Trudno dostępny w aptekach

 

Artelac krople do oczu, roztwór | 3,2 mg/ml | 10 ml | butelka

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Hypromellosum
Podmiot odpowiedzialny: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Artelac?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Artelac

Kiedy stosujemy lek Artelac?

Leczenie objawowe zespołu suchego oka.

Produkt leczniczy może być używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.Jaki jest skład leku Artelac?

1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy (Hypromellosum) .


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Artelac?

Nadwrażliwość na hypromelozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Artelac – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych została uszeregowana według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, zgodnie z następującą konwencją:

bardzo często ( ≥ 1/10),

często (≥ 1/100, < 1/10),

niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100),

rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000),

bardzo rzadko (< 1/10000),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Zaburzenia oka:

Częstość nieznana : Przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, ból oka, świąd oka, pieczenie oka, zaczerwienienie oka , uczucie obecności ciała obcego w oku, nadmierne łzawienie, sklejanie powiek, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana : nadwrażliwość

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana : świąd, wysypka.

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.


Artelac – dawkowanie leku

Podanie do oka.

Zwykle wkrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego od 3 do 5 razy na dobę lub częściej, w zależności od potrzeb.

Leczenie zespołu suchego oka wymaga indywidualnego dawkowania.

W trakcie długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka produktem leczniczym Artelac, należy skonsultować się z lekarzem okulistą.

Produkt można stosować do zwilżania twardych soczewek kontaktowych - w większości przypadków - przez czas nieograniczony.


Artelac – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podawanie

Wyłącznie do stosowania do oczu.

Jeśli wystąpią lub nasilą się objawy podrażnienia oczu, ból oczu, zaczerwienienie oczu, problemy z widzeniem, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego, a pacjent powinien zostać poddany ponownej ocenie.

Jeśli objawy suchego oka utrzymują się lub nasilają, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą.

Osoby noszące soczewki kontaktowe

Przed podaniem produktu leczniczego Artelac należy usunąć soczewki kontaktowe i nie zakładać ich wcześniej, niż po upływie około 15 minut.

Roztwory do oczu z hypromelozą, zawierające cetrymid

Artelac zawiera cetrymid jako substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego w oku) oraz uszkodzenie nabłonka rogówki, zwłaszcza, gdy produkt stosowany jest długotrwale. Z tego względu, do długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka zaleca się produkty nie zawierające środków konserwujących. 


Przyjmowanie leku Artelac w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Produktu leczniczego Artelac nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy hypromeloza przenika do mleka kobiecego w następstwie podania produktu leczniczego do oka. Produktu leczniczego Artelac nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Płodność

Wpływ stosowania produktu Artelac na płodność ludzi nie był badany. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wchłaniania hypromelozy do organizmu.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Nawilżające krople do oczu

    W tej kategorii znajdziesz krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.