Tantum Verde smak miętowy interakcje ulotka pastylki twarde 3 mg 10 pastyl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Tantum Verde smak miętowy pastylki twarde | 3 mg | 10 pastyl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Benzydamini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA



Opis produktu Tantum Verde smak miętowy

Kiedy stosujemy lek Tantum Verde smak miętowy?

Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Tantum Verde smak miętowy - działanie leku

- odkażające - przeciwbólowe - przeciwzapalne

Jaki jest skład leku Tantum Verde smak miętowy?

1 pastylka zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum) co odpowiada 2,68 mg benzydaminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tantum Verde smak miętowy?

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w jego skład oraz u pacjentów z fenyloketonurią (ze względu na zawartość aspartamu).


Tantum Verde smak miętowy – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych zamieszczono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często (1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i

jelit

 

pieczenie lub suchość w jamie ustnej

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcje nadwrażliwości

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

skurcz krtani

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

odczyny fototoksyczne

 

obrzęk naczynioruchowy


Tantum Verde smak miętowy - dawkowanie leku

Ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni. Ze względu na postać farmaceutyczną, produkt leczniczy Tantum Verde smak miętowy nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6. lat. U dzieci poniżej 12 lat produkt leczniczy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.


Tantum Verde smak miętowy – jakie środki ostrożności należy zachować?

U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być jedynie objawem innego ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nie ustępowały po około 3 dniach stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien zwrócić się do lekarza.

Pastylki nie zawierają cukru, środkiem słodzącym jest aspartam, patrz punkt 4.3.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów:

• z wrodzoną nietolerancją fruktozy ze względu na zawartość izomaltu,

• z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Należy ostrożnie stosować benzydaminę u pacjentów z astmą w wywiadzie gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia skurczu oskrzeli.


Przyjmowanie leku Tantum Verde smak miętowy w czasie ciąży

Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie badano stopnia wydalania benzydaminy z mlekiem. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Tantum Verde smak miętowy w okresie ciąży oraz karmienia piersią.


Interakcje Tantum Verde smak miętowy z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Tantum Verde smak miętowy z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na ból gardła

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.