Canesten interakcje ulotka kapsułka dopochwowa miękka 500 mg 1 kaps.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Canesten kapsułka dopochwowa miękka | 500 mg | 1 kaps.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Clotrimazolum
Podmiot odpowiedzialny: BAYER SP. Z O.O.Opis produktu Canesten

Kiedy stosujemy lek Canesten?

Leczenie infekcji pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych spowodowanych mikroorganizmami wrażliwymi na klotrymazol , takimi jak grzyby (zazwyczaj Candida ).


Jaki jest skład leku Canesten?

1 kapsułka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Canesten?

Nadwrażliwość na klotrymazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Canesten – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja układów i narządów

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

( 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia żołądka i

jelit

 

ból brzucha

 

Zaburzenia układu immunologicznego

   

reakcje alergiczne

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

pieczenie

świąd (swędzenie), rumień i (lub) podrażnienie

obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy

Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu klotrymazolu do obrotu: ponieważ działania te są zgłaszane dobrowolnie i odnoszą się do populacji o nieznanej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie ich częstości, czyli częstość: nieznana.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: złuszczanie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Canesten - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i młodzież od 16 roku życia

Jedna kapsułka dopochwowa, miękka, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, wieczorem.

W przypadku braku poprawy po 7 dniach od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

Młodzież w wieku od 12 do 15 lat

U młodzieży poniżej 16 roku życia, Canesten należy stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Canesten u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Jedna kapsułka dopochwowa, miękka, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, wieczorem. Kapsułka dopochwowa, miękka powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe, przy użyciu dołączonego do produktu leczniczego aplikatora.

W czasie ciąży kapsułkę dopochwową, miękką, należy umieścić w pochwie przy pomocy palca, bez używania aplikatora, aby zapobiec urazom szyjki macicy.

Nie należy stosować produktu leczniczego Canesten w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego produktu leczniczego przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

Partner seksualny również powinien zostać poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego objawy, takie jak np. świąd, stan zapalny.


Canesten – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku:

− gdy do zakażenia doszło po raz pierwszy,

− gdy wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku,

− gorączki (≥38°C),

− bólu w dolnej części brzucha, bólu pleców,

− cuchnących upławów,

− nudności,

− krwawienia z pochwy i (lub) bólu w ramionach.

Tampony, płukanie pochwy, środki plemnikobójcze lub inne produkty do stosowania dopochwowego nie powinny być stosowane jednocześnie z tym produktem leczniczym.

Podczas stosowania produktu leczniczego Canesten należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego.

Niezawodność i skuteczność antykoncepcyjna środków antykoncepcyjnych, takich jak lateksowe prezerwatywy i krążki dopochwowe, może być zmniejszona.

Kapsułek nie należy połykać.


Przyjmowanie leku Canesten w czasie ciąży

Ciąża

Dane dotyczące zastosowania klotrymazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania klotrymazolu w pierwszym trymestrze ciąży. W czasie ciąży nie należy stosować aplikatora (patrz punkt 4.2).

W przypadku, gdy leczenie w trakcie ciąży uważa się za konieczne, należy zastosować klotrymazol  w kapsułkach dopochwowych, ponieważ mogą być zastosowane bez użycia aplikatora. W ostatnich 46 tygodniach ciąży należy szczególnie starannie utrzymywać czystość dróg rodnych.

Karmienie piersią

W trakcie leczenia miejscowego, tylko niewielkie ilości klotrymazolu są wchłaniane do krwiobiegu, jednak ze względu na to, że dane kliniczne nie określiły, czy klotrymazol przenika do mleka matki, jako środek ostrożności należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu klotrymazolu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu klotrymazolu na płodność


Charakterystyka produktu leczniczego Canesten

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Canesten z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Canesten z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty ginekologiczne
  • Pozostałe Produkty ginekologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.