Ketoprom interakcje ulotka żel 25 mg/g 50 g

Brak informacji o dostępności produktu

 

Ketoprom żel | 25 mg/g | 50 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ketoprofenum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.Opis produktu Ketoprom

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotką, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować KETOPROM żel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

KETOPROM 25 mg/g, żel

(Ketoprofenum)

Skład

1 g żelu zawiera substancję czynną: ketoprofen 25 mg.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol 96%, glikol propylenowy, trolamina, karbomery

Dostępne opakowania

50 g

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Spis treści:

1.       Co to jest lek KETOPROM w postaci żelu i w jakim celu się go stosuje
2.       Zanim zastosuje się lek KETOPROM w postaci żelu
3.       Jak stosować lek KETOPROM w postaci żelu
4.       Możliwe działania niepożądane
5.       Przechowywanie leku KETOPROM żel
6.       Inne informacje

 

1.  Co to jest lek KETOPROM w postaci żelu i w jakim celu się go stosuje

KETOPROM w postaci żelu 25 mg/g jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Ketoprofen w postaci żelu jest stosowany miejscowo na skórę w:

bólach pourazowych mięśni i stawów, zapaleniu ścięgien.

2.  Zanim zastosuje się lek KETOPROM w postaci żelu
Nie należy stosować leku KETOPROM żel, jeśli:
u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na ketoprofen lub inny składnik leku albo na kwas acetylosalicylowy i jego pochodne lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w wywiadzie jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej.występują zmiany skórne, wysypka, wypryski, rany lub zakażenia skóry, uszkodzona skóra. Leku nie należy również stosować, jeśli:u pacjenta występuje czynna lub występowała w przeszłości astma oskrzelowa lub choroba alergiczna,pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Nie należy stosować, jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek alergia skórna na kwas tiaprofenowy, fenobarbital, leki zmniejszające stężenie cholesterolu, kremy do opalania lub perfumy.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 15 lat.

Zachować szczególną ostrożność stosując żel KETOPROM:

nie stosować na błony śluzowe, obszary odbytu lub narządów płciowych, do oka lub w postaci opatrunków okluzyjnych,w przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscu stosowania, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala,nie stosować na duże powierzchnie ciała,nie stosować w ilości większej, ani częściej, niż jest to zalecane,ostrożnie stosować u osób z niewydolnością krążenia, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby,nie stosować pod opatrunki okluzyjne,w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia unikać bezpośredniego światła słonecznego (także solarium),podczas długotrwałego wmasowywania w skórę używać rękawiczek ochronnych,nie stosować w pobliżu otwartego ognia, ponieważ lek zawiera alkohol, nie podpalać

Stosowanie żelu KETOPROM z jedzeniem i piciem:

Spożywanie pokarmu lub picie płynów nie wpływa na działanie leku.

UWAGA! Nie należy zażywać doustnie leku KETOPROM żel ze względu na możliwość

wystąpienia zatrucia.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Do piątego miesiąca ciąży ketoprofen w postaci żelu można stosować jedynie w razie

zdecydowanej konieczności, na zalecenie lekarza.

Stosowanie leku KETOPROM żel od szóstego miesiąca ciąży jest przeciwwskazane. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą opóźniać poród.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ketoprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie opisano wpływu leku stosowanego miejscowo na skórę na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Ketoprofen stosowany miejscowo w postaci żelu, nawet w dużej ilości, tylko nieznacznie (około 5%) wchłania się do krążenia ogólnego. Z powodu małego stężenia we krwi, po zastosowaniu miejscowym, występowanie interakcji z innymi lekami jest mało znaczące. W niewielkim stopniu ketoprofen może hamować wydalanie metotreksatu, soli litu i osłabiać działanie leków moczopędnych (tiazydu, furosemidu).

Jednoczesne stosowanie ketoprofenu z kwasem acetylosalicylowym i innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować nasilenie ich działania, również niepożądanego, w tym napad astmy oskrzelowej.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które bęclą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3.       Jak stosować lek KETOPROM w postaci żelu

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat:

Stosuje się miejscowo, na skórę, 2 razy na dobę. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień. Niewielką ilość żelu 2 do 4 g (około 3 do 5 cm) nanieść na skórę w obrębie bolesnego miejsca i masować przez kilka minut w celu lepszego wchłaniania.

Po użyciu leku należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli po 7 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku KETOPROM żel:

Należy kontynuować leczenie, stosując żel w tej samej ilości jak dotychczas.

W przypadku zastosowania większej dawki KETOPROM żel niż podano w opisie dawkowania:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie ketoprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania większej ilości żelu, należy zmyć go ze skóry wodą. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia działań niepożądanych. W przypadła! omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty. Spożycie dużych dawek ketoprofenu może spowodować zahamowanie czynności oddechowej, śpiączkę, drgawki, krwawienie z przewodu pokarmowego, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, ostrą niewydolność nerek.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.       Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek KETOPROM w postaci żelu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Często: mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów. Niezbyt często: mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów. Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów. Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Często: napad astmy oskrzelowej u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy i jego pochodne.

Niezbyt często: Rumień, świąd, wysypka.

Rzadko: Nadwrażliwość na światło, pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka. Donoszono o miejscowych reakcjach skórnych, które mogą rozprzestrzeniać się poza miejsce stosowania produktu leczniczego.

Bardzo rzadko:

Nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Nudności, wymioty, biegunki lub zaparcia. Wynikają z przenikania substancji czynnej przez skórę, są więc uzależnione od ilości użytego żelu, leczonej powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, czasu trwania terapii oraz zastosowania lub nie opatrunku.

W przypadku wystąpienia napadu astmy oskrzelowej lub zaobserwowania objawów reakcji uczuleniowej objawiającej się pojawieniem świądu, pokrzywki lub wysypki należy odstawić KETOPROM żel i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku KETOPROM żel mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku KETOPROM żel

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i nie widocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku KETOPROM żel po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717

Data opracowania ulotki: 2008-09-23


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ketoprom

Na czczo/po posiłku

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Pokarm obniża jednak biodostępność ketoprofenu, dlatego w terapii ostrego bólu należy go przyjmować na czczo. W każdym innym przypadku zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem leku.


Grupy

  • Produkty przeciwbólowe do stosowania zewnętrznego w bólach mięśni i stawów

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe do stosowania zewnętrznego w bólach mięśni i stawów, w bólach reumatycznych, bólach spowodowanych urazami. Dostępne w postaci żelu, maści, kremu, aerozolu itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.