Trudno dostępny w aptekach

 

Multibiotic maść | (5mg+10mg+833mcg)/g | 10 sasz. po 1 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Neomycinum, Bacitracinum, Polymyxini B sul
Podmiot odpowiedzialny: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACYOpis produktu Multibiotic

Kiedy stosujemy lek Multibiotic?

Wskazania

Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń.

Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

Multibiotic - działanie leku

Multibiotic ma postać maści, zawiera trzy antybiotyki — neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o działaniu przeciwbakteryjnym.


Jaki jest skład leku Multibiotic?

Co zawiera Multibiotic

- Substancjami czynnymi leku są neomycyny siarczan, bacytracyna cynkowa oraz polimyksyny B siarczan.

I g leku zawiera substancje czynne: 5 mg neomycyny siarczanu, 10 mg bacytracyny cynkowej, 0,833 mg polimyksyny B siarczanu.

- Pozostałe składniki to: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), wazelina biała.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Multibiotic?

Kiedy nie stosować leku Multibiotic:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; na błony śluzowe; na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia; na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry; do oczu; na sączące zmiany chorobowe skóry; u dzieci w wieku do 12 lat; w okresie ciąży i karmienia piersią.


Multibiotic – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić:

reakcje uczuleniowe, w tym skórne, z objawami takimi jak świąd, wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna; podrażnienie w miejscu stosowania leku; nadkażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami, uszkodzenie słuchu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49-21-301 Faks: + 48 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Multibiotic - dawkowanie leku

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Multibiotic należy przekłuć membranę tuby odwrotną stroną nakrętki. W przypadku saszetki rozerwać opakowanie; maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Przed każdym nałożeniem maści umyć chore miejsce mydłem i wodą, po czym dokładnie wysuszyć skórę i pokryć cienką warstwą maści.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować 2 do 5 razy w ciągu doby w jednakowych odstępach czasu.

Pokryte maścią chore miejsce może być zabezpieczone jałowym ochronnym opatrunkiem gazowym.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Lek należy stosować przez cały ten okres.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie zastosowania leku Multibiotic

W przypadku pominięcia dawki leku, należy go zastosować tak szybko jak to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Multibiotic

Należy przerwać stosowanie leku Multibiotic i zwrócić się o pomoc do lekarza w przypadkach: pogorszenia stanu chorobowo zmienionego miejsca na skórze; wystąpienia uczulenia (nadwrażliwości) czego objawami są m.in.: wysypka, zaczerwienienie, swędzenie, opuchlizna.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Multibiotic – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku należy przerwać w razie wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych jak wysypka, świąd, objawy podrażnienia i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Multibiotic na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować uszkodzenie nerek i słuchu, łącznie z utratą słuchu, oraz wystąpienie objawów toksycznych ze strony układu nerwowego.

Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu.

Lek może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków o działaniu uszkadzającym nerki lub słuch, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.


Przyjmowanie leku Multibiotic w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosowaĆ w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku Multibiotic przez kobiety w ciąży i karmiące piersią jest przeciwwskazane.


Charakterystyka produktu leczniczego Multibiotic

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Multibiotic z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Multibiotic z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Multibiotic


Grupy

  • Preparaty na gojenie się ran

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.