Allefin interakcje ulotka żel 20mg+10mg 30 g | tuba

Dostępny w większości aptek

 

Allefin żel | 20mg+10mg | 30 g | tuba


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Diphenhydramini hydrochloridum, Lidocaini
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.Opis produktu Allefin

Kiedy stosujemy lek Allefin?

Lek Allefin jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat w objawowym leczeniu zmian zapalnych i alergicznych skóry, z towarzyszącym świądem, powstałych w następstwie ukąszeń owadów, a także kontaktu z roślinami np. pokrzywą.

Allefin - działanie leku

Lek Allefin zawiera dwie substancje czynne: difenhydraminy chlorowodorek oraz lidokainy chlorowodorek jednowodny. Difenhydramina hamuje działanie histaminy (odpowiedzialnej za reakcje alergiczne) i działa przeciwświądowo. Lidokaina działa miejscowo znieczulająco. Lek zmniejsza zaczerwienienie, obrzęk i wysięk skórny.


Jaki jest skład leku Allefin?

Diphenhydramini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum monohydricum


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Allefin?

Kiedy nie stosować leku Allefin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (difenhydraminy chlorowodorek, lidokainy chlorowodorek jednowodny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- w przypadku dermatoz wysiękowych i pęcherzykowych;

- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.Allefin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono nasilonych działań niepożądanych po miejscowym podaniu difenhydraminy i lidokainy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) :

- rumień, reakcja alergiczna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

Allefin - dawkowanie leku

Dawkowanie

Nanieść niewielką ilość żelu na zmienione miejsce na skórze i delikatnie rozprowadzić. Stosować w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.Allefin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allefin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek należy stosować ostrożnie po przebytych porażeniach neurologicznych oraz w niewydolności mięśnia sercowego.

Nie należy nasłoneczniać skóry leczonej lekiem Allefin.Przyjmowanie leku Allefin w czasie ciąży

Lidokaina przenika przez łożysko, jednak w badaniach na zwierzętach nie wykazano szkodliwego wpływu na płód. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży należy unikać stosowania leku Allefin w okresie ciąży.Charakterystyka produktu leczniczego Allefin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Allefin z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Allefin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Allefin


Grupy

  • Preparaty na ukąszenia owadów

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.