Alugastrin interakcje ulotka zawiesina doustna 1,02 g/15ml 250 ml

Dostępny w większości aptek

 

Alugastrin zawiesina doustna | 1,02 g/15ml | 250 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Dihydroxyaluminii natrii carbonas
Podmiot odpowiedzialny: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Alugastrin

Kiedy stosujemy lek Alugastrin?

WSKAZANIA

Objawowo:
- w nadkwaśności soku żołądkowego; 
- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne);
- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Alugastrin - działanie leku

OPIS

Alugastrin jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe związane
z nadkwaśnością soku żołądkowego. Jaki jest skład leku Alugastrin?

SKŁAD

Skład jakościowy i ilościowy: Każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-sodowego węglanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol 1,2 g/15 ml, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alugastrin?

PRZECIWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek.


Alugastrin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie z częstością występowania. Zaburzenia żołądka i jelit – często: kredowy posmak, łagodne zaparcia, skurcze żołądka. Niezbyt często: nudności lub wymioty. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania – rzadko (przy długotrwałym stosowaniu lub podawaniu dużych dawek, jako objaw ubytku fosforu): ciągłe zaparcia, utrata apetytu, niezwykła utrata masy ciała, osłabienie mięśni. Niezbyt często: białawe zabarwienie kału. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej - rzadko (przy długotrwałym stosowaniu lub podawaniu dużych dawek, jako skutek utraty fosforanów): osteomalacja i osteoporoza (bóle kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek).


Alugastrin – dawkowanie leku

SPOSÓB UŻYCIA

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości. Butelkę wstrząsnąć przed użyciem. W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, może wystąpić biegunka, obrzęk stóp i podudzi.

DAWKOWANIE

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem 

lub w razie wystąpienia dolegliwości. Butelkę wstrząsnąć przed użyciem.


Alugastrin – jakie środki ostrożności należy zachować?

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć. Podawanie produktu leczniczego dzieciom poniżej 6 lat, musi być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem, określającym przyczynę dolegliwości. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek produktu leczniczego może doprowadzić do hipofosfatemii, gdyż glin zawarty w preparacie wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki. Lek zawiera 162 mg sodu na dawkę, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy – ze względu na obecność sorbitolu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) – ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.