Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy interakcje ulotka pastylki twarde 3 mg 16 pastyl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy pastylki twarde | 3 mg | 16 pastyl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Benzydaminy chlorowodorek
Podmiot odpowiedzialny: S-LAB SP. Z O.O.Opis produktu Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy

Kiedy stosujemy lek Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy?

Lek wskazany jest w objawowym miejscowym leczeniu ostrego bólu gardła u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy - działanie leku

Substancja czynna jest to składnik pastylek, który wywiera efekt leczniczy potrzebny pacjentowi.

Jaki jest skład leku Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy?

Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (co odpowiada 2,68 mg benzydaminy).

Pozostałe składniki leku to: izomalt (E 953), kwas cytrynowy jednowodny, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), aromat miodowy, aromat pomarańczowy, olejek eteryczny miętowy, czerwień koszenilowa (E 124).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy?

Kiedy nie przyjmować leku Gardlox Med smak pomarańczowo–miodowy

- jeśli pacjent ma uczulenie na benzydaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku


Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób

Często: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób

Niezbyt często: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób

Rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 10 000 osób

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Niezbyt często:

- odczyny fototoksyczne (powodujące wysypkę i poparzenia słoneczne).

Rzadko:

- pieczenie lub suchość w jamie ustnej. Jeśli tak się zdarzy, można wypić szklankę wody dlaosłabienia tego uczucia.

Bardzo rzadko:

- nagły obrzęk w jamie ustnej/gardle i błonach śluzowych (obrzęk naczynioruchowy (trudności woddychaniu lub przełykaniu, wysypka, świąd, pokrzywka lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, oczu, warg i

(lub) języka, zawroty głowy)),

- trudności w oddychaniu (skurcz krtani lub oskrzeli).

Częstość nieznana:

- ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne),

- reakcje alergiczne, wysypka lub świąd, zwłaszcza, jeśli dotyczy całego ciała (reakcjenadwrażliwości),

- miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej (niedoczulica).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: ssać 1 pastylkę 3 razy na dobę w celu złagodzenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Pastylek zawierających benzydaminy chlorowodorek nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Podanie dogardłowe.

Powoli ssać 1 pastylkę do jej rozpuszczenia w jamie ustnej. Pastylki nie należy połykać. Pastylki nie należy rozgryzać.


Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania Gardlox Med należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę zwaną fenyloketonurią,

- jeśli pacjent choruje lub chorował na astmę,

- jeśli pacjent ma alergię na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inny lek z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),

- jeśli po zastosowaniu pastylek ból gardła nasili się lub nie ustąpi w ciągu 3 dni, lub pojawi się gorączka, silny ból gardła lub inne objawy, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek zawiera aspartam

Lek zawiera 3,4 mg apartamu w każdej pastylce. Aspartam jest źrodłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentow z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Ten lek zawiera izomalt.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ten lek zawiera czerwień koszenilową (E 124), barwnik, który może powodować reakcje alergiczne.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Przyjmowanie leku Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Gardlox Med w czasie ciąży lub karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy


Grupy

  • Środki na ból gardła

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.