenie enzymów wątrobowych, uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia psychiczne

Często (> = 1/100 do < 1/10) - pobudzenie, nerwowość, bezsenność, złe samopoczucie.

Depresja, ból głowy, koszmarne sny. niepokój nocny, lęk, halucynacje, inne zaburzenia zachowania.

Zaburzenia serca

Często (> = 1/100 do < 1/10) - podciśnienie ortostatyezne, kołatanie serca, tachykardia lub bradykardia. Objaw Raynauda, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, bradykardia zatokowa lub blok przedsionkowo komorowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, pokrzywka, łysienie, obrzęk naczyniowy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często (> = 1/100 do < 1/10) zmniejszenie aktywności seksualnej, impotencja.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne

Często (> = 1/100 do < 1/10) -- osłabienie, uczucie zmęczenia. Przyrost masy ciała.

Zaburzenia endokrynologiczne

Ginekomastia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni i stawów, kurcze mięśni kończyn dolnych.

Opisywano również wysychanie błony śluzowej nosa i zmniejszone wydzielanie łez (ważne dla osób noszących soczewki kontaktowe), zaburzenia widzenia.

Donoszono o przypadkach zatrzymania płynów w początkowych fazach leczenia. Jest to zazwyczaj stan przejściowy, który może być skorygowany przez włączenie do leczenia leku diuretycznego. Produkt może wywołać w początkowej fazie leczenia przejściowy wzrost stężenia cukru we krwi.


Dawkowanie

Początkowo 75 mcg 2 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę produktu można stopniowo zwiększać, co drugi lub co trzeci dzieli, do dawki optymalnej dla pacjenta. Wynosi ona zazwyczaj od 300 mcg do 1200 mcg na dobę. U niektórych pacjentów konieczne okazać się może stosowanie dawek większych, np. 1 800 mcg lub jeszcze większych.

Leczenie produktem Iporel może zostać wprowadzone do stosowanego już wcześniej leczenia innymi produktami przeciwnadciśnieniowymi. W takim przypadku konieczne okazać się może stopniowe zmniejszanie dawki leków stosowanych wcześniej.

Produkt może być stosowany w okresie okołoznieczuleniowym i w trakcie znieczulenia ogólnego u pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgicznemu.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby korygowania dawkowania w stosunku do zwykle stosowanego. Badania kliniczne nie wykazały specyficznych działań niepożądanych w tej grupie osób.


Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność stosując Iporel u pacjentów z chorobą Raynauda lub innymi chorobami naczyń obwodowych, u pacjentów z niewydolnością naczyń mózgowych lub wieńcowych, u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną bradyarytmią (ciężka jest przeciwwskazaniem) taką jak wolny rytm zatokowy, u pacjentów z polineuropatią lub zaparciami.

Pacjenci z dodatnim wywiadem w kierunku depresji powinni być uważnie monitorowani podczas długotrwałego leczenia produktem Iporel, gdyż znane są doniesienia o epizodach depresyjnych u pacjentów leczonych klonidyną.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów przeciwnadciśnieniowych, leczenie produktem Iporel należy monitorować szczególnie uważnie u pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego, iporel nie wykazuje działania leczniczego w nadciśnieniu w przebiegu guza chromochłonnego. Klonidyną, substancja czynna produktu Iporel, oraz jej metabolity wydalane są głównie z moczem. Pacjenci z niewydolnością nerek wykazują zróżnicowaną podatność na terapeutyczne działanie klonidyny. Stąd też konieczne jest skrupulatne dostosowanie dawkowania do każdego pacjenta oraz uważne jego monitorowanie.

W czasie rutynowych zabiegów dializy tylko minimalna ilość klonidyny podlega usuwaniu, dlatego też nie ma potrzeby podawania dodatkowo klonidyny po dializie.

Nagle odstawienie produktu Iporel, szczególnie u pacjentów otrzymujących duże dawki, może spowodować nadciśnienie z odbicia. Obserwowano także przypadki niepokoju, kołatania serca, nerwowości, drżenia, bólu głowy oraz objawów ze strony przewodu pokarmowego. Pacjentów należy poinstruować, aby nie przerywali leczenia bez konsultacji z lekarzem. W razie konieczności odstawienia produktu, należy stopniowo zmniejszać jego dawkę. Jednak w przypadku wystąpienia objawów z odstawienia, można je usunąć poprzez ponowne podanie klonidyny lub blokerów receptorów alfa i beta adrenergicznych.

Jeśli Iporel podawany jest jednocześnie z beta-adrenolitykiem, nie należy odstawiać produktu Iporel do kilku dni po odstawieniu [3-adrenoIityku.

Nie należy stosować produktu Iporel u dzieci do 12. roku życia ze względu na niedostateczną wiedzę z zakresu skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u tych pacjentów.


Przyjmowanie leku Iporel w czasie ciąży

Stosowanie u kobiet w ciąży

W niektórych badaniach przeprowadzonych na zwierzętach klonidyną powodowała zwiększoną częstość resorpeji płodów. Nie wykonano dotąd odpowiednich badań u łudzi. Wiadomo jest jednak, że klonidyną przechodzi przez łożysko i może powodować obniżenie częstości akcji serca u płodu. Nie można wykluczyć poporodowego przejściowego wzrostu ciśnienia krwi u noworodka. Produkt można stosować u kobiet w ciąży tylko w przypadkach, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Zaleca się uważne monitorowanie matki i dziecka.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Stosowanie produktu Iporel w okresie karmienia piersią nie jest zalecane z uwagi na brak odpowiednich danych.

Klonidyną wydzielana jest z mlekiem matki. Stężenie w mleku jest prawie dwukrotnie wyższe niż w osoczu.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Może Cię również zainteresować:

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Porady

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

W te tropikalne upały trudno wyobrazić sobie pracę bez chłodzącej klimatyzacji. Jest w biurach, gabinetach lekarskich, centrach handlowych i samochoda...


Statystyki Iporel

Z danych dostępnych w ABD wynika jednoznacznie, że w ciągu 3 lat sprzedaż w zbiorze układ sercowo-naczyniowy zmieniła się o 2.62%. Łódzkie, pomorskie, świętokrzyskie to rejony, w których sprzedaż towarów w kategorii układ sercowo-naczyniowy była największa. Pomiędzy okresem z najwyższą sprzedażą produktów z grupy układ sercowo-naczyniowy, do których należy Iporel, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najniższą sprzedaż, występuje różnica, która wynosi 96.8%.

Iporel - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Na stronie KtoMaLek.pl można wymienić kategorię układ sercowo-naczyniowy. Jednym z preparatów, które do niej zaliczmy jest Iporel. Województwo mazowieckie jest bez dwóch zdań na pierwszym miejscu w przypadku wyszukiwań środków. 

Potrafimy napisać, że w miesiącach marzec, maj, listopad przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Iporel. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez pacjentów w następujących miesiącach styczeń, październik, grudzień. 4.44% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Substancje czynne leku Iporel?

Lek zawiera wymienione substancje czynne: Clonidine hydrochloride - 0.04% opakowań z grupy układ sercowo-naczyniowy zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Iporel?

Większość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem łatwo dostępnym na terenie Polski.

Czy Iporel jest lekiem refundowanym?

Iporel jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji leku Iporel wynosi 30% - Odpłatność 30%, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Iporel jest lekiem na receptę?

Iporel jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie internetowej KtoMaLek.pl musisz mieć świadomość, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Iporel opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: