Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Fokusin kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps. | 9 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 68 , 41

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ZENTIVA K.S.

Fokusin cena

68,41

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Fokusin

Kiedy stosujemy lek Fokusin?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms, LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia, BPH).Jaki jest skład leku Fokusin?

Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum), co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: azorubina (E 122). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fokusin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wcześniej obserwowane ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie).

Ciężka niewydolność wątroby.


Fokusin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Często (> 1/100 do < 1/10)

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy (1,3%).

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100) Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy. Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia naczyń: niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: nieżyt nosa. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia ejakulacji. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie.

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia układu nerwowego: omdlenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, .

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: priapizm.

Nieznana częstość (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych)

Urazy, zatrucia, procedury medyczne i chirurgiczne: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki. Podczas nadzoru po wprowadzeniu tamsulosyny do lecznictwa odnotowano występowanie zespołu małej źrenicy, znanego również jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. IFIS), podczas operacji zaćmy, który był związany z leczeniem tamsulosyną.


Fokusin – dawkowanie leku

Jedna kapsułka na dobę po śniadaniu lub po pierwszym posiłku w danym dniu.

Kapsułkę należy połknąć w całości, bez rozgniatania lub rozgryzania, gdyż w innym przypadku może dojść do zaburzenia zmodyfikowanego uwalniania substancji czynnej.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tamsulosyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.


Fokusin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku innych preparatów z grupy antagonistów receptora alfa1podczas leczenia tamsulosyną u niektórych osób może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Z tego powodu, bardzo rzadko, odnotowano omdlenia. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie), pacjent powinien usiąść albo położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną, pacjent powinien zostać szczegółowo zbadany w celu wykluczenia innych chorób, których objawy mogą być identyczne z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie, pacjent powinien zostać zbadany per rectum, a w razie potrzeby należy oznaczyć poziom swoistego antygenu sterczowego (ang. PSA).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), ponieważ brak jest danych z badań klinicznych w tej grupie.

Po zastosowaniu tamsulosyny rzadko obserwowano wystąpienie obrzęku naczynioruchowego. W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy natychmiast przerwać leczenie, pacjent powinien być monitorowany do czasu ustąpienia objawów obrzęku i nie należy ponownie stosować tamsulosyny.

U niektórych pacjentów leczonych obecnie lub uprzednio tamsulosyną obserwowano występowanie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. IFIS) podczas operacji zaćmy. IFIS może prowadzić do komplikacji podczas operacji zaćmy od strony proceduralnej. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyną u pacjentów z zaplanowaną operacją zaćmy.

Wydaje się pomocne przerwanie leczenia tamsulosyną na 1 do 2 tygodni przed operacją zaćmy, jednak dotychczas nie ustalono korzyści i wymaganego okresu odstawienia tamsulosyny.

Przed operacją specjalista powinien uwzględnić czy pacjent, u którego została zaplanowana operacja zaćmy stosuje lub stosował tamsulosynę, aby wdrożyć odpowiednie środki zaradcze w przypadku wystąpienia IFIS podczas operacji.


Przyjmowanie leku Fokusin w czasie ciąży

Tamsulosyna jest przeznaczona wyłącznie do leczenia mężczyzn.


Zamienniki leku Fokusin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 9 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 17,42 zł.

Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

50,99 zł


Tamoptim interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Tamoptim

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

55,30 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

66,84 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 90 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

66,84 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

66,86 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 90 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

66,86 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 90 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

66,87 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

69,65 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

70,05 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.