Bengay Maść Przeciwbólowa interakcje ulotka  (0,15g+0,1g)/g 50 g

Dostępny w większości aptek

 

Bengay Maść Przeciwbólowa (0,15g+0,1g)/g | 50 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Methylis salicylas, Mentholum
Podmiot odpowiedzialny: MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Bengay Maść Przeciwbólowa?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Bengay Maść Przeciwbólowa

Kiedy stosujemy lek Bengay Maść Przeciwbólowa?

Bengay Maść Przeciwbólowa przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia:

- bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym,

- bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.Jaki jest skład leku Bengay Maść Przeciwbólowa?

1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu + 100 mg mentolu (Methylis salicylas + Mentholum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bengay Maść Przeciwbólowa?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować na uszkodzoną skórę i rany. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Bengay Maść Przeciwbólowa – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane stwierdzone w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu przedstawiono w poniższej tabeli. Częstość występowania określono zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często > 1/10

Często > 1/100 i < 1/10

Niezbyt często > 1/1000 i < 1/100

Rzadko > 1/10 000 i < 1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Częstość nieznana częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Tabela 1: Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu według kategorii częstości występowania, oszacowane na podstawie spontanicznych zgłoszeń:

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko Duszność*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko Reakcje w miejscu podania (w tym pęcherze, pieczenie, rumień, podrażnienie,

ból, parastezja, świąd i wysypka)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Bardzo rzadko Oparzenia**

*w odniesieniu do nadwrażliwości **w miejscu podania


Bengay Maść Przeciwbólowa – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Stosować na chorobowo zmienione miejsce 3 do 4 razy na dobę.

Stosowanie produktu leczniczego Bengay Maść Przeciwbólowa bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.

Sposób podawania

Maść do stosowania miejscowego, na skórę.

Odpowiednią ilość maści nałożyć na chore miejsce i wcierać, delikatnie masując do całkowitego wchłonięcia.

Stosować tylko na chorobowo zmienione miejsce.


Bengay Maść Przeciwbólowa – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający.

Należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry (patrz punkt 4.8).

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Produkt leczniczy zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).


Przyjmowanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa w czasie ciąży

Brak wystarczających danych, potwierdzających bezpieczne stosowanie mentolu i salicylanu metylu podawanego miejscowo u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8699101

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.