Oxalin 0.025% interakcje ulotka krople do nosa, roztwór 0,25 mg/ml 10 ml | butelka

Brak informacji o dostępności produktu

 

Oxalin 0.025% krople do nosa, roztwór | 0,25 mg/ml | 10 ml | butelka

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Oxymetazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Oxalin 0.025%?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Oxalin 0.025%

Kiedy stosujemy lek Oxalin 0.025%?

Obrzęk błon śluzowych występujący w następujących przypadkach:

- ostre zapalenie błony śluzowej nosa;

- naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa;

- alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa;

- zapalenie zatok przynosowych;

- zapalenie trąbki słuchowej;

- zapalenie ucha środkowego.Jaki jest skład leku Oxalin 0.025%?

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku(Oxymetazolini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Oxalin 0.025%?

- Nadwrażliwość na oksymetazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 - Suche zapalenie błony śluzowej nosa


Oxalin 0.025% – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane uszeregowano w następujący sposób:

Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

Rzadko: nasilenie obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania produktu, jako objaw przekrwienia reaktywnego).

Długotrwałe lub częste stosowanie produktu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).

Takie działanie może wystąpić już po 5 dniach leczenia i w przypadku dalszego stosowania produktu, doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego zapalenia błony śluzowej nosa.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia.

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: wzrost ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: zmęczenie.


Oxalin 0.025% – dawkowanie leku

Produkt leczniczy Oxalin 0,025% przeznaczony jest wyłącznie do stosowania donosowego.

Lek Oxalin 0,025% w postaci kropli do nosa przeznaczony jest do stosowania u dzieci po ukończeniu

1. roku życia do 6 lat.

Zakraplać po 1 kropli Oxalin 0,025% do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę.

Produktu nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni.

Nie należy stosować produktu Oxalin 0,025% u dzieci w pierwszym roku życia.

Ze względów higienicznych opakowanie produktu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.


Oxalin 0.025% – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkty zawierające oksymetazolinę mogą być stosowane ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka w następujących przypadkach:

- leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i innymi lekami zwiększającymi ciśnienie

tętnicze;

- zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem;

- ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych, np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego;

- guz chromochłonny nadnerczy;

- zaburzenia metaboliczne, np. nadczynności tarczycy, cukrzycy.

Długotrwałe stosowanie oraz nadużywanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa mogą prowadzić do osłabienia ich działania. Mogą również spowodować uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa, zahamowanie aktywności rzęsek i doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa oraz suchego zapalenia błony śluzowej nosa.

Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania.

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku, produkt może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.


Przyjmowanie leku Oxalin 0.025% w czasie ciąży

Produkt może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią dziecka.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki produktu, ponieważ przedawkowanie może zaburzać zaopatrzenie płodu w krew oraz zmniejszać wydzielanie mleka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na katar

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone do leczenia kataru. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, syropu, kropli, aerozoli i sprayu do nosa itp. Odszukasz tu również produkty homeopatyczne, stosowane w nieżytach nosa i zatok


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.