Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Bronchipret TE interakcje ulotka syrop 15g+1,5g 1 but. po 100 ml

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Bronchipret TE syrop | 15g+1,5g | 1 but. po 100 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Thymi herbae extractum fluidum, Hederae he
Podmiot odpowiedzialny: BIONORICA SE

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Bronchipret TE?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Bronchipret TE

Kiedy stosujemy lek Bronchipret TE?

Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegaj ącą wydzieliną, w łagodnych do umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli.Jaki jest skład leku Bronchipret TE?

100 g syropu zawiera:

Thymi herbae extractum fluidum (wyciąg płynny z ziela tymianku)

(DER: 1:2-2,5; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: amoniak 10% (m/m), glicerol 85% , etanol 90% [V/V]: woda oczyszczona (1:20:70:109)) 15,0 g

Hederae helicis folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści bluszczu pospolitego)

(DER: 1:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% [V/V]) 1,5 g

Produkt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

kwas cytrynowy jednowodny, sorbinian potasu, maltitol ciekły: 15,6 g maltitolu /100 g syropu Bronchipret TE

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bronchipret TE?

Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych ( Lamiaceae ) oraz araliowatych ( Araliacae ), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.


Bronchipret TE – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych podzielono na następujące kategorie:

Bardzo często

Często

(> 1/10)

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

(> 1/1000 do < 1/100)

(> 1/10 000 do < 1/1000)

(< 1/10 000);

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit : zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. skurcze, nudności, wymioty, biegunka (niezbyt często).

Zaburzenia układu immunologicznego : obserwowano_reakcje nadwrażliwości przebiegające z wysypką (rzadko)

Mogą również wystąpić takie reakcje nadwrażliwości jak: duszność wysiłkowa, pokrzywka i obrzęk twarzy, ust i (lub) okolicy gardła (częstość nieznana).

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów nadwrażliwości lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Bronchipret TE.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.


Bronchipret TE – dawkowanie leku

Dawkowanie

Wiek

Dawka jednorazowa

3 razy na dobę

Całkowita dawka dobowa

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

3,2 ml

9,6 ml

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

4,3 ml

12,9 ml

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

5,4 ml

16,2 ml

Sposób podawania

Doustnie. Należy użyć załączonej miarki i stosować lek Bronchipret TE, syrop 3 razy na dobę, odpowiednio do wieku pacjenta, zgodnie z instrukcją w tabeli powyżej.

Syrop należy połknąć bez rozcieńczania.

Lek można popić niewielką ilością płynu (najlepiej wody). Wymieszać przed użyciem!

W przypadku dolegliwości utrzymujących się ponad 10 dni lub w przypadku pojawienia się trudności w oddychaniu, gorączki, bądź ropnej lub krwistej wydzieliny, wymagana jest pilna konsultacja lekarska (patrz CHPL : punkt 4.4 i 4.8).


Bronchipret TE – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku dolegliwości utrzymujących się ponad 10 dni lub pojawienia się trudności w oddychaniu, gorączki bądź ropnej lub krwistej wydzieliny, lekarz powinien skonsultować stan pacjenta i zadecydować o dalszym leczeniu.

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjenta z zapaleniem bądź owrzodzeniem błony śluzowej żołądka.

Produkt leczniczy zawiera 7% obj. alkoholu, oznacza to, że 5,4 ml zawiera do 0,30 g alkoholu, co jest równoważne 8 ml piwa lub 3 ml wina. Może być to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu.

Obecność alkoholu należy również uwzględnić stosując produkt u dzieci przyjmujących wyższe dawki produktu leczniczego niż zalecane i w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby czy padaczką.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego Bronchipret TE, syrop.

Informacja dla diabetyków:

Jedna dawka produktu leczniczego Bronchipret TE, syrop (5,4 ml) zawiera około 1,9 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

W przypadku dłużej utrzymującego się lub nawracającego kaszlu u dzieci w wieku pomiędzy 2 a 4 rokiem życia, lekarz powinien ocenić objawy, gdyż mogą one być oznaką ciężkiego przebiegu choroby.


Przyjmowanie leku Bronchipret TE w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Z powodu braku danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży oraz w okresie laktacji, produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ leku na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Może Cię również zainteresować:

Do czego służy inhalator?

Zdrowie

Do czego służy inhalator?

Inhalator to urządzenie służące do podawania pacjentowi leków w formie aerozolu, par wód mineralnych lub roztworu leków. Z inhalatorów korzystają prze...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.