Dostępny w większości aptek

 

Apap Extra tabletki powlekane | 0,5g+0,065g | 24 tabl. | 2 blist.po 12 szt.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum, Coffeinum
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Apap Extra?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Apap Extra

Kiedy stosujemy lek Apap Extra?

Bóle o różnej etiologii: głowy, w tym migrena, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, kostno-stawowe, pooperacyjne i pourazowe. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.


Jaki jest skład leku Apap Extra?

Jedna tabletka powlekana zawiera 500,0 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 65,0 mg kofeiny (Coffeinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Apap Extra?

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

- Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

- Zaburzenia rytmu serca.

- Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

- Nie należy stosować u kobiet w I trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. - Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Apap Extra – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (1/10)

Często (1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (1/1000 do < 1/100)

Rzadko (1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (brak możliwości oceny na podstawie dostępnych danych)

Paracetamol:

zaburzenia krwi i układu chłonnego:

bardzo rzadko: małopłytkowość, agranulocytoza;

zaburzenia układu immunologicznego:

rzadko: skórne reakcje alergiczne, tj. pokrzywka, wysypka;

zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko: zawroty głowy;

zaburzenia żołądka i jelit:

rzadko: nudności, wymioty, bóle brzucha;

zaburzenia nerek i dróg moczowych:

bardzo rzadko: martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; kolka nerkowa.

Kofeina:

w przypadku podawania produktu zawierającego kofeinę w zalecanych dawkach w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu, możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze zwiększeniem całkowitej dawki kofeiny, takich jak: zaburzenia serca:

częstość nieznana: niemiarowość rytmu serca;

zaburzenia układu nerwowego:

częstość nieznana: bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, drażliwość, zawroty głowy.


Apap Extra - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godz. (maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby).

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Sposób podawania Doustnie.


Apap Extra – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie produktu leczniczego przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego, zaburzeniami snu w postaci bezsenności. W czasie przyjmowania produktu nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.


Przyjmowanie leku Apap Extra w czasie ciąży

Ciąża

Nie należy stosować leku w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze lek może być stosowany jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W czasie ciąży obserwuje się zwolnienie metabolizmu kofeiny i wyższe stężenia w surowicy przy nie zwiększonej dawce leku.

Karmienie piersią

Kofeina przenika do mleka matki.

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.