Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Altaziaja interakcje ulotka żel 0,01 g/g 75 g | tuba

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Altaziaja żel | 0,01 g/g | 75 g | tuba

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aluminii acetotartras
Podmiot odpowiedzialny: ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Altaziaja?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Altaziaja

Kiedy stosujemy lek Altaziaja?

Produkt leczniczy Altaziaja stosuje się miejscowo w stłuczeniach, obrzękach stawowych i pourazowych oraz w obrzękach po oparzeniach I stopnia.Jaki jest skład leku Altaziaja?

1 g żelu zawiera 10 mg glinuoctanowinianu (Aluminii acetotartras) .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu : etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Altaziaja?

− Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

− otwarte, rozległe rany,

− zakażona skóra,

− zmieniona chorobowo skóra,

− dzieci w wieku do 3 lat.


Altaziaja – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie preparatu może spowodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. Podczas stosowania produktu leczniczego przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszone stężenie fosforanów we krwi).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, telefon + 48 (22) 49 21 301, fax +48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Altaziaja – dawkowanie leku

Dawkowanie

Na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.

Dzieci

Produkt leczniczy Altaziaja jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 3 lat (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania Podanie na skórę.


Altaziaja – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, produkt należy usunąć, obficie spłukując go wodą.

Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu (E 214) i propylu parahydroksybenzoesanu

(E 216), produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Altaziaja w czasie ciąży

Brak danych dotyczących stosowania octanowinianu glinu u kobiet w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.