Solpadeine interakcje ulotka tabletki 0,5g+0,03g+8mg 12 tabl. | pudełko

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Solpadeine tabletki | 0,5g+0,03g+8mg | 12 tabl. | pudełko

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum, Coffeinum, Cod.phosphas
Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Solpadeine?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Solpadeine

Kiedy stosujemy lek Solpadeine?

Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła, objawy grypy i przeziębienia, gorączka.Jaki jest skład leku Solpadeine?

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 8 mg fosforanu kodeiny (Codeini phosphas) i 30 mg kofeiny (Coffeinum)

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Solpadeine?

Lek Solpadeine jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na paracetamol, kofeinę, kodeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku są choroba alkoholowa,ciężka niewydolność wątroby lub nerek, niewydolność oddechowa, astma oskrzelowa, przyjmowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Produkty zawierające kodeinę są przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

Produktu nie należy stosować u pacjentów uzależnionych od opioidów.


Solpadeine – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane zgłoszone w trakcie rozległych doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu, przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku zostały przedstawione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych).

Częstość poniższych działań niepożądanych (bardzo rzadkie) została ustalona na podstawie spontanicznych działań niepożądanych zgromadzonych po wprowadzeniu do obrotu. Paracetamol

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevens-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesterydowe leki przeciwzapalne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Kofeina

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

Nerwowość

Zawroty głowy

W przypadku połączenia stosowania w zalecanym dawkowaniu leku zawierającego paracetamol, kofeinę i kodeinę ze spożyciem kofeiny w diecie, zwiększona podaż kofeiny może prowadzić do nasilenia potencjalnych działań niepożądanych związanych z kofeiną takich jak: bezsenność, niepokój, lęk, rozdrażnienie, bóle głowy, zaburzenia żołądka i jelit oraz kołatanie serca.

Kodeina

Poniżej zebrano działania niepożądane zgromadzone po wprowadzeniu do obrotu. Częstość występowania tych objawów nie jest znana.

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Uzależnienie polekowe może wystąpić po przedłużonym stosowaniu leku lub stosowaniu dawek większych niż zalecane

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie, nudności, wymioty, niestrawność, suchość w jamie

 

ustnej, ostre zapalenie trzustki u pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, nasilone bóle głowy w wyniku przedłużonego stosowania leku, senność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, potliwość


Solpadeine – dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 1 do 2 tabletek, do 4 razy na dobę. Nie przyjmować dawki leku częściej niż co 4 godziny ani nie stosować więcej niż 8 tabletek (4000 mg paracetamolu/64 mg kodeiny/240 mg kofeiny) w ciągu doby.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kodeinę lub kofeinę. Lek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Solpadeine – jakie środki ostrożności należy zachować?

W razie utrzymywania się lub nasilenia objawów należy zasięgnąć porady lekarza. Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- z niewydolnością wątroby lub nerek,

- stosujących leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy,

- z ostrymi stanami spastycznymi oskrzeli lub zaburzeniami czynności układu oddechowego,

- z urazami głowy oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,

- z rozrostem gruczołu krokowego lub utrudnionym odpływem moczu, - z niedoczynnością tarczycy,

- z niedoczynnością kory nadnerczy,

- w podeszłym wieku,

- z ostrymi objawami brzusznymi,

- z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności chorobami jelit,

- z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,

- z chorobami dróg żółciowych (kamica żółciowa) oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych.

U pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego kodeina może wywoływać ostry ból brzucha związany z drogami żółciowymi lub trzustką (ostre zapalenie trzustki), któremu zwykle towarzyszą nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych wskazujące na skurcz zwieracza Oddiego.

W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby i nasilenie działania kodeiny. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie i niektórych napojach).

Nadużywanie leków przeciwbólowych zawierających kodeinę może prowadzić do ryzyka uzależnienia włącznie z wystąpieniem objawów odstawiennych po nagłym zakończeniu leczenia.


Przyjmowanie leku Solpadeine w czasie ciąży

Produktu nie należy stosować w ciąży ze względu na zawartość kodeiny. Dotyczy to również zastosowania podczas porodu ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia depresji układu oddechowego u noworodka.

Bezpieczeństwo leku zawierającego paracetamol, kofeinę i kodeinę podczas ciąży nie zostało ustalone w odniesieniu do możliwości wystąpienia niepożądanych skutków na rozwój płodu. Należy unikać stosowania leku podczas ciąży ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia samoistnego poronienia związanego ze spożyciem kofeiny.

Nie wolno stosować produktów zawierających kodeinę podczas karmienia piersią. U kobiet karmiących piersią, których organizmy w sposób gwałtowny metabolizują kodeinę, dochodzi do większego niż oczekiwany wzrostu stężenia morfiny w osoczu krwi. Zatrucie morfiną karmionych piersią dzieci może objawiać się nadmierną sennością, obniżonym napięciem, trudnościami w karmieniu lub oddychaniu. W ciężkich przypadkach może dojść do depresji oddechowej i śmierci. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas. Kobiety karmiące piersią należy informować aby dokładnie obserwowały swoje dzieci podczas stosowania leku czy nie występują u nich jakiekolwiek oznaki lub objawy zatrucia morfiną, takie jak wzmożona senność lub uspokojenie, zaburzenia odruchu ssania, zaburzenia oddychania, obniżone napięcie, oraz aby zasięgnęły porady lekarskiej w razie zaobserwowania wymienionych objawów.

Kofeina znajdująca się w mleku matki może potencjalnie mieć pobudzający wpływ na dziecko karmione piersią, nie obserwowano jednak znaczącego toksycznego oddziaływania.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 5172431

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.