Seni Care Air-Laid Ręcznik higieniczny interakcje ulotka   30 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Seni Care Air-Laid Ręcznik higieniczny 30 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: produkt zaopatrzenia/inny

Podmiot odpowiedzialny: TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.


Interakcje Seni Care Air-Laid Ręcznik higieniczny z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego produktu wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Seni Care Air-Laid Ręcznik higieniczny z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego produktu należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Seni Care Air-Laid Ręcznik higieniczny


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.