Trudno dostępny w aptekach

 

Grypolek tabletki powlekane | 325mg+200mg+30mg+15mg | 24 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum, Guaifenesinum, Pseudoephedr
Podmiot odpowiedzialny: KATO LABS SP. Z O.O.Opis produktu Grypolek

Kiedy stosujemy lek Grypolek?

Ogólny stan przeziębienia, bóle głowy i mięśni, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa, kaszel spowodowany przeziębieniem.

Grypolek - działanie leku

- przeciwbólowe,- przeciwgorączkowe,- wykrztuśne,- udrażniające drogi oddechowe,- przeciwkaszlowe.

Jaki jest skład leku Grypolek?

1 tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu (Paracetamolum), 200 mg gwajfenezyny (Guaifenesinum), 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum), 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu (Dextromethorphani hydrobromidum) oraz substancje pomocnicze w tym barwnik azowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Grypolek?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dzieci do lat 6.

Nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, utrudnione oddawanie moczu związane z chorobami prostaty, ciężka niewydolność nerek i wątroby, niedokrwistość.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych, zawierających inhibitor monoaminooksydazy lub środków przeciw chorobie Parkinsona. Nie należy stosować preparatu przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu zażywania inhibitorów monoaminooksydazy.


Grypolek – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Substancje czynne wchodzące w skład preparatu GRYPOLEK charakteryzują się niską częstością występowania zdarzeń niepożądanych.

Zaburzenia naczyniowe i serca:

- zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: niedokrwistość, methemoglobinemia, agranulocytoza.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: zaburzenia czucia i smaku, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, halucynacje, zaburzenia osobowości, pobudzenie psychomotoryczne, omamy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: - napad astmy oskrzelowej.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, wymioty, zgaga.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, kamicy moczowa, zatrzymanie moczu. Zwiększone ryzyko rozwoju niewydolności nerek związane jest z przedłużonym stosowaniem leku, szczególnie u chorych ze współistniejącymi schorzeniami nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- wysypka, zapalenie skóry, wykwity skórne.

Zaburzenia układu immunologicznego:

- uogólnione reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- objawy o różnym nasileniu od nieistotnego klinicznie podwyższenia enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby. Działanie hepatotoksyczne jest nasilone szczególnie w przypadkach niedożywienia, alkoholizmu oraz współistniejących chorób, a także podczas jednoczesnego przyjmowania niektórych leków.


Grypolek - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki co 6 do 8godzin, nie więcej niż 8 tabletek na dobę, lub wg przepisu lekarza.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 4 tabletki na dobę, lub wg przepisu lekarza.

Dorośli nie powinni przyjmować leku przez okres dłuższy niż 10 dni, a dzieci 5 dni.


Grypolek – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Należy zasięgnąć porady lekarza jeśli kaszel utrzymuje się ponad 7 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni. W przypadku gdy wystąpi nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy poinstruować pacjenta, aby odstawił preparat i skonsultował się z lekarzem.

Stosowanie preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz niedożywionych zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u osób ze zwolnionym metabolizmem, np. u osób w podeszłym wieku, ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem dekstrometorfanu. Lek zawiera barwniki azowe, które mogą powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Grypolek w czasie ciąży

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy (patrz 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu GRYPOLEK nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na grypę i przeziębienie

    W tej kategorii znajdziesz produkty na przeziębienie i grypę, gardło, kaszel, katar, produkty przeciwalergiczne oraz produkty wspomagające odporność.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.