Ins. Humulin M3 (30/70) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Ins. Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

od 0 , 00  do 99 , 67

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Insulin isophanum biphasicum, Insulini inj
Producent: ELI LILLY NEDERLAND B.V.

Ins. Humulin M3 (30/70) cena

99,67Opis produktu Ins. Humulin M3 (30/70)

Wskazania

Leczenie pacjentów z cukrzycą, którzy wymagają stosowania insuliny dla utrzymania prawidłowego metabolizmu glukozy. Wskazaniem do stosowania preparatu Humulin jest także początkowy okres cukrzycy i cukrzyca u kobiet w ciąży.Skład

1 ml Humulin R zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej (Insulinum humanum), otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E.coli. Jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml roztworu, co odpowiada 300 j.m. insuliny rozpuszczalnej.

1 ml Humulin N zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej (Insulinum humanum), otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E.coli. Jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny izofanowej.

1 ml Humulin M3 (30/70) zawiera 100 j.m. ludzkiej insuliny (Insulinum humanum) otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E.coli. Jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 30% insuliny rozpuszczalnej i 70% insuliny izofanowej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Hipoglikemia.

Nadwrażliwość na preparat Humulin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, chyba że jest to częścią programu odczulania.


Działania niepożądane

Podczas stosowania insuliny u pacjentów chorych na cukrzycę najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Częstość występowania hipoglikemii nie jest przedstawiana, ponieważ hipoglikemia jest zarówno skutkiem podania dawki insuliny jak również innych czynników, np. stosowanej diety i poziomu aktywności fizycznej.

Miejscowa reakcja alergiczna jest częstym (1/100 do < 1/10) działaniem niepożądanym. W miejscu wstrzyknięcia insuliny może wystąpić rumień, obrzęk i swędzenie. Objawy te zwykle przemijają w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. W niektórych przypadkach objawy miejscowe mogą być spowodowane innymi czynnikami niż insulina, np. substancje drażniące występujące w środkach do odkażania skóry lub stosowanie złej techniki wykonania iniekcji.

Ogólnoustrojowe objawy uczuleniowe, będące objawami uogólnionej nadwrażliwości na insulinę występują bardzo rzadko (< 1/10 000), ale są potencjalnie bardziej niebezpieczne. Do objawów tych należą: wysypka na całym ciele, duszność, świszczący oddech, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno i pocenie. W ciężkich przypadkach objawy uogólnionej alergii mogą stanowić zagrożenie życia. Nieliczne przypadki ciężkiej alergii na preparat Humulin wymagają natychmiastowego leczenia. Może być konieczna zmiana insuliny lub odczulanie.

Niezbyt często (1/1 000 do < 1/100) w miejscu iniekcji występuje lipodystrofia.

Podczas leczenia insuliną zgłaszano obrzęki, szczególnie w przypadku gdy wcześniej obserwowana niewystarczająca kontrola metaboliczna uległa poprawie w wyniku intensywnej insulinoterapii.


Dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pacjenta na insulinę.

Insulinę Humulin R należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych. Pomimo że nie jest to zalecane, można ją również podawać we wstrzyknięciach domięśniowych. W szczególnych okolicznościach można ją także podać dożylnie.

Humulin N i Humulin M3 (30/70)należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych. Pomimo że nie jest to zalecane, można je takżepodawać we wstrzyknięciach domięśniowych. Tych postaci insuliny nie można podawać dożylnie.

Podanie podskórnie należy wykonać w górną część ramienia, udo, pośladek lub brzuch. Należy zmieniać miejsca iniekcji tak, aby to samo miejsce nie było wykorzystywane częściej niż około raz w miesiącu.

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie podawania jakiejkolwiek insuliny Humulin nie wprowadzić igły do naczynia krwionośnego. Po wstrzyknięciu insuliny nie należy masować miejsca iniekcji. Należy poinformować pacjentów o właściwym sposobie wykonywania iniekcji.

Insulina Humulin M3 (30/70) jest gotową mieszanką insuliny rozpuszczalnej Humulin R i insuliny izofanowej Humulin N, przygotowaną tak, aby pacjent nie musiał sam mieszać preparatów insuliny. Schemat leczenia pacjenta powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb metabolicznych.

Każde opakowanie zawiera Ulotkę dla pacjenta z instrukcją dotyczącą sposobu wykonania iniekcji.


Środki ostrożności

Zmianę typu lub marki stosowanej u pacjenta insuliny należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza. Zmiana mocy, marki (producenta), typu (rozpuszczalna, izofanowa, mieszanka), pochodzenia (insulina zwierzęca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub) metody produkcji (rekombinacja DNA lub insulina pochodzenia zwierzęcego) może spowodować konieczność modyfikacji dawki.

W przypadku zmiany preparatu z insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką, u niektórych pacjentów może być konieczna zmiana dawki. Jeżeli konieczna jest zmiana dawki powinna ona nastąpić przy podaniu pierwszej dawki nowej insuliny lub w czasie pierwszych kilku tygodni lub miesięcy jej stosowania.

U niektórych pacjentów, po zmianie insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką, wczesne objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą być mniej wyraźnie zaznaczone lub zupełnie różne od tych występujących podczas stosowania insuliny pochodzenia zwierzęcego. W przypadku uzyskania u pacjenta lepszej kontroli glikemii (np. przez zastosowanie intensywnej insulinoterapii) objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą być mniej wyraźne lub wcale się nie pojawić. Należy poinformować o tym pacjentów. Inne sytuacje, które mogą spowodować zmianę lub osłabienie wczesnych objawów ostrzegawczych hipoglikemii to: długotrwała cukrzyca, neuropatia cukrzycowa, przyjmowanie niektórych leków, np. β-adrenolityków. Niewyrównana hipoglikemia lub hiperglikemia może prowadzić do utraty przytomności, śpiączki lub zgonu.

Stosowanie nieodpowiednich dawek lub przerwanie leczenia, zwłaszcza w przypadku cukrzycy insulinozależnej, może prowadzić do hiperglikemii i kwasicy ketonowej – stanów, które potencjalnie mogą być śmiertelne.

Stosowanie ludzkiej insuliny może spowodować wytworzenie przeciwciał, jednak ich miano jest niższe niż w przypadku stosowania oczyszczonej insuliny pochodzenia zwierzęcego.

Zapotrzebowanie na insulinę może ulec znacznej zmianie w przypadku chorób nadnerczy, przysadki mózgowej, tarczycy, zaburzeń czynności nerek lub wątroby.

Zapotrzebowanie na insulinę może być zwiększone podczas choroby lub zaburzeń emocjonalnych.

Modyfikacja dawki może być również konieczna w przypadku zmiany aktywności fizycznej pacjenta lub sposobu odżywiania.

Jednoczesne stosowanie insuliny ludzkiej z pioglitazonem

Zgłaszano przypadki niewydolności serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolności serca. Należy o tym pamiętać przed zastosowaniem leczenia skojarzonego insuliną ludzką z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolności serca, zwiększenie masy ciała i obrzęki. Jeśli wystąpi nasilenie objawów ze strony układu krążenia, należy przerwać stosowanie pioglitazonu.


Przyjmowanie leku Ins. Humulin M3 (30/70) w czasie ciąży

U pacjentek leczonych insuliną (cukrzyca insulinozależna lub cukrzyca ciężarnych) konieczne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciąży. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży oraz wzrasta w drugim i trzecim trymestrze. Należy poinformować pacjentki chore na cukrzycę, że w przypadku zajścia w ciążę lub planowaniu ciąży powinny powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

U kobiet w ciąży chorych na cukrzycę konieczne jest dokładne kontrolowanie poziomu glukozy i ogólnego stanu zdrowia.

U pacjentek z cukrzycą, karmiących piersią może być konieczna modyfikacja dawki insuliny i (lub) stosowanej diety.


Zamienniki leku Ins. Humulin M3 (30/70)

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 11 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,44 zł.

Ins. Insuman Comb 25 SoloStar interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wstrz. po 3 ml

Ins. Insuman Comb 25 SoloStar

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrz. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-2 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-2

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-3 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-3

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-4 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-4

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-5 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-5

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Ins. Gensulin M40 (40/60) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Gensulin M40 (40/60)

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,66 zł


Ins. Gensulin M50 (50/50) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Gensulin M50 (50/50)

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,66 zł


Ins. Insuman Comb 25 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Insuman Comb 25

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


102,71 zł


Ins. Mixtard 30 Penfill interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Mixtard 30 Penfill

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


106,92 zł


Ins. Mixtard 40 Penfill interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Mixtard 40 Penfill

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


108,24 zł


Ins. Mixtard 50 Penfill interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Mixtard 50 Penfill

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


108,24 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki stosowane w cukrzycy

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone dla osbób z cukrzycą wspomagające utrzymnie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dostępne w postaci zarówno dostnych leków przeciwcukrzycowych jak i insulin do wstrzyknięć.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Ins. Humulin M3 (30/70)

Zgodnie z naszymi informacjami jesteśmy w stanie powiedzieć, że sprzedaż w kategorii układ pokarmowy i metabolizm zmieniła się o 1.6%. Najwyższa sprzedaż w grupie układ pokarmowy i metabolizm została przez ktomalek.pl zanotowana dla tych województw: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. Okres z liczbą najniższej sprzedaży różni się od okresu z największą liczbą sprzedanych opakowań o 176.76%.

Ins. Humulin M3 (30/70) - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Kujawsko-pomorskie, mazowieckie to województwa, w których lek Ins. Humulin M3 (30/70) był poszukiwany z całą pewnością najczęściej. Możemy poza tym udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej użytkowników szuka Ins. Humulin M3 (30/70). Są to wskazane miasta: Jelenia Góra, Łódź, Warszawa.

Należy też napisać, iż lek Ins. Humulin M3 (30/70) zalicza się do kategorii układ pokarmowy i metabolizm. Wymieniona grupa znajduje się w 50% przeprowadzanych zapytań w wyszukiwarce internetowej https://ktomalek.pl. Ze statystyk dostępnych w serwisie KtoMaLek.pl wynika, iż województwo mazowieckie to region, w którym wyszukuje się grupy układ pokarmowy i metabolizm. Jeżeli poszukujecie środków z tożsamej samej kategorii, to są nimi m. In.: Polhumin Mix-3, Ins. Gensulin M50 (50/50), Ins. Mixtard 50 Penfill (WIĘCEJ).

W miesiącach luty, wrzesień, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Ins. Humulin M3 (30/70). Najniższa liczba zapytań dla tego środka została przez nasze algorytmy zauważona w takich miesiącach styczeń, marzec, kwiecień . Między wypisanymi miesiącami różnica jest równa 6.67%.

Substancje czynne leku Ins. Humulin M3 (30/70)?

W skład leku Ins. Humulin M3 (30/70) wchodzi substancja czynna Ins.injectio neutralis, Ins.isophanum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba towarów: 2.03%.

Jaka jest dostępność leku Ins. Humulin M3 (30/70)?

Na terenie naszego kraju lek Ins. Humulin M3 (30/70) ma na stanie większość aptek. Możemy więc powiedzieć bez cienia wątpliwości, iż są to leki łatwo dostępne.

Czy Ins. Humulin M3 (30/70) jest lekiem refundowanym?

Ins. Humulin M3 (30/70) jest lekiem refundowanym. Wysokość refundacji preparatu Ins. Humulin M3 (30/70) wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Ins. Humulin M3 (30/70) jest lekiem na receptę?

Ins. Humulin M3 (30/70) jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Ins. Humulin M3 (30/70) opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: