Skinsept Mucosa interakcje ulotka roztwór  500 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Skinsept Mucosa roztwór | 500 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty

Podmiot odpowiedzialny: ECOLAB SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Skinsept Mucosa?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Skinsept Mucosa

Kiedy stosujemy lek Skinsept Mucosa?

Preparat jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi.


Jaki jest skład leku Skinsept Mucosa?

100 g roztworu zawiera:

10,4 g etanolu (96%)

1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%)

1,50 g roztworu diglukonianu chlorheksydyny (20%)

Substancje pomocnicze: patrz , punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Skinsept Mucosa?

Preparatu nie wolno stosować w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. Preparatu nie wolno stosować u niemowląt i małych dzieci ze względu na brak danych. Nie stosować na rany o dużej powierzchni; nie stosować do oczu ani uszu.

Skinsept mucosa nie powinien być stosowany w obrębie jamy brzusznej / np. śródoperacyjnie/ oraz na błonach śluzowych nosa oraz oskrzeli. Preparatu nie stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na składniki preparatu


Skinsept Mucosa – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W rzadkich przypadkach nie można wykluczyć wystąpienia reakcji alergicznej na składniki preparatu; niekiedy pojawia się uczucie lekkiego pieczenia. Pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny występowały rzadko (od > 1/10000 do < 1/1000). Podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry pojawiały się często (od > 1/100 do < 1/10). Oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt (częstość nieznana).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:ndl@urpl. gov.pl


Skinsept Mucosa - dawkowanie leku

Zewnętrzne błony śluzowe oraz granicząca z nimi skóra:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór należy nanieść jeden raz aż do uzyskania całkowitego pokrycia środkiem i poddać działaniu preparatu w ciągu 60 sekund. W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV należy wydłużyć czas stosowania preparatu do 30 minut.


Skinsept Mucosa – jakie środki ostrożności należy zachować?

Preparat zawiera 12,4 % roztwór etanolu.

W razie przypadkowego połknięcia preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dotyczy to m. in. osób ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, chorujących na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu i dzieci. Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chlorheksydyny u noworodków i niemowląt. Wcześniaki są narażone na szczególne ryzyko z powodu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego Skinsept mucosa należy stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych preparatów leczniczych, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.


Przyjmowanie leku Skinsept Mucosa w czasie ciąży

Przypadkowe połknięcie preparatu stwarza zagrożenie dla zdrowia.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki do dezynfekcji skóry

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w oczyszczaniu i dezynfekcji skóry. Dostępne w postaci płynu, sprayu, aerozolu, żelu, kremu itp. do stosowania na skórę.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.