Buscolysin interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań 0,02 g/ml 10 amp. po 1 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Buscolysin roztwór do wstrzykiwań | 0,02 g/ml | 10 amp. po 1 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Hyoscini butylbromidum
Podmiot odpowiedzialny: SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Buscolysin

Kiedy stosujemy lek Buscolysin?

Ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego: skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, zaparcie kurczowe, nadruchliwa dyskineza żółciowa.

Zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz wrzód żołądka i dwunastnicy.

Kolka żółciowa.

Ostre stany skurczowe dróg moczowych, zwłaszcza w przebiegu kamicy nerkowej, kolka nerkowa, bolesne parcie na pęcherz moczowy.

Pomocniczo w diagnostyce radiologicznej przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz po zabiegach operacyjnych.

W położnictwie i ginekologii: skurcze kanału porodowego podczas porodu, połogowe zapalenie macicy, usuwanie łożyska, miesiączkowanie bolesne kurczowe, wspomagająco podczas aborcji (w początkowym etapie).


Jaki jest skład leku Buscolysin?

Jedna ampułka 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Buscolysin?

Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny, atropinę lub którykolwiek składnik leku.

Nie należy pozajelitowo podawać leku pacjentom z jaskrą, przerostem gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu, przewężeniem w obrębie przewodu pokarmowego, tachykardią, dławicą piersiową, niewydolnością serca i rozszerzeniem okrężnicy.

Nie zaleca się podawania leku przez 24 godziny przed badaniem wydzielania kwasu żołądkowego.


Buscolysin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej podano działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Badania diagnostyczne

Podwyższone ciśnienie tętnicze, podwyższone ciśnienie śródgałkowe

Zaburzenia serca

Tachykardia, palpitacje serca.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, ataksja

Zaburzenia oka

Rozszerzenie źrenic, porażenie akomodacji (cykloplegia), zaburzenia wydzielania płynu łzowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zagęszczenie wydzieliny oskrzelowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Swiąd, wysypka, zwiększone wydzielanie potu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaczerwienie, zmęczenie (uczucie zmęczenia)

Zaburzenia układu immunologicznego Pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia psychiczne

Chociaż butylobromek hioscyny jako związek czwartorzędowy nie przekracza bariery krewmózg, bardzo rzadko może wywoływać: niepokój, pobudzenie, bezsenność, nerwowość i omamy (w szczególności u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku).


Buscolysin - dawkowanie leku

Lekarz prowadzący określa dobową dawkę leku Buscolysin w zależności od nasilenia objawów klinicznych oraz od towarzyszących schorzeń, jeśli takie występują.

Dorośli:

Ostre stany skurczowe u dorosłych: domięśniowo lub dożylnie, 10 - 20 mg leku, dwa do czterech razy na dobę.

Można stosować preparat Buscolysin w postaci dożylnego wlewu kroplowego.

Maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi 100 mg butylobromku hioscyny.

Dzieci powyżej 6 lat:

Buscolysin podawać domięśniowo lub dożylnie w dawce 5 -10 mg, dwa do czterech razy na dobę.


Buscolysin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Butylobromek hioscyny może powodować zatrzymanie moczu lub pogorszenie stanu klinicznego, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z następującymi schorzeniami: przerost gruczołu krokowego bez niedrożności, uropatia z niedrożności dróg moczowych, jak niedrożność szyi pęcherza spowodowana przerostem gruczołu krokowego. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Wskazana jest ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów cierpiących na niedrożność mechaniczną przewodu pokarmowego różnego pochodzenia, zwężenie odźwiernika, rozszerzenie okrężnicy, bowiem podawanie leku może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej, wzdęć i zatrucia, co w konsekwencji prowadzi do zaostrzenia przebiegu wspomnianych schorzeń.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u osób z chorobami serca, zwłaszcza arytmią serca (tachykardia, tachyarytmia).

Leku nie należy podawać pacjentom chorym na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania oraz chorym z wysoką gorączką, z uwagi na to, iż butylobromek hioscyny działa hamująco na gruczoły potowe, jego stosowanie może spowodować przegrzanie organizmu ze wszystkimi jego konsekwencjami.

U pacjentów z objawami suchości ust, wysychającym nieżytem nosa, hipertonią oraz nadczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości konieczne jest odstawienie leku.

Stosowanie u dzieci:

Nie zaleca się stosowania preparatu Buscolysin u dzieci poniżej 6 lat.


Przyjmowanie leku Buscolysin w czasie ciąży

Mimo, że w badaniach na zwierzętach nie wykazano embriotoksycznego, czy teratogennego działania preparatu, Buscolysin powinien być ostrożnie stosowany u kobiet w ciąży, zwłaszcza w jej I trymestrze.

Butylobromek hioscyny przenika przez łożysko, częściowo przenika do mleka matki, zatem nie jest wskazane stosowanie leku w okresie karmienia piersią.

Ponadto preparat może zmniejszać wydzielanie mleka, co jest związane z osłabieniem działania gruczołów zewnątrzwydzielniczych.

Buscolysin może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub dziecka.

Jeśli zastosowanie leku jest niezbędne, należy zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki na zaburzenia przewodu pokarmowego

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu zespołu jelita drażliwego, przeciwskurczowe, a także pobudzające pracę układu pokarmowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.