NiQuitin Mini interakcje ulotka tabletki do ssania 1,5 mg 20 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

NiQuitin Mini tabletki do ssania | 1,5 mg | 20 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Nicotinum
Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania NiQuitin Mini?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu NiQuitin Mini

Kiedy stosujemy lek NiQuitin Mini?

Tabletki do ssania NiQuitin MINI są wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie
objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby
rzucenia palenia (patrz punkt 5.1). Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu.
Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, tabletki do ssania NiQuitin Mini należy stosować
jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.Jaki jest skład leku NiQuitin Mini?

1 tabletka do ssania zawiera 1,5 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem)
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku NiQuitin Mini?

Nie należy stosować tabletek NiQuitin MINI:

• w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,

• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat,

• u osób niepalących.


NiQuitin Mini – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nikotynowa terapia zastępcza może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z
podaniem nikotyny inną drogą, włącznie z paleniem tytoniu. Objawy te mogą być związane z
farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki.

Przy zalecanym dawkowaniu tabletek NiQuitin MINI nie stwierdzono występowania ciężkich działań
niepożądanych. Nadmierne spożycie tabletek NiQuitin MINI przez osoby nieprzyzwyczajone do
wdychania dymu tytoniowego może prawdopodobnie wywołać nudności, omdlenia lub ból głowy.
Niektóre ze zgłoszonych objawów, takie jak: depresja, drażliwość, niepokój, wzmożony apetyt i
bezsenność mogą być związane z objawami odstawiennymi w związku z rzuceniem palenia tytoniu.
Osoby zaprzestające palenia tytoniu niezależnie od wybranej metody mogą spodziewać się
wystąpienia dolegliwości, takich jak ból głowy, zawroty głowy, nasilony kaszel lub przeziębienie.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne
Zaburzenia psychiczne

Często (od ≥1/100 do < 1/10): drażliwość, niepokój, zaburzenia snu, w tym koszmary senne
i bezsenność

Niezbyt często (od ≥1/1000 do < 1/100): nerwowość, depresja
Zaburzenia układu nerwowego

Często (od ≥1/100 do < 1/10): ból głowy, zawroty głowy
Zaburzenia serca

Niezbyt często (od ≥1/1000 do < 1/100): kołatanie serca, tachykardia
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często (od ≥1/100 do < 1/10): kaszel, ból gardła
Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (od ≥1/10): nudności, podrażnienie ust, gardła i języka

Często (od ≥1/100 do < 1/10): wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu, wzdęcia z oddawaniem

wiatrów, czkawka, zgaga, niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (od ≥1/1000 do < 1/100): pokrzywka

Dolegliwości ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (od ≥1/1000 do < 1/100): zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej


NiQuitin Mini – dawkowanie leku

Wybór mocy preparatu jest uzależniony od nawyków palacza.

Tabletki do ssania NiQuitin MINI 1,5 mg są wskazane dla osób, które wypalają nie więcej niż 20
papierosów dziennie.

Jedną tabletkę umieścić w jamie ustnej i pozostawić do rozpuszczenia. Od czasu do czasu należy ją
przemieszczać z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści (około 10
minut). Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości.
Podczas ssania tabletek nie należy nic jeść ani pić.

Zastosowanie porad i zaleceń zawartych w psychologicznym programie zazwyczaj zwiększa szansę na
sukces.

Dorośli

Podczas leczenia tabletkami NiQuitin MINI pacjenci powinni starać się całkowicie zaprzestać palenia
tytoniu.

Należy przyjmować tabletki, kiedy tylko odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa.

Zalecane jest stosowanie zazwyczaj 8-12 tabletek na dobę. Nie należy stosować więcej niż 15 tabletek

na dobę.

Należy stosować lek przez okres 6 tygodni, aby przełamać nawyk palenia, a następnie stopniowo
ograniczać ilość przyjmowanych tabletek. Leczenie należy przerwać, kiedy dzienne spożycie wynosi
1-2 tabletki.

Aby móc powstrzymać się od palenia po zakończeniu kuracji, tabletki można stosować kiedy pojawia
się silna ochota na zapalenie papierosa.

Pacjenci stosujący lek dłużej niż 9 miesięcy powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież:

Lek może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie ze wskazania lekarza lub
farmaceuty.

Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych
dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.


NiQuitin Mini – jakie środki ostrożności należy zachować?

W większości przypadków ogólnie znane skutki palenia tytoniu w znaczącym stopniu przeważają nad
ryzykiem związanym ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej.

Osobom uzależnionym od palenia tytoniu, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego,
chorującym na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową, włącznie z anginą Prinzmetala,
ciężkie zaburzenia rytmu, niekontrolowane nadciśnienie, lub które niedawno przebyły incydenty
naczyniowo-mózgowe,
zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych (np.
korzystając z porad psychologicznych). Jeżeli jednak pacjent nie rzuci palenia, można rozważyć
zastosowanie tabletek do ssania NiQuitin MINI. Jednakże ze względu na ograniczone informacje o
bezpieczeństwie stosowania leku przez tę grupę pacjentów rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie
pod ścisłą kontrolą lekarską.

Cukrzyca. Pacjentom chorym na cukrzycę, stosującym nikotynową terapię zastępczą, należy zalecać
częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia cukru we krwi ze względu na fakt, iż uwalnianie amin
katecholowych przez nikotynę może wpływać na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne: może wystąpić podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego
i pokrzywki.

Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi schorzeniami:

-  zaburzenia czynności nerek i wątroby: stosować ostrożnie przez pacjentów z umiarkowanymi do
ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ
klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań
niepożądanych,

-  guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie u
pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy ze
względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych,

-  choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów u osób z
czynnym zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym, dlatego w tych
przypadkach należy stosować ostrożnie doustną nikotynową terapię zastępczą. Zgłaszano przypadki
wystąpienia wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej.

Niebezpieczeństwo dla małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub
nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Nie wolno
przechowywać produktów zawierających nikotynę w miejscu dostępnym dla dzieci.

Zaprzestanie palenia: policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukują
metabolizm leków katalizowany przez enzym CYP 1A2 (i prawdopodobnie CYP 1A1).

Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji wzrostu
stężenia leków we krwi.

Przeniesione uzależnienie: rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej
szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek NiQutin MINI z gumą do
żucia zawierającą nikotynę, ponieważ dane farmakokinetyczne wskazują na większą dostępność
nikotyny z tabletek do ssania NiQuitin MINI niż z gumy do żucia.


Przyjmowanie leku NiQuitin Mini w czasie ciąży

Palenie papierosów przez kobietę w ciąży powoduje opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego,
przedwczesny poród i zwiększoną śmiertelność okołoporodową. Zaprzestanie palenia jest jedyną
skuteczną metodą na poprawę zdrowia zarówno ciężarnej, jak i dziecka. Im szybciej kobieta przestanie
palić tym lepiej. Zaleca się, aby kobiety ciężarne rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii
zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia można zalecić
stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Ryzyko
związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej dla płodu jest mniejsze niż ryzyko
wynikające z palenia tytoniu, ze względu na niższe maksymalne stężenie nikotyny we krwi oraz brak
dodatkowej ekspozycji na policykliczne węglowodory i tlenek węgla.

Ze względu na fakt, iż nikotyna przenika do płodu wpływając na ruchy oddechowe i ma zależny od
dawki wpływ na krążenie między łożyskiem a płodem, decyzja o zastosowaniu nikotynowej terapii
zastępczej powinna być podjęta jak najwcześniej. W okresie ciąży nie należy stosować nikotynowej
terapii zastępczej dłużej niż przez 2-3 miesiące.

Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może
być lepszym rozwiązaniem, ponieważ dostarczana jest mniejsza dzienna dawka nikotyny niż ta
uwalniana z plastrów z nikotyną. Jednakże dla kobiet, u których podczas ciąży występują nudności,
bardziej właściwe mogą okazać się plastry z nikotyną.

Laktacja

Nikotyna pochodząca z wypalanego tytoniu oraz nikotynowej terapii zastępczej przenika do mleka
ludzkiego. Ilość nikotyny pochodząca z nikotynowej terapii zastępczej, na którą jest narażone
niemowlę karmione piersią, jest jednak stosunkowo mała i mniej szkodliwa niż bierne palenie, na
które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.
Najlepiej, aby kobiety karmiące piersią rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej.
W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może
zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia.
Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia w
porównaniu ze stosowaniem plastrów z nikotyną, może zminimalizować ilość nikotyny w mleku
matki ze względu na możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy podaniem preparatu
nikotynozastępczego a karmieniem.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.