Pentaerythritol compositum interakcje ulotka tabletki 0,02g+0,5mg 20 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Pentaerythritol compositum tabletki | 0,02g+0,5mg | 20 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Pentaerithrityli tetranitr., Glyceroli tri
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"Opis produktu Pentaerythritol compositum

Kiedy stosujemy lek Pentaerythritol compositum?

Zapobiegawczo i leczniczo w chorobie niedokrwiennej serca. Zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca.Jaki jest skład leku Pentaerythritol compositum?

1 tabletka zawiera 20 mg pentaerytrytylu tetraazotanu ( Pentaerythrityli tetranitras ) oraz 0,5 mg glicerolu triazotanu ( Glyceroli trinitras ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Pentaerythritol compositum?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Niedociśnienie, w tym związane z hipowolemią.

Zawał serca (szczególnie prawej komory) z niskim ciśnieniem tętniczym skurczowym i (lub) tachykardią. 

Kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory. 

Zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aorty. 

Zaciskające zapalenie osierdzia. 

Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, w tym udar krwotoczny i uraz czaszki.

Krwotok mózgowy. 

Niedokrwistość znacznego stopnia. 

Jaskra z wąskim kątem przesączania. 

Zastoinowa choroba żył, choroba zakrzepowa.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. 


Pentaerythritol compositum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane produktu leczniczego Pentaerythritol compositum są charakterystyczne dla całej grupy azotanów organicznych. Częstość ich występowania i nasilenia zależy od dawki produktu leczniczego, stanu pacjenta, jego wrażliwości na azotany oraz od jednocześnie stosowanych produktów leczniczych.

Częstość występowania działań niepożądanych:

-bardzo często (  1/10);

-często (  1/100 do < 1/10);

-niezbyt często (  1/1 000 do < 1/100);

-rzadko (  1/10 000 do < 1/1 000); - bardzo rzadko (< 1/10 000);

-nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: ból głowy (zwykle łagodny i ustępujący po kilku dniach przyjmowania produktu leczniczego).

Niezbyt często: zaczerwienienie skóry okolicy twarzy, uczucie gorąca (wynikające z rozszerzenia naczyń, niekiedy powodujące konieczność odstawienia produktu leczniczego).

Rzadko: silny ból głowy (powodujący konieczność odstawienia produktu leczniczego), przemijające osłabienie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: ciężkie niedociśnienie tętnicze, omdlenie, odruchowa bradykardia, zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego.

Zaburzenia oka

Rzadko: zwiększenie ciśnienia śródgałkowego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, ból brzucha (zwykle łagodny i przemijający).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: wysypka, trądzik różowaty, erytrodermia, zaczerwienienie, zapalenie skóry, złuszczanie naskórka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Pentaerythritol compositum – dawkowanie leku

Dawkowanie

U osób dorosłych zaleca się podawanie od 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.

Wskazane jest zastosowanie dawki początkowej (1 tabletka 3 razy na dobę), jeśli produkt leczniczy podawany jest po raz pierwszy, ze względu na możliwość wystąpienia indywidualnej reakcji hipotonicznej.

Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

Brak danych wskazujących, że u osób z niewydolnością nerek i (lub) wątroby biodostępność azotanów jest zwiększona. Niemniej jednak, w związku z metabolizmem azotanów w wątrobie oraz wydalaniem ich aktywnych metabolitów przez nerki, zaleca się ostrożność i stosowanie mniejszych dawek w zależności od stopnia niewydolności tych narządów, a następnie zwiększanie dawek pod kontrolą lekarza.

Należy unikać nagłego odstawienia produktu leczniczego (poza występującą niekiedy

nadwrażliwością). W razie konieczności przerwania leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek produktu leczniczego.

Sposób podawania

Podanie doustne. Dla przyspieszenia działania produktu leczniczego tabletkę można rozgryźć, a następnie połknąć.

Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego, co najmniej pół godziny przed lub jedną godzinę po posiłku.


Pentaerythritol compositum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pentaerythritol compositum należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób z niewydolnością nerek i (lub) wątroby oraz u osób z niskim ciśnieniem krwi w przebiegu różnych chorób. Ostrożnie stosować w nadczynności i niedoczynności tarczycy.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności azotanów u dzieci).

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Pentaerythritol compositum w czasie ciąży

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Pentaerythritol compositum w czasie ciąży lub laktacji. Nie należy stosować produktu leczniczego Pentaerythritol compositum w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Ze względu na przenikanie azotanów do mleka kobiet karmiących piersią, należy podjąć decyzję o zmianie sposobu karmienia lub zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki nasercowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w chorobach serca.


Może Cię również zainteresować:


Decyzje i komunikaty GIF

W ciągu ostatnich 7 miesięcy wycofano z obrotu opakowania następujących serii:

  •   numer serii: 050817, data ważności: 02.2019

Statystyki Pentaerythritol compositum

Z danych znajdujących się w Aptecznym Banku Danych wynika jednoznacznie, iż podczas trzech l. Liczba zakupionych produktów w zbiorze układ sercowo-naczyniowy uległa zmianie o 2.62%. Mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie to rejony, w których ilość kupionych towarów w grupie układ sercowo-naczyniowy była najwyższa. Między okresem z ilością najwyższej sprzedaży produktów z grupy układ sercowo-naczyniowy, do których należy Pentaerythritol compositum, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najmniejszą sprzedaż, daje się zanotować dysproporcja, która jest równa 96.8%.

Pentaerythritol compositum - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Zgodnie z statystykami portalu KtoMaLek.pl wynika, że lek Pentaerythritol compositum jest wyszukiwany przez użytkowników następujących regionów lubelskie, łódzkie, śląskie. Potrafimy także udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej mieszkańców poszukuje Pentaerythritol compositum. Są to wymienione lokalizacje: Łęczna, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa.

Na stronie internetowej KtoMaLek.pl można wspomnieć o grupie układ sercowo-naczyniowy. Jednym ze środków, które jesteśmy w stanie do niej zaliczyć jest Pentaerythritol compositum. Województwo mazowieckie jest bez dwóch zdań na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość zapytań o preparaty w grupy układ sercowo-naczyniowy

Substancje czynne leku Pentaerythritol compositum?

W skład leku Pentaerythritol compositum wchodzi substancja czynna Pentaerithrityli tetranitr., Glyceroli tri. Pośród leków w bazie internetowej wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba preparatów: 0.04%.

Jaka jest dostępność leku Pentaerythritol compositum?

Na terenie naszego kraju lek Pentaerythritol compositum ma na stanie mniejszość aptek. Jesteśmy w stanie więc poinformować bez cienia wątpliwości, iż są to leki trudno dostępne.

Czy Pentaerythritol compositum jest lekiem refundowanym?

Pentaerythritol compositum nie jest lekiem refundowanym.

Czy Pentaerythritol compositum jest lekiem na receptę?

Pentaerythritol compositum jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas kupowania leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Pentaerythritol compositum opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: