Ecto Respira interakcje ulotka roztwór do inhalacji  20 amp. po 5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Ecto Respira roztwór do inhalacji | 20 amp. po 5 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: wyrób medyczny

Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA SP. Z O.O.


Opis produktu Ecto Respira

Kiedy stosujemy Ecto Respira?

ECTO RESPIRA w terapii wziewnej jest wskazany zwłaszcza do łagodzenia objawów u pacjentów z zapaleniem oskrzelików, ostrym zapaleniem oskrzeli, mukowiscydozą, astmą (o podłożu alergicznym i niealergicznym), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i reakcjami alergicznymi dróg oddechowych wywołanymi przez wdychanie alergenów takich jak kurz lub pyłki.

Ecto Respira - działanie

ECTO RESPIRA - to roztwór 0,9% soli fizjologicznej z dodatkiem ektoiny i kwasu hialuronowego, w postaci pojedynczej dawki niezawierający konserwantów, przeznaczony do nebulizacji, działa w oparciu o różne mechanizmy, aby usunąć wydzielinę z dróg oddechowych poprzez oczyszczenie struktur śluzowo-rzęskowych, stabilizację komórek nabłonka, poprawę funkcji surfaktantu płucnego i zmniejszenie procesów zapalnych, ułatwiając dzięki temu oddychanie:

- Formuła Ectoin Hydro-Complex fizycznie stabilizuje śluzówkę, błony komórkowe, białka zewnątrzkomórkowe oraz inne makromolekuły i zmniejsza procesy zapalne w płucach.

- rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny;

- pobudzanie odruchu kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udrożnienia dróg oddechowych.


Ecto Respira - stosowanie

Zaleca się stosowanie produktu za pomocą pneumatycznego nebulizatora (kompresora), który pozwala na uzyskanie optymalnych efektów działania. Zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta urządzenia. W terapii wziewnej w nebulizatorze umieszcza się zazwyczaj dawkę 5 ml roztworu, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Ecto Respira – jakie środki ostrożności należy zachować?

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.

- Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

- U pacjentów bardzo wrażliwych, preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.

- W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

- Nie stosować po upływie terminu ważności.

- Nie stosować w przypadku uszkodzenia ampułki.

- Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 25°C.

- Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.


Interakcje Ecto Respira z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego wyrobu medycznego wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Ecto Respira z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego wyrobu medycznego należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na katar

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.