Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Grypostop tabletki powlekane | 325mg+30mg+15mg | 24 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum, Pseudoephedrini hydrochlori
Podmiot odpowiedzialny: VITAMA S.A.Opis produktu Grypostop

Kiedy stosujemy lek Grypostop?

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Grypostop - działanie leku

Preparat wieloskładnikowy o kompleksowym działaniu: przeciwbólowym,przeciwgorączkowym,przeciwkaszlowym,udrażniającym przewody nosowe i ujścia zatok obocznych nosa, zmniejszającym ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk śluzówki przewodów nosowych.


Jaki jest skład leku Grypostop?

1 tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu (Paracetamolum), 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum) i 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Grypostop?

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

???????????? ciąża i okres karmienia piersią


Grypostop – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określa się następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Podczas leczenia preparatem GRYPOSTOP tabletki powlekane mogą wystąpić:

Zaburzenia serca:

- zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: agranulocytoza, thrombocytopenia, neutropenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: - spłycenie oddechu.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: - wysypka, świąd.

Zaburzenia naczyniowe:

- zmiany ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje alergiczne.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- objawy o różnym nasileniu od nieistotnego klinicznie podwyższenia enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby. Działanie hepatotoksyczne jest nasilone szczególnie w przypadkach niedożywienia, alkoholizmu oraz współistniejących chorób, a także podczas jednoczesnego przyjmowania niektórych leków.

Niektóre objawy (np. nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, spłycenie oddechu) mogą występować częściej i w większym nasileniu u pacjentów unieruchomionych.


Grypostop - dawkowanie leku

Podanie doustne.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 tabletki 3 do 4 razy na dobę. Nie zażywać więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

GRYPOSTOP tabletki powlekane nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.


Grypostop – jakie środki ostrożności należy zachować?

????????? W przypadku, gdy wystąpi nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy poinstruować pacjenta, aby odstawił preparat i skonsultował się z lekarzem.


Przyjmowanie leku Grypostop w czasie ciąży

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka (płodu) i (lub) przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu GRYPOSTOP tabletki powlekane nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Produktu GRYPOSTOP tabletki powlekane nie należy stosować w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Grypostop

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Grypostop z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Grypostop z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Grypostop


Grupy

  • Środki na grypę i przeziębienie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.