Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Fungotac krople do uszu, roztwór | 10 mg/ml | 20 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Clotrimazolum
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.Opis produktu Fungotac

Kiedy stosujemy lek Fungotac?

Wskazania do stosowania

Grzybicze zakażenia ucha zewnętrznego i środkowego wywołane działaniem drożdży (z rodzaju Candida), pleśni (z rodzaju Aspergillus) oraz innych grzybów.

W przypadku wątpliwości czy występujące u pacjenta objawy wskazują na zakażenie grzybicze ucha, należy zwrócić się do lekarza.

Fungotac - działanie leku

Lek Fungotac ma postać kropli, roztworu do uszu. Substancją czynną leku Fungotac jest klotrymazol, należący do leków z grupy imidazoli. Fungotac ma działanie przeciwgrzybiczne, zwalcza przyczynę zakażeń grzybiczych uszu.

Jaki jest skład leku Fungotac?

Substancją czynną leku jest klotrymazol. 1 ml roztworu zawiera 10 mg klotrymazolu.

Pozostałe składniki to: makrogol 400; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH do 4,5-7,0), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH do 4,5-7,0).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fungotac?

Kiedy nie stosować leku Fungotac

Jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fungotac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego do ucha. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.


Fungotac – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli po zastosowaniu leku Fungotac wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami reakcji alergicznej mogą być omdlenia, osłabienie, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, wysypka (pokrzywka).

Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Po zastosowaniu leku Fungotac mogą wystąpić pęcherze, uczucie dyskomfortu i ból, obrzęk, zaczerwienienie (rumień), podrażnienie, złuszczanie/łuszczenie się, świąd, wysypka, uczucie kłucia i pieczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych`

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel. +48 22 49-21-301

Fax: +48 22 49-21-309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Fungotac - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego do ucha.

W przypadku zakażenia grzybiczego ucha, należy stosować do wnętrza ucha 2 lub 3 krople leku Fungotac od dwóch do trzech razy na dobę.

Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Fungotac – jakie środki ostrożności należy zachować?

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.


Przyjmowanie leku Fungotac w czasie ciąży

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W czasie ciąży stosowanie leku jest możliwe wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza.

Karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią stosowanie leku jest możliwe tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza.

Wpływ na płodność

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu stosowania klotrymazolu na płodność u ludzi, jednak badania na zwierzętach nie wykazały wpływu klotrymazolu na płodność.


Charakterystyka produktu leczniczego Fungotac

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Fungotac z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Fungotac z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty stosowane w zakażeniach i zapaleniach ucha

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.